A történelmi egyházak – modern társadalom

Könyvbemutató a Rákóczi-főiskolán

2019. május 15., 13:51 , 955. szám

A történelmi egyházak – modern társadalom címmel mutattak be tanulmánykötetet május 13-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) olvasótermében. A kötet ismerteti a történelmi egyházak helyzetét, történetét, tevékenységeit, társadalmi szerepvállalását. A tanulmánykötetet az Éltető Lélek Alapítvány, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Társadalomtudományi Intézete, a II. RF KMF, valamint a Miskolci Akadémiai Bizottság szociológiai munkabizottsága által végzett kétéves kutatómunka eredményeként sikerült megjelentetni.

A bemutató kezdetén dr. Csatári György köszöntötte az olvasóteremben szép számmal összegyűlt értelmiségieket, tanárokat, diákokat. Az eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Gyebnár István beregszászi magyar konzul, Kutasi Ilona, a Kárpátaljai Állami Levéltár igazgatóhelyettese, Miszjuk Mihajlo, a Kárpátaljai Állami Levéltár igazgatója, Marosi István görögkatolikus lelkész, Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány elnöke, valamint Mankovits Tamás újságíró.

Várhelyi Krisztina beszédében felidézte a kezdeteket, amikor indultak a kutatások, és a kötet megjelenése még csak távolról kezdett kirajzolódni, már akkor látszott, milyen összetett feladat előtt állnak. Szent Péter szavai jutottak eszébe, s adtak erőt a kezdeteknél: „Mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá” – tehát az egyház hasznos tagjaivá. Várhelyi Krisztina a továbbiakban ismertette a kutatás módszerét, legfőbb alapadatait, eredményeit, köszönetet mondva mindazoknak, akik a kötet létrehozásában tevékenyen részt vettek.

Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai és kommunikációs titkára, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa röviden ismertette és összefoglalta a kutatás kárpátaljai részét. Elismerően szólt a három történelmi egyház (görög, római katolikus és református) társadalmi szerepvállalásáról, mint akik tevékenyen részt vesznek az oktatás, a kulturális élet szervezésében. Számos példa mellett megemlítette az egyházak buzgóságát a nyelvtörvény ellenni aláírásgyűjtésben, illetve a derceni önkéntes tűzoltók munkáját is példaként állította.

A református egyház tevékenységét Radvánszky Ferenc lelkész mutatta be, míg a görögkatolikus egyházról Molnár Ferenc kutató tartott előadást. Radvánszky Ferenc előadásában emlékeztetett az egyház társadalmi szerepvállalásának két elvi szempontjára: az üdvösség egyedül kegyelemből való létére, valamint az egyház értékteremtő szerepére. Molnár Ferenc a görögkatolikus egyház legfontosabb problémáiként az állami támogatás, a jogállamiság hiányát, valamint a rossz gazdasági helyzetet nevezte meg. Mindkét előadó fő problémaként nevezte meg a kárpátaljai egyházak életében az elvándorlást, a külföldi munkavállalást.

A bemutató végén lehetőség adódott hozzászólni az elhangzottakhoz, progresszív szakmai beszélgetéseket folytatni.

Jájá