Petőfi Sándor: Rongyos vitézek

2019. március 13., 10:14 , 946. szám

Föl tudnám én is öltöztetni

Szép rím- s mértékbe versemet,

Amint illő meglátogatni

A társasági termeket.

 

De eszméim nem henye ifjak,

Kik élnek, hogy mulassanak,

Hogy felfürtözve, kesztyűs kézzel

Látogatóba járjanak.

 

Nem cseng a kard, nem dörg az ágyú,

A rozsda-álom lepte meg;

De tart a harc... a kard s az ágyú

Helyett most eszmék küzdenek.

 

Ott állok én is a csatában

Katonáid közt, századom!

Csatázok verseimmel... egy-egy

Harcos legény minden dalom.

 

Rongyos legények, de vitézek,

Mind bátran harcol, bátran vág,

S a katonának bátorsága

Teszi díszét, nem a ruhák.

 

S nem kérdem én, hogy költeményim

Túlélnek-e majd engemet?

Ha el kell esniök talán e

Csatában: ám hadd essenek.

 

 

A magyar szabadság ügye a XIX. századtól elgondolhatatlan Petőfi Sándor nélkül. Amióta költőnk megírta halhatatlan szabadság-verseit, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc szétválaszthatatlanul összefonódott gondolataival, verssoraival. Azóta minden szabadságunkért történt megmozdulás magában hordozza például a „talpra, magyar!” felszólítást, az elszánás és buzdítás gondolatát, a Nemzeti dal örökbecsű verssorát.

De az sem tekinthető mellékes körülménynek, hogy Petőfi nem holmi biztonságos hátországból buzdított másokat a magyar szabadság kivívására. Nem. Petőfit „a harc mezején”, az ütközetek előtt úgy kellett visszafognia például Bem tábornoknak, hogy ne karddal a kezében, ne az első sorokban induljon csatába, hanem inkább maradjon, és írja a költeményeit, mert ahhoz rajta kívül más nem értett olyan magas színvonalon.

Nos, éppen erre a csöppet sem elhanyagolható és korántsem mellékes körülményre mutat rá a Rongyos vitézek. Hogy tudniillik a harcok a konkrét fizikai megütközéseken kívül midig folynak, ma is folytatódnak „A kard s az ágyú helyett most eszmék küzdenek”– írja költőnk, és ennél pontosabban a mai, a XXI. századi rejtett csatározásokra – ahogy a szakma mondja: a hibrid háborúra – talán utalni sem lehetne…

Penckófer János