„A hit a megmaradás egyik záloga” – Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban

2019. június 4., 17:35 , 958. szám

Utoljára szólalt meg az iskolacsengő a Nagyberegi Református Líceum 32 ballagója számára, akik május 31-én búcsúztak el iskolájuktól, diáktársaiktól és tanáraiktól. A líceum 24. kibocsátásának ballagási ünnepségére a község református templomában került sor.

Az ünnepség kezdetén Tóth András és Orbán László osztályfőnökök vezetésével vonultak be a végzősök a templomba, amely addigra megtelt az ünneplő szülőkkel, barátokkal, rokonokkal, vendégekkel. Tóth László, a tan­intézmény lelkész-igazgatója Isten igéjét hirdetve intézett biztató szavakat a ballagókhoz: „Gondviselő az Isten, aki nemcsak napokat rendel el, hanem azokat, akik rá figyelnek, odasegíti az öröm és a hálaadás napjaihoz – amilyen a mai nap is […], hiszen a ballagás egy jelképes esemény, amely azt szimbolizálja, hogy akik tarisznyával a vállaikon búcsúdalt énekelve indulnak el, azok valamilyen cél felé vándorolnak.”

A meghívott vendégek közül elsőként Békésyné dr. Lukács Angéla beregszászi magyar konzul köszöntötte a végzősöket, kiemelve: „A mai nap a hála és köszönet ünnepe, mert megérkeztek egykoron a mostani végzős diákok a líceumba. Akkor ajándékként érkeztek. A szüleik elindították őket erre az útra féltő gondoskodással, aggodalommal, szeretettel. […] Ebben a líceumban pedig fontos volt a tanárok számára, hogy átadják tudásukat, szeretetüket és ebben az intézményben a hitüket is, hogy a diákok boldog, sikeres emberekké váljanak.” A ballagók „virtuális könyvének” oldalait boldogság, szeretet, családi és szakmai siker töltse meg – fogalmazott a konzul asszony.

Szabó Dániel, a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség tiszteletbeli elnöke így szólt a ballagó diákokhoz: „Hiszem, hogy igaz az ige, s a meggyújtott gyertyák lobogó fáklyákká lesznek ennek az iskolának az életében is. […] S ti mind meggyújtott gyertyák vagytok.”

Köszöntötte a ballagókat még Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka és a Diakóniai Központ vezetője is, aki elsősorban a szülőknek mondott köszönetet, amiért egyházi iskolába íratták gyerekeiket. A végzősökhöz szólva aláhúzta: hit nélkül nem lehet megmaradni.

Ezt követően a 10. osztály búcsúzott el a ballagó osztályoktól. A stafétát a végzősök nevében Kobál Anna és Turányi Richárd adta át a tizedikes Orosz Melániának és Kabácij Flóriánnak. A staféta jelképezi: innentől kezdve a tizedik évfolyamnak kell példaképpé válnia a diákság szemében.

Megható pillanatok következtek ezután: a líceum diákjaiként utoljára került felolvasásra a két végzős osztály névsora, s egyesével megkapták a tizedikesektől az útravaló tarisznyát, majd a reménység zöld szalagjának helyére osztályfőnökeik feltűzték az érettséget szimbolizáló piros szalagot, ezzel jelezve, hogy elértek életük egyik legfontosabb állomásának a végére. Tóth László lelkész-igazgató útravalóul átadott nekik egy igét és egy áhítatos könyvet.

Kovács András, az intézmény oktatási igazgatója az ünnepségen mondott beszédében a ballagókhoz szólt: „Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy életeteknek ezekben a fogékony esztendeiben mellétek szegődhettünk és taníthattunk titeket. Remélem, hogy azok az értékek, amelyek szerint igyekeztünk nevelni, számotokra is fontosak, és segítséget adnak később is tanulmányaitok, életetek során. […] Sikeres érettségit és felvételit kívánok számotokra, és azt, hogy innen kilépve álljátok meg a helyeteket az életben, érjétek el a céljaitokat, és sose felejtsétek el ezt a kis közösséget, ahonnan elindultatok! Isten vezéreljen és áldjon utatokon!” Köszönetet mondott a szülőknek a bizalomért, hogy az intézményt választották „legféltettebb kincseik formálására-nevelésére”. Kovács András elmondta, hogy diákjaik továbbtanulási aránya meghaladja a 95%-ot, több mint 90%-uk felsőfokú tanintézményekben folytatja tovább tanulmányait. Beszámolt arról is, hogy a járási, megyei, országos és Kárpát-medencei tanulmányi és tantárgyi vetélkedőkön összesen 72 dobogós helyezést tudhattak az elmúlt tanévben magukénak a diákok. Az oklevelek átadása után az igazgató átadta a Gulácsy Lajos-ösztöndíjakat Kobál Anna, Tar Bence Balázs, Kun Viktória és Petreczky Kristóf 11. b osztályos tanulóknak, valamint kitüntető elismerésben részesítette Gajdos Rudolf nevelőtanárt a többéves kiemelkedően eredményes nevelő és lelkigondozó munkájáért. Végezetül tolmácsolta Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete és a Beregszászi Járási Tanács elnökének köszöntését.

Az osztályfőnökök személyes hangvétellel és igazán szívhez szólóan búcsúztak tanítványaiktól. A végzősök szülei részéről Szilágyi Károly tiszteletes, a szülői tanács tagja mondott köszönetet az intézmény munkatársainak áldozatos munkájáért.

A ballagó diákok verses-zenés-énekes búcsúműsora őszinte gondolatokat tartalmazott a hitről, a barátságról, szüleik, tanáraik gondoskodó munkájáról, valamint a hazaszeretetről és a magyarság megmaradásáról. Az ünnepség Tóth László lelkész-igazgató zárszavával ért véget.

CsA