A tűzkár megtérítéséről

2019. március 19., 10:41 , 946. szám

„A szomszéd füstölőjének rozoga kéménye miatt a kirepülő szikrák felgyújtották az ólunkat. Hiába oltottuk, leégett. Követeltem, hogy legalább részben fizesse meg a káromat, de azt mondta, hogy nem ő tehet a tűzről, így fizetni sem fog. Mit tehetek?”

– A Polgári törvénykönyv (Ptk.) 386. cikkelyének 3. pontja kimondja, hogy a tulajdonos, akinek sérültek a jogai, igényt tarthat a neki okozott anyagi és erkölcsi kár megtérítésére. A Ptk. 22. cikkelyének 1. és 2. pontjai szintén úgy rendelkeznek, hogy jogot formálhat a kártérítésre az a személy, akit polgári jogai megsértése miatt ért kár. Kárnak minősülnek ebben a vonatkozásban egyebek mellett azok a veszteségek, amelyek a tulajdonát képező tárgyak megsemmisülése vagy sérülése miatt, illetve a sérült jogok helyreállításával összefüggő kiadások alakjában érték vagy érik a jövőben. Ugyanezen cikkely harmadik pontja rögzíti, hogy a kártérítésnek teljes mértékűnek kell lennie, amennyiben szerződés vagy törvény nem rendelkezik erről másként.

A tűzvédelemről szóló törvény 2. cikkelye értelmében a tűzvédelmi előírások betartása magántulajdonú lakóházakban tulajdonosaik vagy – amennyiben a bérleti szerződés így rendelkezik – a bérlők felelőssége. Ugyanezen törvény 36. cikkelye kötelezi a polgárokat azon károknak a törvények szerinti megtérítésére, amelyeket a tűzvédelmi előírások megsértésével okoztak.

Mindebből következik, hogy önnek joga van a bírósághoz fordulni és a szomszéd által okozott kár megtérítését kérni. A szomszéd azonban csak akkor kötelezhető kártérítésre, ha bizonyítást nyer, hogy felelős a tűz keletkezéséért.

hk