Еlkészült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2019. évi felvételi szabályzata

2019. január 31., 16:16 , 941. szám

Elkészült a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2019. évi felvételi szabályzata, amelyet a felsőoktatási intézmény tudományos tanácsa 2019. január 28-án véglegesített. A 2019. évi felvételi eljárásra vonatkozó legfrissebb tudnivalókról Bárány Bélát, a főiskola felvételi bizottságának felelős titkárát kérdeztük.

– Milyen képzési szintekre hirdet felvételt 2019-ben a Rákóczi-főiskola?

– Az előző esztendőhöz hasonlóan 2019-ben is molodsij szpecialiszt (ifjú szakember), bachelor és magiszteri szintű képzésekre hirdetünk felvételt a Rákóczi-főiskolán.

– Kezdjük a felvételi szabályok ismertetését a molodsij szpecialiszt képzési szinttel!

– Ami az ifjú szakember képzési szintet illeti, nincsenek jelentős változások 2018-hoz képest. A Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete a 2018-as esztendőhöz hasonlóan 2019-ben is öt szakra hirdet felvételt: szociális munka, óvodapedagógia, alkalmazott matematika, turizmus, valamint számvitel és adóügy. E szakokra az általános iskolai és a középiskolai végzettséggel rendelkezők egyaránt jelentkezhetnek.

Elsősorban az általános iskolai végzettséggel rendelkezőket várjuk, tehát azokat, akik befejezték a kilencedik osztályt. Nekik két felvételi vizsgát kell tenniük: az egyik minden szak esetében az ukrán nyelvű tollbamondás, a másik valamilyen közismereti tárgy, amelyet a felvételiző által választott szaktól függően intézményünk határoz meg. A számvitel és adóügy, valamint az alkalmazott matematika szakok esetében ez a tárgy a matematika, a turizmuson a földrajz, míg a szociális munka, valamint az óvodapedagógia szakok esetében magyar és világirodalomból kell felvételi vizsgát tenni.

Az érettségivel, vagyis a 11. osztály befejezése után jelentkezők a második évfolyam megüresedett helyein kezdhetik meg tanulmányaikat a molodsij szpecialiszt szintű képzéseinken. Nekik a 2019-es külső független értékelésen (ZNO) szerzett két tanúsítvány (szertifikát) benyújtásával lehet jelentkezni az alkalmazott matematika, turizmus, szociális munka, valamint számvitel és adóügy szakokra. Valamennyi szak esetében kötelező jelentkezési feltétel az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett tanúsítvány. A másik szertifikátot az intézményünk által az adott szakra meghatározott közismereti tárgyból kell megszereznie a jelentkezőnek. A 2019-es felvételi szabályzat értelmében a második benyújtandó szertifikátot két szak esetében is három-három tárgy közül választja meg szabadon a jelentkező. A szociális munka szak esetében az Ukrajna történetéből, matematikából vagy idegen nyelvből szerzett szertifikát valamelyikét fogadjuk el a jelentkezőtől, míg turizmus szakon a földrajzból, Ukrajna történetéből vagy idegen nyelvből szerzett szertifikát jöhet szóba. Ugyanakkor a számvitel és adóügy, valamint az alkalmazott matematika szakokon egyedül a matematikából szerzett szertifikátot fogadjuk el.

– Számítaniuk kell változásokra a korábbi szabályokhoz képest a 2019-ben felvételizőknek?

– Jövőre az ifjú szakember képzési szintre középfokú végzettség alapján jelentkezőktől a 2019-ben külső független értékelésen szerzett tanúsítványok mellett elfogadják a 2017-ben és 2018-ban kiadott szertifikátokat is. Kivételt képeznek e tekintetben az idegen nyelvekből szerzett tanúsítványok, amelyekből csak a 2018-as és 2019-es szertifikátokat fogadhatjuk el, mégpedig angol, német, francia és spanyol nyelvből.

Fontos tudni, hogy azoknak, akik 2019. május 1-jéig betöltik 14. életévüket, jelentkezéskor kötelezően be kell mutatniuk a személyi igazolványukat. Azoktól, akik csak május 1-je után lesznek 14 évesek, a születési bizonyítványukat (keresztlevelüket) is elfogadják a személyazonosság igazolására.

