Feledhetetlen koncertélmény a beregszászi római katolikus templomban

2019. május 22., 16:27 , 956. szám

A beregszászi római katolikus a Szent Kereszt Felmagasztalása templom közönségének nem mindennapi zenei élményben volt része május 19-én, vasárnap. A kárpátaljai zeneszerző, Márton István Missa (Mise) énekkarra, zenekarra, orgonára és szólistákra c. művét adta elő a Kárpátaljai Akadémiai Állami Népi Együttes énekkara és zenekara. Ungvár, Huszt és Nagyszőlős után a kivételes akusztikájú beregszászi templomban is előadták a Kárpátaljai Filharmónia művészei a kivételesen szép művet, kihasználva, hogy nemrégiben újította fel a templom orgonáját Schreiner Sándor klarinét- és tárogatóművész, a felújítás pedig nagyon jól sikerült. A koncertet Magyarország Beregszászi Konzulátusa és Molnár János római katolikus főesperes támogatta, a konzulátus az előadást hangfelvételen rögzítette.

A koncert közönségét Beke Mihály András első beosztott konzul köszöntötte, majd Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul beszélt a miséről mint komolyzenei műfajról. Márton Istvánról elmondta: „A sokoldalú zeneművész, zeneszerző, zongorista, pedagógus, Zádor Dezső első tanítványa 1923. november 24-én született a munkácsi járási Szófia faluban, művészetkedvelő, zeneértő pedagóguscsaládban. István zenei tehetsége már gyerekkorában megmutatkozott.

A falusi iskola elvégzése után Munkácson folytatta tanulmányait, először a munkácsi magyar tan­nyelvű iskolában, majd a munkácsi Pedagógiai Szemináriumban, ahol apja nagy figyelmet fordított fia zenei és énektudásának fejlesztésére. 1946-ban a munkácsi zeneiskola tanára lett, és ezzel párhozamosan elvégezte az ungvári Zádor Dezső Zeneművészeti Szakközépiskola levelező tagozatának zongora szakját. Diplomája megszerzése után ezen intézmény tanára lett.

1963-ban a Kárpátaljai Filharmónia művészeti vezetője lett, 1975-től a Kárpátaljai Filharmónia mellett működő Magyar Melódiák Együttes művészeti vezetőjének is megválasztották. 1996. január 14-én bekövetkezett haláláig aktívan részt vett a kárpátaljai zenei élet alakításában. A munkácsi zeneiskola, ahol ő maga is tevékenykedett, jelenleg Márton István nevét viseli.”

Márton István Miséje kapcsán a főkonzul kifejtette: a kórusra és orgonára írt művet Márton István az 1940-es években írta meg, amikor még nem volt elterjedve a kórus­éneklés, és amikor a politikai helyzet miatt a hitélet dolgaiban az emberek hallgatni kényszerültek. Márton István az énekeseket maga kérte fel a mű előadására és kifejezetten számukra írta meg a misét, amelyről Ukrajnában senki nem tudott azokon a kollégákon kívül, akik 1946-ban előadták azt húsvétkor a munkácsi székesegyházban. Az előadás után Márton Istvánt elvitették, megkínozták és állásából elbocsátották. Így az akkor megírt művét el kellett felejtenie.

Művét a '90-es években kiegészítette, miután magyarországi kezelése során egy pappal feküdt egy kórteremben, és szóba került köztük fiatalon írt Miséje. A pap elkérte a mű kottáját. Márton megígérte, hogy előkeresi a művet, amelyből 3 részt talált meg otthon, azokat átírta négyszólamú vegyeskarra és orgonára. A kiegészített, majd kamarazenekarra átírt művet a Megyei Filharmóniában mutatták be.

A művet nagyszerűen interpretáló Kárpátaljai Akadémiai Állami Népi Együttest annak igazgatója és művészeti vezetője, Natalija Petyij-Potapcsuk vezényelte. Az előadás olyan kiváló művészek közreműködésével valósult meg, mint Bródi Mihály zenekarvezető, Olha Csundák orgonaművész, különösen nagy élmény volt hallani a szólót éneklő Jana Szadvarij mezzoszoprán, Ukrajna érdemes művésze, Olha Szvida szoprán és Volodimir Hirnek bariton énekét.

Az előadás végén Natalija Petyij-Potapcsuk Majnek Antalnak, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspökének, Molnár János főesperesnek és a beregszászi konzulátus vezetőinek mondott köszönetet a koncert létrejöttének támogatásáért.

Beke Mihály András tudósítónknak elmondta, hogy a konzulátus profi hangfelvételt is készített az előadásról, amelyből karácsonyra szeretnének kihozni egy CD-t.

bzs