A minőségi helyesírásért

A KMPSZ TTT újabb kiadványa

2018. december 27., 11:07 , 936. szám

A Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium adott otthont december 18-án annak a rendezvénynek, amelyen a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) Tankönyv- és  Taneszköztanácsának (TTT) szervezésében összegyűlt magyartanároknak maga a szerző, dr. H. Tóth István alkalmazott nyelvész, egyetemi docens mutatta be A minőségi helyesírásért című tanári kézikönyvét.

A rendezvényt Kovács András, a KMPSZ TTT vezetője, a Nagyberegi Református Líceum igazgatója nyitotta meg, aki röviden felelevenítette az értékes módszertani kiadvány megjelenésének előzményeit. Dr. H. Tóth István 1990 óta rendszeresen járt vidékünkön, főiskolai diákjaival néprajzi gyűjtőutakat szervezett, 2010–2016 között pedig minden évben előadója volt a KMPSZ Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiájának. 2013 óta a magyartanárok és az 5–9. osztályos diákok évente felmenő rendszerben megkaphatták a tanár úr kimondottan kárpátaljai iskolák számára szerkesztett Helyesírási gyakorlatok című munkafüzeteit, amelyek a tantervünkhöz igazodó  feladatgyűjtemények, tollbamondásszövegek, illetve évfolyamonként a tanároknak szánt Módszertani levelekben található tanulmányok révén a helyesírás-tanítás és -tanulás minőségének tökéletesítését hivatottak szolgálni. 2015-ben megjelent dr. H. Tóth István „Nem fecske módra...” c., szintén a kárpátaljai pedagógustársadalomnak szánt, az olvasmánymegértés fejlesztését szolgáló módszertani kézikönyve. 2017-ben – miután megjelent a helyesírási munkafüzet-sorozat utolsó darabja – született az az elhatározás, hogy az öt évfolyam anyagai jelenjenek meg egy kötetben, tanári kézikönyvként. Ennek a megvalósulásaként vehették kézbe a tanárok 2018-ban A minőségi helyesírásért c. módszertani kiadványt. Mindez a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a KMPSZ TTT kiadásában valósult meg.

Köszöntötte a fórum résztvevőit Beke Mihály András első beosztott konzul Magyarország Beregszászi Konzulátusáról, aki hangsúlyozta: az anyaország mindenkor segítséget nyújt a határon túli magyarság megmaradását szolgáló ügyekhez, e téren a kárpátaljai magyarság mindig számíthat támogatásra. A bemutatandó könyv megjelenése pedig az anyanyelv megőrzését, ápolását szolgálja.

A munkafüzetek és a jelen kötet szerkesztését tanácsadó lektorokként végigkísérő gyakorló tanárok nevében Iván Éva, a Derceni Középiskola magyartanára szakmai szempontból elemezte a kiadványt, majd Bárdos Nóra, a Beregszászi Járási Oktatásügyi Osztály szakmódszerésze – szintén a tanácsadó lektori csapat tagja – méltatta a feladatgyűjtemények és a módszertani szakkönyv jelentőségét vidékünk magyartanítása szempontjából.

A minőségi helyesírásért című kötet részletes, interaktív bemutatására ezt követően került sor dr. H. Tóth István magával ragadó stílusában. A szerző emlékeztetett arra, hogy az 5–9. osztályokban már hatodik éve használatos munkafüzetek a tananyag minden egyes fejezetéhez illeszkedő helyesírási gyakorlatokon kívül tollbamondásszövegeket, népi kultúránk tárgyi emlékeihez kapcsolódó szövegalkotási feladatokat és egy-egy fejezetet lezáró tudáspróbákat tartalmaznak. A most megjelent kötet azonban több mint egyszerű egybefoglalása az eddigieknek. A feladatsorok és a tollbamondások tárháza egyaránt bővült. Egy fejezetben összegyűjtve szerepelnek a szövegalkotási feladatok. Új elemként minden fejezet végén nyelvünk gazdag, de sajnos egyre inkább háttérbe szoruló szólás- és közmondáskincsére épülő feladatok találhatók. De a kiadvány legnagyobb újítása a CD-melléklet. Ezen megtalálható a könyvben megjelent összes feladat és tollbamondás, méghozzá nyomtatható formátumban. A tanár úr rögtön be is mutatta, milyen egyszerűen kereshet rá a tanár a számára aktuálisan szükséges részekre, hogy a kívánt példányszámban sokszorosítva kész feladatlapokat tehessen tanítványai elé. Emellett azonban megtalálható még a CD-n az összes feladat megoldása; a Módszertani levelekben megjelent minden tanulmány; a felhasznált és ajánlott szakirodalom bőséges jegyzéke.

Dr. H. Tóth István hangsúlyozta, hogy munkájában azt az additív (hozzáadó) szemléletet érvényesítette, amelyet dr. Beregszászi Anikó alapozott meg A lehetetlent lehetni c. tantárgy­pedagógiai útmutatójában.

A szerző a szakmai bemutató végeztével megható szavakkal mondott köszönetet a jelen levő Punykó Máriának, az Irka gyermeklap nyugalmazott alapító főszerkesztőjének, aki ennek a közös munkának az ötletgazdája, elindítója,  fő mozgatórugója volt. Köszönetet mondott a KMPSZ elnökének, dr. Orosz Ildikónak, Kovács Andrásnak, a TTT vezetőjének, a lektoroknak, a KMPSZ-iroda munkatársainak, akik munkájának közös eredménye lett a módszertani kézikönyv megjelenése.

Punykó Mária is szólt az összegyűlt magyartanárokhoz, hangsúlyozva, milyen fontos, hogy a szakirodalom, a módszertani anyagok lelkes és lelkiismeretes pedagógusok révén betölthessék szerepüket, és a felnövekvő generációkban beérlelődjék a közös munka gyümölcse.

A szakmai rendezvény Kovács András zárszavával ért véget, aki megfogalmazta reményét, hogy a kiadvány valóban a minőségi anyanyelvtanítás ügyét szolgálja a kárpátaljai magyar iskolákban.

G. M.