„Axios!”

2018. szeptember 26., 12:29 , 923. szám

Szeptember 23-án szülőfalujában, a nagybégányi, Szent Miklós tiszteletére felszentelt görögkatolikus templomban Milan Šašik, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke áldozópappá szentelte Petrás László diakónust.

A püspöki szentliturgián részt vettek a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének papjai, Béres Péter, az Ungvári Boldog Romzsa Tódor Teológiai Akadémia rektora és az intézmény magyar papnövendékei, Molnár János beregszászi római katolikus esperes-plébános és Mankovics Sándor nagybégányi plébános. A fiatal diakónus Szent Lukács evangéliumából a Genezáret tavánál lezajlott eseményeket idézte föl, amikor Jézus Krisztus meghívta s „emberhalásszá” tette Simont. Az evangéliumhoz kapcsolt prédikációjában Milan püspök arról szólt, hogy az egyház az apostolnak Krisztus szeretetéről történő megvallására épült. Simon, akit ma Péter apostolként ismerünk, egyszerű halász volt, mégis őt választotta ki kereszthalála, feltámadása, mennybemenetel által alapított egyháza élére. Jézus most nincs jelen látható módon a Földön, de azt akarja, hogy igéi ne csak a templomokban hangozzanak el, hanem eljussanak mindenhová. Minden keresztény hivatása, hogy Krisztus feltámadásának tanúja legyen. Erre a feladatra az egyházi rendek viselői, a diakónusok, papok és püspökök különleges módon vannak meghívva. Püspök atya arra biztatta a szentelendőt, hogy ne féljen Péterhez hasonlóan leborulni és megvallani, hogy ő maga is bűnös ember, ahogyan azok vagyunk mi mindannyian. Emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa nagycsütörtökön maga is elvégzi gyónását, mielőtt gyóntatni kezdene, ezzel példát mutatva minden katolikus számára. A pap, aki megszűnik gyónni, nagy veszélyben van, elvesztheti papságát ugyanúgy, ahogy a hívő is lerombolhatja saját kereszténységét a gyónás elmulasztásával.

A szertartás keretében a diakónus az apostoli hitvallással, a szentségek és az eucharisztia elismerésével tett fogadalmat, illetve engedelmességet fogadott Ferenc pápának, ígéretet téve arra, hogy a rábízott parókia és templom javait el nem tékozolja, parókiáját és egyházmegyéjét főpásztora engedélye nélkül el nem hagyja. Majd földre borult, ezzel mutatva, hogy életét teljes egészében alárendeli Isten akaratának. A jelképes önátadást követően Milan püspök és Szabó Konstantin, az ungvári teológiai akadémia prefektusa segítségével Petrás László diakónus magára öltötte első áldozópapi öltözékét, a hívek pedig „Axios!”, vagyis „Méltó!” felkiáltással üdvözölték őt, aki ettől fogva már papként vett részt a szertartásban, s most először szolgáltathatta ki az eucharisztia szentségét a jelenlévőknek. László atyát Demkó Ferenc püspöki helynök köszöntötte a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye magyar ajkú papjai között, hangsúlyozva, hogy ő az egyházmegye és a magyar esperesi kerület harmadik olyan papja, aki korábban a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum diákja volt.

A szertartás végéhez közeledve az újonnan szentelt pap köszönetet mondott feleségének, családjának, közösségének a támogatásért, papjának, Marosi István atyának a segítségért és az útmutatásért. A nagybégányi közösség első papi ruhájával, a kisbégányiak pedig egy kereszttel ajándékozták meg Petrás Lászlót, aki a két településen gyakran kántori feladatokat is ellátott.

Petrás László útmutatójául a következő igét választotta: „... boldogok, kik az Isten igéjét hallgatják és megtartják azt!” (Lk 11, 28 )

Espán Rita