A megmaradás egyik bástyája a fiatal tehetségek gondozása

2019. július 9., 16:29 , 963. szám

Egy nemzet, egy közösség fennmaradásának, fejlődésének és előrehaladásának elengedhetetlen feltétele a fiatalok tehetséggondozása, mint ahogyan a kárpátaljai magyarság kibontakozásának az egységben való gondolkodás és cselekvés. A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tevékenysége pedig éppen erre irányul: egységben, az esélyegyenlőség jegyében kezelni a kárpátaljai magyar tehetséggondozást.

Kárpátalja és bármely más vidék versenyképességének, társadalmi és gazdasági fejlődésének meghatározó tényezője a kiemelkedő képességű fiatalok felkutatása, tehetségük támogatása, fejlesztése, segítése – a tehetséggondozás. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) megalakulása (1991) óta céljául tűzte ki a kárpátaljai magyar tehetségek felkarolását, amelyben jelentős szerepet kapnak mind az oktatási intézmények, mind a tehetséggondozó szervezetek. 2011 januárjában ebből adódóan hozta létre a KMPSZ és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványt, amely azóta töretlenül végez tehetségkutatást és -gondozást a régió magyar anyanyelvű 3. osztályos iskolásaitól kezdve a főiskolai és egyetemi hallgatókon át a fiatal, 35. életévüket még be nem töltött kutatók és oktatók körében, s teszi mindezt az esélyegyenlőség jegyében.

„Minden kezdet nehéz…” – szokták mondani. Igaznak bizonyult ez az Alapítvány megalapítását követő időszakban is, főleg, ha annak célja egy egész nemzetrész tehetséges ifjú generációjának gondozása, amíg a zöldellő magoncokból virágzó fákká válnak a szülőföld talaján.

A kezdeti nehézségeken való túljutáshoz szükség volt egy olyan rátermett személyre, aki kellő talpraesettséggel, tudással és nem utolsósorban kitartással kezeli az éppen szembejövő kihívásokat. Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ, valamint dr. Brenzovics László, az Alapítvány elnöke a saját magát elsősorban történelemtanárnak valló dr. Váradi Natáliát nevezte ki az irodaigazgatói pozíció betöltésére. Újságírónk vele beszélgetett a nyolc tehetségpontnak köszönhetően teljes kárpátaljai területi és teljes tantárgyi, tudományterületi, művészetterületi lefedettséggel rendelkező tehetséggondozó szervezet tevékenységéről.

„A fő kérdés minden esetben ugyanaz: eldöntötted-e? Mert ha még nem vagy benne biztos, hogy akarod, akkor nem fogsz tenni érte semmit, de ha van egy határozott döntésed, akkor azon – persze isteni segítséggel – végig tudsz menni” – a kezdetektől az ebben való hitet tartja munkája fő mozgató erejének Váradi Natália.

