Átalakulóban a továbbképzés rendszere

Magyar nyelven folyik a pedagógus-továbbképzés Beregszászban

2019. március 20., 08:05 , 947. szám

A Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata már két éve egész Kárpátalja magyar tannyelvű oktatási intézményeinek pedagógusai számára szervez szakmai továbbképzéseket részben magyar nyelven, valamint ellátja a magyar iskolák és óvodák szakmai, módszertani munkájának felügyeletét is. A tapasztalatokról és az átalakulóban lévő pedagógus-továbbképzési rendszerről tájékozódtunk Beregszászban.

Korábban a beregszászi tagozat hatásköre csak a Beregszászi járásra terjedt ki. Jelenleg viszont minden kárpátaljai magyar iskola hozzájuk tartozik, és a továbbképző kurzusokon elhangzó előadások 60–70%-a ennek megfelelően magyar nyelvű. Sok a hasznos gyakorlati foglalkozás is, amelyek népszerűvé teszik a Beregszászban megszervezett továbbképzéseket még az ukrán iskolák magyarul beszélő pedagógusai számára is.

Gabóda Bélától, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetőjétől megtudtuk, hogy jelenleg két csoportban, összesen 70 pedagógus szakmai továbbképzése folyik négy kárpátaljai járás magyar iskoláiból: egyik csoportban történelem-, földrajz- és jogtantanárok továbbképzése, a másikban pedig kémia, fizika, biológia-ökológia szakosok továbbképzése zajlik. Érdekesség, hogy nyolc ukrán iskolában dolgozó kémia- és biológiatanár is jelentkezett a nagyobb részben magyar nyelven zajló kurzusra. Számukra a gyakorlat­orientáltabb továbbképzés és a magyar szaknyelv gyakorlása jelenti a vonzerőt Gabóda Béla szerint, ezért választják ők is Beregszászt az Ungváron ukrán nyelven zajló továbbképzés helyett.

A beregszászi tagozaton idén februárban volt az első tanfolyam 44 magyar nyelv és irodalom szakos tanár számára, akik ugyancsak a megye több járásának iskoláiból jelentkeztek. A jelenlegi képzéseket követően májusban az iskolaigazgató-helyettesek és szervezőpedagógusok, valamint matematikatanárok számára szerveznek majd színvonalas továbbképzést, júniusban pedig öt különböző tantárgyból nyolc csoportban terveznek továbbképzéseket.

A Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata együttműködési megállapodást kötött a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel és a Rákóczi-főiskolával, hogy színvonalasabbá tudja tenni az általa meghirdetett kurzusokat. A képzés további színesítésének érdekében a tagozat újabb szerződést kötött a szegedi Gál Ferenc Főiskola Pedagógia Karával, hogy ősztől minden egyes továbbképzésük résztvevőit el tudják küldeni két-három napos szakmai tapasztalatcserére Magyarországra.

Ottjártunkkor Beregszászban a kémiát, fizikát, biológiát és ökológiát oktató tanárok számára tartott előadást Tetyana Paljko a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet igazgatója, akitől az iránt érdeklődtünk, hogy miként fog változni a pedagógus-továbbképzési rendszer Ukrajnában, hisz nyugati mintát követő, kreditrendszerre való áttérésről lehet hallani. A szakember elmondta, hogy az új oktatási törvény 59. paragrafusa értelmében valóban átalakul a pedagógus-továbbképzés rendszere Ukrajnában. Öt év alatt 150 óra továbbképzésen kell részt vennie egy pedagógusnak ahhoz, hogy magasabb fizetési kategóriába léphessen. Viszont semmilyen végrehajtási utasítás nincs ma még, amely szabályozná a törvényi előírások gyakorlati bevezetését. Az elképzelések szerint 75 óra előadást továbbra is kötelező lenne a pedagógus-továbbképzés eddigi rendszerében hallgatni, viszont a maradék 75 órába mások által szervezett továbbképzéseket, akár szakmai konferenciákat, online kurzusokat is be lehetne számítani. Tetyana Paljko elmondta, hogy ő személy szerint támogatja az elképzelést, ráadásul Kárpátalján már a törvényt megelőzően is volt hasonló gyakorlat, hisz az Orosz Ildikóval kötött megállapodás értelmében a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiáit eddig is beszámították a magyar iskolák pedagógusai esetében. Fontos változás lesz, hogy pedagógusainknak nagyobb szabadságot ad az új szabályozás, maguk dönthetik majd el, hogy mit és hogyan tanulnak, és milyen irányba képzik magukat tovább.

Az intézet beregszászi tagozatának átszervezésével, hatáskörének kiterjesztésével kapcsolatos tapasztalatairól Tetyana Paljko elmondta, hogy a megyei tanács döntése értelmében a korábbi két alkalmazott helyett ma öt módszerész dolgozik Beregszászban, s ez lehetőséget biztosít az eddiginél több kurzus megszervezésére. Minden tanár és óvodapedagógus eldöntheti, hogy a beregszászi vagy az ungvári képzéseken kíván-e részt venni. Egyértelműen nagy változás, hogy míg korábban Beregszászban két-három kurzus volt évente, addig ma tíz-tizenkettő is meghirdetésre kerül, minden iskolai tantárgyat felölelve. Mivel egy-egy tantárgyból nem jön össze minden évben 25 fő a továbbképzésekre, ezért vannak a három-négy tantárgyat oktatók számára meghirdetett vegyes csoportok. Ez kétségkívül szükségmegoldás, de jók az ezzel kapcsolatos tapasztalatok. Rendkívül előnyös a pedagógusok kényelmi szempontjai miatt is az, hogy nem kell erről a vidékről naponta Ungvárra utazniuk a kötelező továbbképzés miatt – fejtette ki Tetyana Paljko.

Badó Zsolt