– Mi a helyzet azokkal, akiknek van ugyan érettségi bizonyítványuk, de nincs külső független értékelésen szerzett szertifikátjuk, mégis szeretnének jelentkezni az ifjú szakember képzési szintre?

– Ők az általános iskolai bizonyítványuk alapján jelentkezhetnek, és felvételi vizsgát kell tenniük, akárcsak a kilenc osztályt végzetteknek. Ezeket a jelentkezőket csak az első évfolyamra tudjuk felvenni, vagyis újra át kell majd venniük a középiskolai tananyagot.

– Mit kell tudniuk az alapképzésre (bachelor szint) jelentkezőknek?

– 2019-ben a Rákóczi-főiskola 12 szakon hirdet bachelor szintű képzést: ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, kémia, matematika, történelem, tanítói szak, óvodapedagógia, turizmus, illetve számvitel és adóügy. Ezekre a képzésekre nappali és levelező tagozaton egyaránt, középiskolai végzettség alapján várják a jelentkezőket az első évfolyamra. Valamennyi szakra külső független értékelésen szerzett három tanúsítvánnyal lehet jelentkezni. Minden szak esetében kötelező tanúsítványt felmutatni ukrán nyelvből és irodalomból. 2019 nyarán a felsőoktatásba jelentkezőktől a 2019-es tanúsítványok mellett a 2017-ben és 2018-ban szerzett szertifikátokat is elfogadják. Kivételt képeznek e tekintetben az idegen nyelvekből szerzett szertifikátok. A felsőoktatási intézmények csak a 2018-as és a 2019-es szertifikátokat fogadhatják el a következő nyelvekből: angol, német, francia és spanyol.

Az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében (ide sorolhatók az óvodapedagógia, történelem, tanítói, ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, matematika, kémia szakok) a szabályozás 2019-ben is lehetővé teszi, hogy az egyik szertifikát helyett, harmadik tárgyként, a jelentkezők magyar nyelvből belső vizsgát tegyenek a főiskolán. Azok számára biztosíthatja a továbbtanulást ez a lehetőség, akiknek csupán két szertifikátot sikerült szerezniük a külső független értékelés során.

Az előző évhez hasonlóan mindjárt a második évfolyamra jelentkezhetnek azok az alapképzésre felvételizők, akik már rendelkeznek bármilyen szakirányú molodsij szpecialiszt, bachelor vagy szpecialiszt szintű diplomával, illetve akik már legalább egy évet befejeztek az alapképzésben. Nekik a beiratkozáshoz csupán a szaktárgyukból kell felvételi vizsgát tenni a Rákóczi-főiskolán. Újdonság, hogy 2019-ben mindazok, akik alapképzésben a számvitel és adóügy szak második évfolyamára szeretnének jelentkezni molodsij szpecialiszt szintű oklevél alapján, a felvételi versenyben az ukrán nyelv és irodalomból szerzett szertifikát, valamint a szaktárgyi felvételi vizsga érdemjegye alapján vehetnek részt. Ukrán nyelvből és irodalomból egyaránt elfogadják a 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben szerzett szertifikátokat.

– Az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett tanúsítványon kívül milyen további szertifikátokra van szükségük az alapszintű (bachelor) képzésre jelentkezőknek 2019-ben?

– Az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett szertifikát mellett a következő tanúsítványokat kell benyújtaniuk a jelentkezőknek a második, valamint a harmadik felvételi vizsgatárgyakból:

- óvodapedagógia szakra: Ukrajna története, biológia vagy magyar nyelv;

- tanítói szakra: matematika, biológia vagy magyar nyelv;

- történelem szakra: Ukrajna története, idegen nyelv vagy magyar nyelv;

- ukrán nyelv és irodalom szakra: Ukrajna története, idegen nyelv vagy magyar nyelv;

- magyar nyelv és irodalom szakra: Ukrajna története, idegen nyelv vagy magyar nyelv;

- angol nyelv és irodalom szakra: Ukrajna története, angol nyelv vagy magyar nyelv;

- biológia és az ember egészsége szakra: matematika, biológia vagy magyar nyelv;

- földrajz szakra: Ukrajna története, földrajz vagy magyar nyelv;

- matematika szakra: matematika, angol nyelv vagy magyar nyelv;

- kémia szakra: matematika, kémia vagy magyar nyelv;

- turizmus szakra: Ukrajna története, földrajz vagy idegen nyelv;

- számvitel és adóügy szakra: matematika, földrajz vagy idegen nyelv.