Az irodaigazgató elmondta, hogy a „GENIUS” JA munkáját három grémium útmutatása, javaslatai határozzák meg: dr. Orosz Ildikó elnökletével a Kárpátaljai Tehetségsegítő Tanács, amely az általános és középiskolások tehetséggondozó munkáját segíti; dr. Brenzovics László vezetésével a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács, amely már a felsőoktatásban tanulók támogatására orientálódik; valamint a „GENIUS” JA alegységeként működő Agora Információs Központ tanácsa, a Kárpátaljai Magyar Ösztöndíjtanács, amely a kárpátaljai és magyarországi ösztöndíjprogramokkal foglalkozik.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a kárpátaljai magyar kisebbség esélyjavító, társadalom­építő programjának kiemelkedő szereplője, hiszen nyolc éve meghatározó szervezetként működik a magyar tehetséggondozásban Kárpátalján. Mi sem támasztja alá ezt jobban, mint hogy a nyolc tehetségpontban részt vevő tanulók száma a 2011-es adatokhoz mérten 2018-ra több mint 800 fővel emelkedett: míg 2011-ben 1271 résztvevője volt a tehetségpontokban zajló programoknak, addig 2018-ban 2136; a 7 és 14 év közötti hagyományőrző zenekarok, néptáncosok versenye, a Szól a fülemüle – Kárpátaljai Népzenei és Néptánc Tehetségkutató 2015-ös elindulása óta évente mintegy 400 résztvevővel zajlik; a tehetséggondozó hétvégék szervezésével a KMPSZ tantárgyi vetélkedőin legjobb helyezést elért tanulókat készítik fel az országos, Kárpát-medencei és nemzetközi versenyekre; 2012 óta évente egyszer, minden június első szombatján megszervezik a Kárpátaljai Tehetségnapot, ahová meghívást kapnak a 8 tehetségpont legjobb, legeredményesebb tanulói, évente 500-600 fő; a sportok népszerűsítése, hagyományteremtés, a Kárpát-medence ifjú sportoló tehetségeinek felkutatása, támogatása, valamint további nemzetközi sportkapcsolatok építése céljából évente megrendezik a Buzánszky Jenő Labdarúgókupát és a Zupkó József Nemzetközi Kézilabda Emléktornát; a művészetekben tehetségesek részt vesznek a népzenei és néptánctáborban, a Jankovics Mária Alkotótáborban vagy a színjátszó táborban; a különböző tudományágak területén kutató, tanulmányaikat egyetem után is folytatni vágyó fiatalok, doktoranduszok és doktorjelöltek számára az Alapítvány előadási lehetőséget biztosít a Fiatal Kutatók Konferenciáján; az elmúlt évek során Kárpát-medenceivé nőtte ki magát a Tudományos Diákköri Konferencia, amelyen fiatal kutatók vesznek részt a Kárpát-medence különböző felsőoktatási intézményeit képviselve; ösztöndíjprogramjai, a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium és a Soós Kálmán-ösztöndíjprogram révén a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatók, illetve azon magyar hallgatók támogatása, akik felsőoktatási szakjukat szülőföldjükön nem tanulhatják magyar nyelven.

A „GENIUS” JA 2012 óta nemzeti jelentőségű intézmény, programjait a magyar állam finanszírozza pályázati programokon keresztül. 2013-ban és 2017-ben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontként ismerte el. 2016-ban pedig Európai Tehetségpontként bekerült az Európai Tehetségsegítő Hálózatba.

Programjaikban olyan magyar középiskolai és felsőoktatási tanárok, professzorok és szakemberek működnek együtt az Alapítvánnyal, akik megfelelő szakmai háttérrel és referenciával rendelkeznek. Ez mintegy 400 közreműködőt jelent, s tevékenységük koordinálása 4 irodai munkatárs kitartó munkájának eredménye.

„A programok nagy része dr. Orosz Ildikó ötlete, amit a tanácsok közösen dolgoznak ki. Én megszervezem, lebonyolítom, minden egyes részletét átlátom, irányítom, de mindegyik program szakmaiságát a szakmai felelős látja el, akiket sok esetben magyarországi vagy a Kárpát-medence más régiójának szakemberei látnak el tanácsokkal. Hiszen mi egységben gondolkozunk a Kárpát-medence magyarságát, mentalitását, életstílusát, keresztény felfogását illetően” – fogalmazott Váradi Natália válaszában újságírónk kérdésére, hogy mitől minőségi a „GENIUS” JA munkája.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány eddig elért eredményei Európa-szerte látszanak, hiszen a meghívásoknak eleget téve annak tevékenysége bemutatásra került már több országban. Szerteágazó, ugyanakkor egymásra épülő, a fiatal tehetségeket támogató programjaival ajtókat nyit ki a kárpátaljai fiatalok előtt lehetőséget kínálva tehetségük kibontakoztatására. A biztos alapokon álló jövőt a tehetségek építik, ezért a tehetség olyan értéket képvisel, amelyet minden nemzetnek támogatnia kell. Egy magonc is csak akkor válik virágzó, majd termést hozó fává, ha megfelelően gondozzák. Legyen a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány olyan hely a kárpátaljai magyar fiatalok számára, ahol tudásuk virágba borul.

Cs. A.