Hajótöröttek, akiket partra segített Jézus

2019. június 27., 10:09 , 961. szám

A Kárpátaljai Református Egyház évente megrendezi legnagyobb, tömegeket megmozgató rendezvényét, a családi csendesnapot. Idén június 22-én kilencedik alkalommal került sor a nagyszabású eseményre, melynek Mezővári adott otthont. Az alkalom idén ‒ Hajótöröttek, akiket partra segített Jézus címmel ‒ a Csongori Bethesda Szenvedélybetegeket Mentő Misszió munkatársai, illetve Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, valamint a Mezővári Református Egyházközség szervezésében került megrendezésre. A rendezvényen jelen volt még Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház gondnoka, id. Pocsai Sándor református lelkész, a misszió vezetője, valamint ifj. Pocsai Sándor és felesége, Pocsainé Tövissi Tímea református lelkipásztorok, a rendezvény előadói. Az énekszolgálatot és dicsőítést a mezővári Kovács család végezte.

Az alkalom reggel 07.30-kor vette kezdetét az érkezők regisztrációjával. Aztán éneklés és dicsőítés következett. A 6 éven aluli gyerekeknek bábelőadásokat tartottak a település óvodájában, illetve a 6 és 12 év közötti fiatalok a község középiskolájában vehettek részt különböző foglalkozásokon. Ezt követően fél tízkor Zán Fábián Sándor megtartotta az esemény nyitóáhítatát.

A püspök úr elmondta, hogy nagyon hálás azért, hogy amit 2011-ben elkezdtek az első családi csendesnapon, azt idén, 2019-ben is folytathatják. Elsősorban azt, hogy „megvallhatjuk hitünket, elmondhatjuk, hogy mi nem feledkeztünk meg a mindenható Istenről, aki teremtett, megváltott és megőrzött minket mind a mai napig” – fogalmazott. Fontos az, hogy hitvallást tegyünk úgy, ahogyan azt tették Józsué idejében is az ország­gyűlés alkalmával, és fontos kimondani újra és újra: „Én és az én házam népe az Urat szolgáljuk” – tette hozzá. Isten igéjét az Ézsaiás könyve 6. részének 1–10. verséből olvasta fel Zán Fábián Sándor.

Igehirdetésében elmondta, hogy vannak az életben hajótöröttek, akiket viszont már Jézus partra segített, azonban sokan vannak még mindig, akik a saját erejük által próbálnak megváltozni, de csak vergődnek. Továbbá vannak, akik jól érzik magukat a bűnben és nem veszik észre, hogy egyedül csak Jézussal érhetnek célba. Jézussal pedig egy csodálatos találkozás vár mindannyiunkra – fűzte hozzá.

Az áhítatot követően Nagypaládról a Bornemissza és Beregújfaluból a Molnár házaspárok tettek tanúbizonyságot életükről és Jézus Krisztushoz való megtérésükről. Ezután id. Pocsai Sándor tartott előadást Hajótöröttek... címmel. 

Előadását azzal kezdte, hogy szeretne választ adni az ige alapján arra a kérdésre: „Szabadok vagyunk-e mi valójában, van-e az embernek szabad akarata?” Azt is elmondta a lelkipásztor, hogy ez vitatéma a teológián, vitatéma az egyházon belül s kívül. „Erre szeretnénk ma egy biblikus választ kapni, a Biblia alapján az igéből” – fogalmazott. Előadásában hangsúlyozta, hogy az a nagy probléma nagyon sokszor, hogy a Biblia igazságait összekeverik az emberek a filozófia tudományával, és így akarnánk egy keveréket kapni annak igazolására, hogy tulajdonképpen nincs is velünk nagy baj – tette hozzá.

Előadása végén kiemelte, hogy a szabadság azt jelenti: „ Amikor én az Isten gyermekeként hazamegyek, mint a tékozló fiú, és megkérdezem, hogy Uram, ma mit akarsz, hogy cselekedjem, és én azt fogom tenni.” Isten a bűnt nem pártolja, Isten a szabadságra teremtett minket, hogy cselekedjük az Ő akaratát, erre viszont csak a megtérése után lesz kész az ember, mert akkor az Isten lelke fogja irányítani, és az igéje fogja táplálni az életét – mondta el a misszióvezető.

Az ebédet követően ismét Zán Fábián Sándor tartott toborzást munkatársak szerzéséhez szolgálatra Az aratnivaló sok, a munkás kevés címmel, és az igét Máté evangéliuma 9. részének a 37. verséből olvasta fel.

Közben más helyszíneken, a középiskola tornatermében ifj. Pocsai Sándor tartott prevenciós előadást A média káros hatásai címmel, illetve szintén a középiskola étkezdéjében Pocsainé Tövissi Tímea tartott ugyancsak prevenciós előadást az okkultizmusról.

Az előadások szüneteiben a Kovács család szolgált énekszóval.

A rendezvényen standokkal képviselték magukat a különböző kárpátaljai szervezetek és intézmények: a Nagyberegi és a Nagydobronyi Református Líceum, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Szolgálata, a Beregszászi Református Iratmisszió és Könyvesbolt.

Az alkalom zárásaként Zán Fábián Sándor mondott zárószót és kívánta Isten áldását a jelenlévőknek.

D. P.