Lezajlottak a Drávai Gizella és az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati versenyek

Fókuszban az anyanyelv megőrzése, ápolása és szeretete

2019. május 14., 16:10

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében május 11-én bonyolították le Beregszászban a Drávai Gizella és az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati versenyeket.

Drávai Gizella a XX. századi Beregszász egyik meghatározó, autonóm gondolkodójának számított, aki tanított a járás elemi iskoláiban, a Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskolában, valamint nyugdíjba vonulásáig a 6. sz. általános iskolában. Egyik tanítványa, az Irka gyermekfolyóirat alapítója és egykori főszerkesztője, Punykó Mária a következőt mondta róla: „Sokan a magyar nyelv harcosaként, a magyar kultúra ápolójaként példaképüknek tekintették.” A róla elnevezett vetélkedő célja a 3–8. osztályos tanulók nyelvi kompetenciáinak, a szövegértésnek és írásbeli nyelvhasználatának fejlesztése, az anyanyelv megőrzése és ápolása. A versenynek a Beregszászi 6. Sz. Horváth Anna Általános Iskola adott helyet.

A verseny megnyitóján Fring Erzsébet, az iskola szervezőpedagógusa és Hutterer Éva, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Pedagógia és Pszichológia Tanszékének tanára köszöntötték a résztvevőket, akik felelevenítve Drávai Gizella tevékenységét, kiemelték a magyar nyelv helyes használatának előnyeit.

A köszöntőket követően koszorút helyeztek el az általános iskola bejáratánál elhelyezett Drávai Gizella-emléktáblánál.

A versenyre Kárpátalja különböző oktatási intézményeiből magas számú jelentkező érkezett, ezért az két helyszínen zajlott: a Beregszászi 6. Sz. Horváth Anna Általános Iskolában és a II. RF KMF épületében.

A főiskolán mindeközben lezajlott az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny kárpátaljai döntője. A verseny elsődleges célja a magyarnak mint anyanyelvnek a kompetencia-központú használatára, szeretetére való nevelés, a nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és minősítése.

A megnyitón Szántó Edit, a verseny ötletgazdája, az Anyanyelvápolók Kárpátaljai Szövetségének elnöke, a Bátyúi Középiskola magyar nyelv és irodalom tanára köszöntötte a versenyzőket, aki felidézte a húsz évvel ezelőtt első ízben megrendezett nyelvhasználati versenyt, amelynek akkor még a Bátyúi Középiskola adott otthont. Mára azonban a főiskolával együttműködve egész Kárpátaljára sikerült kiterjeszteni „édes anyanyelvünk hírét”. Végezetül Reményik Sándor Az ige című versével biztatta a jelenlévő tanulókat magyar anyanyelvük megőrzésére és ápolására. Ezt követően Beregszászi Anikó, a II. RF KMF Magyar Tanszéki Csoportjának tanára, a verseny koordinátora tartott tájékoztatót a verseny fordulóinak szabályairól és menetéről. A megmérettetésre 9–11. osztályos tanulók jelentkezhettek Kárpátalja oktatási intézményeiből. A vetélkedő két fordulóból állt: egy írásbeli és egy szóbeli részből. A versenyen 1–6. helyezést elérő tanulók továbbjutnak az „Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny magyarországi országos döntőjébe, amely 2019. október 18–20. között kerül megrendezésre Sátoraljaújhelyen.

lexi