– Milyen lehetőségeket kínálnak azok számára, akiknek nem sikerült tanúsítványokat szerezniük a független tesztvizsgákon?

– Azok, akiknek nem sikerült megfelelniük a független tesztvizsgákon, jelentkezhetnek a főiskolánkon zajló, magyarországi felsőoktatási intézmények által meghirdetett kihelyezett képzések valamelyikére. A gödöllői Szent István Egyetem kertészmérnök, mezőgazdasági mérnök, illetve élelmiszeripari mérnök képzéseket indít Beregszászban. A Nyíregyházi Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakot, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia pedig református katekéta-lelkipásztori munkatárs, illetve görögkatolikus katekéta szakot hirdet a Rákóczi-főiskolán. A Debreceni Egyetem is együttműködik főiskolánkkal, s négy szakon indít kihelyezett képzést: ápolás és betegellátás, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és szociálpedagógia. E képzésekre a jelentkezők a külső független értékelésen szerzett szertifikát nélkül, érettségi bizonyítvány alapján felvételizhetnek. A Károli Gáspár Református Egyetem által meghirdetett magyar mint idegen nyelv képzésre az oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó valamely alapszintű (bachelor) képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek majd.

– Mi a helyzet a magiszteri szintű képzés 2019-es felvételi szabályzatával?

– A magiszteri képzési szinten 2019-ben hét szakra hirdet felvételt a Rákóczi-főiskola: matematika, történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, tanítói, valamint biológia. Jelentkezni ezekre a képzésekre az alapképzésben szerzett bachelor szintű oklevéllel, vagy szpecialiszt, esetleg magiszter szintű diploma birtokában lehet. A jelentkezőknek a szaktárgyukból, illetve idegen nyelvből kell felvételi írásbeli vizsgát tenniük. Azoknak, akik nem az elvégzett alapszaknak megfelelő mesterképzésre jelentkeznek, egy további különbözeti felvételi vizsgát is tenniük kell.

Érdemes külön szólni a történelem és régészet szakról, mivel a 2019-es felvételi szabályzat értelmében az erre a szakra jelentkezőknek a szaktárgyi vizsga mellett úgynevezett egységes felvételi vizsgát kell tenniük idegen nyelvből (єдиний вступний іспит з іноземної мови). Ez a vizsgatípus a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó megmérettetés. A jelentkezőknek elektronikusan kell regisztrálniuk erre a felvételi vizsgára 2019. május 13. és június 3. között. Az országos felvételi szabályzat az egységes felvételi vizsga napját idegen nyelvből július 2-ára tűzte ki.

– Mit kell tudni a főiskolán tartandó felvételi vizsgákról?

– A felvételi vizsgák anyaga alig változott az elmúlt évekhez képest, ily módon a vizsgatételek remélhetőleg nem állítják megoldhatatlan feladat elé a jelentkezőket. Egyébként a felvételi vizsgák témái és a különböző típusú mintafeladatok minden tárgyból és minden képzési szintre vonatkozóan megtalálhatók intézményünk honlapján (www.kmf.uz.ua). Ugyanitt olvasható a felvételi eljárással kapcsolatos minden egyéb információ is.

– Mire figyeljenek oda 2019-ben azok, akik a Rákóczi-főiskolára szeretnének felvételizni?

– Elsősorban arra kell figyelni, hogy időben jelentkezzenek be a külső független értékelésen való részvételre, ennek elmulasztása ugyanis lehetetlenné teszi a jelentkezést a felsőoktatási intézményekbe. Az érettségizők jelentkezése a ZNO-ra idén 2019. február 5-től március 25-ig tart. A jelentkezés során fordítsanak különös figyelmet arra, hogy az általuk választott főiskolai szakra mely tárgyakból kell tesztet írni, illetve szertifikátot szerezni.

hk