Alakuló közgyűlést tartott a KRE

2019. január 30., 15:39 , 940. szám

Január 26-án a derceni református templomban tartotta soron következő alakuló közgyűlését a Kárpátaljai Református Egyház (KRE). Az esemény során tisztújítást tartottak, melynek eredményeként az egyházkerületi vezető tisztségeket továbbra is Zán Fábián Sándor püspök, Nagy Béla főgondnok, Héder János lelkészi főjegyző, Petrusinec Vladimir világi főjegyző tölti be.

A közgyűlés szombaton délelőtt igehirdetéssel vette kezdetét, melyen Zán Fábián Sándor püspök szolgált. Az egyházfő arra hívta fel a megjelentek figyelmét Jézus példáján keresztül, hogy különösen figyeljenek oda az otthonra, házuk népére, arra a községre, városra, amelyben élnek, mert elsősorban itthon van küldetésük.

Az igehirdetés és napirendi pontok elfogadása után megválasztották a tisztségviselőket. Az egyházi vezető tisztségeken kívül megválasztották a zsinat tagjait is. A választás végeredménye: a Máramaros-Ugocsai Egyházmegyéből Hunyadi Attila esperest; Nagy Barna főgondnokot; Seres János, Sipos József lelkészi zsinati tagokat, továbbá dr. Oroszi József, Homoki Gábor világi zsinati tagokat választották. Az Ungi Egyházmegyéből Balogh Attila esperest; Bátori József főgondnokot; Kótyuk Zsolt, Szimkovics Tibor lelkészi zsinati tagokat és Szanyi Szabó Sándor és Péntek Zoltán világi zsinati tagokat választották meg. A Beregi Egyházmegyéből Zsukovszky Miklós esperest, Hadnagy István főgondnokot, ifj. Halász Dezső, Páll László, Taracközi Ferenc lelkészi zsinati tagokat, valamint Gyurkó Miklós, dr. Oroszi Pál, dr. Vackó László világi zsinati tagokat választották.

A szavazást követően Héder János, a KRE főjegyzője hivatalosan is beiktatta a választott tisztségviselőket, majd a püspöki és főjegyzői éves beszámolók következtek.

Zán Fábián Sándor püspök a családokra irányítva a figyelmet számolt be az egyházkerület programjairól. Hálát adott azokért a missziós programokért és szervezetekért, melyeknek központi figyelmében a családok állnak. Szerinte ugyanis az egyház és a nemzet megmaradása a családokban rejlik.

„Azzal nem vitatkozhatnak, hogy az idegen országban dolgozó pénzt nyer, de azt is elmondhatják, mi az, amit ezzel elveszíthet – a családot, a szociális hálót (baráti közösségeket, ismeretségeket), a lelki hálót (egyházi élet), és milyen nehézségek várnak ott rá” – hangsúlyozta beszámolójában Héder János, a KRE főjegyzője. Szerinte ugyanis az elvándorlás problémáját kezelni kell, és fel kell hívni minden családnak és a fiatal generációknak a figyelmét arra, hogy mit veszíthetnek ezáltal.

ev