Kortárs irodalmi pályázat

2018. december 25., 12:51

A Farkas András Alapítvány nyílt pályázatot hirdet és közlési lehetőséget biztosít szépprózai alkotások írására az alábbiak szerint

A pályázat kiírója:
A pályázatot a Farkas András Alapítvány hirdeti meg.
Az Alapítvány névadója az Egerben élt költő és újságíró, közéleti ember.
Az Alapítvány értékválasztásának kulcsszavai: szabadság, egyenlőség, haza, haladás.
Az Alapítvány célja az egri és Egerhez kötődő emberekben rejlő kulturális, szellemi értékek, alkotókészség kibontakoztatása.
Ennek érdekében az Alapítvány díjat alapít "Farkas András-díj” elnevezéssel, melyet az évente különböző művészeti ágakban, műfajokban és témakörökben meghirdetendő alkotói pályázat győztesének ad át.
Az Alapítvány három művet pénzjutalommal díjaz, melyeknek együttes összege 300 000 forint.
Az Alapítvány további pályaműveket is elismerésben részesíthet.

A pályaművek formai és tartalmi követelményei:
A pályamű legyen magyar nyelvű novella, elbeszélés vagy kisregény.
A pályamű eredeti legyen és olyan alkotás, amely nyilvánosan még nem jelent meg.
Nyilvános megjelenésnek tekintjük a közösségi oldalakon vagy bármely más internetes felületen való közzétételt is.
Terjedelmi elvárás: legalább 30 000, de legfeljebb 150 000 karakter.

A pályázók köre:
A pályázó életkora a pályázat beadási határidőpontjában nem haladhatja meg a 35 évet.
A pályázaton egy alkotó legfeljebb két pályaművel vehet részt.

A pályázat beadása, feltételek, határidő:
A pályaműveket anonim módon, jeligével, elektronikus levélben kell benyújtani a kiíró e-mail címére!
A pályázó e-mail címe legyen beazonosíthatatlan, és lehetőleg erre a célra jöjjön létre!
A pályaműveket 2019. március 15-én 24 óráig lehet benyújtani a következő e-mail címre: farkasandrasalapitvany@gmail.com
A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul műve közzétételéhez az Alapítvány honlapján.

A pályázat elbírálása:
A pályaműveket a kiíró által felkért Bíráló Bizottság értékeli.
A pályázat eredményhirdetése nyilvános rendezvény keretében történik, melyre minden pályázó az esemény előtt 30 nappal az időpont és a helyszín megjelölésével meghívást kap.
Várható időpontja: 2019. május vége.
A díj ünnepélyes átadására ekkor kerül sor.
 

Részletek:

http://farkasandrasalapitvany.hu/kortars-irodalmi-palyazat/