Húsvéti versmondó verseny

Olvasói levél

2019. május 1., 09:09 , 953. szám

Húsvét ünnepéhez közeledve idén is megrendezésre került Verbőcön – immár 5. alkalommal – a Húsvéti versmondó verseny. A megmérettetést a KMKSZ helyi alapszervezete és a Verbőci Középiskola közösen szervezte, s az iskola tanulói jelentkezhettek rá locsolóversekkel vagy olyan költeménnyel, melynek témája kapcsolódik a feltámadás ünnepéhez.

A versenyre szép számmal jelentkező gyerekek, az őket elkísérő szülők, nagyszülők és tanító nénik a középiskola dísztermében gyűltek össze, ahol Sinkó Mónika, a középiskola könyvtárosa köszöntötte őket. Beszédében elmondta, hogy a mai technika uralta társadalomban mennyire fontosak azok az alkalmak, melyek arra ösztönzik a gyerekeket, hogy megismerkedjenek a költészet szépségével, verseket olvassanak s szavaljanak. Ezért is választotta mottónak: „A dolgok változnak. A vers örök.” Kiemelte, hogy a tehetségesen szavaló gyerekek elismerésén kívül a rendezvény nem titkolt célja az is, hogy összehozza a generációkat a családokon belül, segítse a falvainkra jellemző népi költemények, locsolóversek átadását és megmaradását. Gál-Herdinszky Lilla, a KMKSZ Verbőci és Feketepataki Alapszervezetének elnöke is köszöntötte a jelenlévőket, sok sikert kívánt a versenyen részt vevőknek, s megköszönte a középiskolának a többéves együttműködést.

A megmérettetésre jelentkezők három korcsoportban indultak: az 1., a 2–3. és a 4–6. osztályosok csoportjában. A szavalókat a Szavkó Szilvia igazgató, Varga Lionella nevelői munkáért felelős igazgatóhelyettes, Balogh Anna és Stul-Tihor Erzsébet magyartanárok, valamint Szegő Anita hittantanár által alkotott zsűri értékelte. Az eredményhirdetésre várakozva a részt vevő gyerekek megismerkedhettek a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó néphagyományokkal és játékokkal, meséket néztek.

Végül a zsűri döntésének értelmében a következő eredmény született: az első osztályosok csoportjában Zelik János végzett az első, míg Szilágyi Ádám a második helyen. A második korcsoportban (2–3. osztályosok) szoros eredmény született, így a zsűri 4 helyezettet díjazott: Mihók Gábor és Székely Kristóf szerezte meg az első, Gönczy Erik a második, Geletei Erik a harmadik, Sinkó István pedig a negyedik helyet. A 4–6. osztályosok csoportjában Paládi Ákos végzett az élen, Csüri Bence és Vass Dávid második, Pap Odett harmadik helyezett lett.

A KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének támogatásával minden résztvevő ajándékokban és oklevélben részesült.

A. E.