A lakásprivatizációról

2019. június 29., 11:16 , 961. szám

„Heten vagyunk bejelentve a lakásunkba. Többször gondoltunk már rá, hogy privatizáljuk az otthonunkat, de két testvérem folyamatosan Magyarországon tartózkodik, évek óta alig látjuk őket. Így legutóbb is a polgármesteri hivatalban elutasították a kérvényünket, mondván, a lakás privatizációjában minden hivatalosan ott-lakónak részt kell vennie, azaz minden oda bejelentett személynek alá kell írnia a privatizációs kérvényt, köztük a testvéreimnek is. Egy ismerős ügyvéd azt tanácsolta, hogy a külföldön tartózkodó testvéreim jelentkezzenek ki a lakásból, s akkor nem lesz akadálya privatizációnak. De úgy gondolom, mégsem hagyhatjuk ki a testvéreimet az örökségből. Nincs más megoldás, csak a kijelentkezés?”

– A lakáscélú ingatlanok privatizációjának kérdését a Rendelet a lakásoknak (házaknak) a polgárok tulajdonába való átadásának rendjéről című dokumentum szabályozza Ukrajnában. A dokumentum ötödik pontja kimondja, hogy a lakóhely magántulajdonba (egyszemélyi bérlő esetében) és közös (vagy résztulajdonba) adása a család valamennyi felnőtt, azaz 18. életévét betöltött tagjának írásos beleegyezése alapján történik, a lakás (ház) meghatalmazott tulajdonosának kötelező kijelölésével. Az ilyen esetekben a főbérlő családjának tagjai közé sorolnak mindenkit, aki állandó jelleggel a házban lakik a főbérlővel együtt, vagy akinek fenntartják a lakhatási jogát, magyarán azokat, akik lakcímbejelentéssel bírnak az adott ingatlanban. Az önkormányzati tisztviselőknek nem feladatuk mérlegelni a privatizációt kezdeményező családok helyzetét, őket köti a törvény, ezért önöknek kell elérni, hogy mielőtt kérvényeznék a privatizációs eljárás megindítását, a lakásban valójában nem lakó személyek kijelentkezzenek onnan, vagy – amennyiben ragaszkodnak hozzá, hogy ők is résztulajdonosokká váljanak – aláírják a privatizációs kérvényt. Megjegyzem, ha a testvérei ritkán látogatnak haza, akár külföldön is aláírathatja velük a dokumentumot (a privatizációs kérvényt), ennek jelen helyzet szerint nincs jogi akadálya.

hk