Néhány szó a vállalatalapításról

2019. május 4., 10:16 , 953. szám

„Kollégáimmal elhatároztuk, hogy közös vállalatot alapítunk. Többen javasolták, hogy hozzunk létre kft.-t. Néhányunkat azonban aggaszt, hogy lesz-e elég pénzünk hozzá, és attól is tartunk, hogy tapasztalatlanok vagyunk a hivatali ügyintézésben. Kérem, adjon tanácsot: érdemes belevágni? Mire figyeljünk?”

– Ukrajnában napjainkban a korlátolt felelősségű társaság (kft.) a legelterjedtebb vállalkozási forma, ami egyfelől annak tudható be, hogy megalakítása és állami bejegyzése gyors és viszonylag egyszerű, másfelől rugalmas keretet biztosít a közös vállalkozás létrehozásához. Természetesen a kitűzött célok eléréséhez legoptimálisabb vállalati forma megválasztásakor számos tényezőt érdemes figyelembe venni az alapítással járó ügyintézés összetettsége mellett. Javasolható ezért, hogy mielőtt belevágnának a cégalapításba, konzultáljanak egy gazdasági szakértővel arról, milyen vállalati forma felelne meg a legjobban a kollégáival tervezett gazdasági tevékenységhez.

A legfontosabb, amire a kezdetektől érdemes odafigyelni, hogy bármilyen jogi személy (a kft. is jogi személy) létrehozásának az első lépésektől kezdve kizárólag a hatályos törvényi előírásokkal összhangban kell történnie. Ez sok kellemetlenségtől kímélheti meg önöket a továbbiakban. Jelenleg a kft.-k létrehozását A korlátolt felelősségű társaságokról című törvény szabályozza, illetve figyelembe kell venni a Polgári törvénykönyv, valamint A jogi személyek, természetes személyként vállalkozók és civil képződmények állami regisztrációjáról című törvény rendelkezéseit.

Korlátolt felelősségű társaságot egy vagy több személy is alakíthat, a törvény jelenleg nem korlátozza az alapítók számát. Természetes és jogi személyek egyaránt lehetnek alapítók. Sőt, a jogszabályok arra is lehetőséget adnak, hogy a cselekvőképességükben korlátozott személyek is részt vegyenek kft. alapításában a törvényes képviselőik útján (például fiatalkorúak a szüleik révén).

A létrehozandó kft. alaptőkéje bármekkora lehet, amennyiben a törvény sem alsó, sem felső határt nem szab meg ezzel kapcsolatban. Az alapítók akár készpénzzel, akár valamilyen tulajdon formájában hozzájárulhatnak az alaptőkéhez. Amennyiben a hozzájárulás nem készpénzben történik, a cégbe bevitt tulajdon értékének megállapításához nincs szükség szakértői becslésre, az alapítók arról maguk határoznak.

A kft. létrehozásához és állami bejegyzéséhez a következő dokumentumokat kell benyújtani:

1) a társaság alapszabályát, amely egy vagy két nyelven, az ukrán mellett angolul is benyújtható – ilyenkor az alapító(k) aláírását közjegyző által szükséges hitelesíteni;

2) az alapító vagy alapítók határozatát az alaptőkéről (amelyhez szükség esetén mellékelni kell a nem készpénz formájú hozzájárulás értékének megállapítására vonatkozó döntést);

3) a jogi személy létrehozásának bejegyzése iránti kérelmet (форма 1).

A bejegyzéshez szükséges dokumentumokat benyújtó személynek fel kell mutatnia a személyazonosságát igazoló dokumentumot. A kft. bejegyzése iránti kérelmet az illetékes személynek 24 órán belül el kell bírálnia. A jogi személy bejegyzéséért jelenleg nem kell közigazgatási illetéket fizetni.

A bejegyzést végrehajthatják a helyi önkormányzatok végrehajtó bizottságainak vagy a járási állami adminisztrációknak az illetékesei, a közjegyzők (magánközjegyzők is), vagy az akkreditált állami nyilvántartók (акредитовані суб’єкти державної реєстрації). Megjegyzendő, a végrehajtó bizottságok csak abban az esetben végzik ezt a tevékenységet, ha a helyi önkormányzatok előzőleg így döntenek, közjegyzőt pedig általában csak a városokban, járásközpontokban találunk. Valamelyest egyszerűsíti ugyanakkor a helyzetet, hogy a törvényalkotó nem kötötte helyhez a bejegyzést, tehát például egy nagymuzsalyi vállalkozást akár Kijevben is be lehet regisztrálni.

A magyar ember számára a vállalatalapítás folyamatában általában az alapszabály és a többi, szintén ukrán nyelvű dokumentum megírása-kitöltése a legnehezebb. Ezért jó tudni, hogy az ügyvédek, de gyakran a közjegyzők is rendelkeznek a szükséges dokumentumok formanyomtatványaival, illetve alapszabály-mintákkal. Az alapszabály-minták számos változatban forognak közkézen, vagyis mindenki kiválaszthatja a számára legmegfelelőbbet, amit azután egy jogász könnyen hozzáigazít a cég­alapítók egyéni kívánalmaihoz. Jó tudni, hogy a szóban forgó dokumentumok az internetről is letölthetők – nemegyszer ingyen, néhány esetben pedig viszonylag szerény fizetség ellenében.

hk