A kihallgatás elhalasztásáról

2019. július 28., 13:48 , 965. szám

„Beidézett a rendőrség, tanúként akarnak meghallgatni egy évek óta húzódó ügyben, de a régi ügyvédem nem vállalja tovább a képviseletemet, újat pedig még nem találtam. Menjek el ügyvéd nélkül, vagy próbáljam elhalasztatni a kihallgatást?”

– A polgár elvben jogi képviselő nélkül is megjelenhet a kihallgatáson, de ezt nem tanácsolnám. Jól jegyezze meg: senkit nem kényszeríthetnek arra, hogy ügyvéd, védő nélkül tegyen vallomást.

Célszerű írásban tájékoztatni a nyomozót arról, hogy miért nem fog megjelenni a kihallgatáson. Ha ugyanis elmulasztja a tájékoztatást, előfordulhat, hogy az idézés figyelmen kívül hagyása miatt a rendőrség elő fogja állítani. De amíg nem biztosítanak önnek ügyvédet, azután sem kell vallomást tennie, hogy előállították.

A rendőrséget levélben vagy kérvényben tájékoztathatja. Gondoskodjon róla, hogy levele tértivevényes küldeményként jusson el a címzetthez, illetve a kérvényt szabályszerűen iktassák az adott hatóságnál.

Írja meg, hogy ügyvéd hiányában nem áll módjában megjelenni a kihallgatáson. Mutasson rá, hogy az Alkotmány 59. cikkelye garantálja minden polgár számára a szakszerű jogsegélyhez való jogot, s védőjét mindenki szabadon választhatja meg. Ezt a jogot az Alkotmánybíróság № 23-рп/2009-es döntése is alátámasztja, hangsúlyozva, hogy a jogi védelem minden olyan esetben megilleti a polgárt, amikor kapcsolatba kerül a hatóságokkal, azaz tanúként való meghallgatásakor is. Semmiképpen ne higgyen a rendőrség esetleges unszolásának, hogy csupán egyszerű kihallgatásról lenne szó, amihez nincs szükség ügyvédre. Előfordul például, hogy a rendőrség a kihallgatás során meggyanúsítja a tanút, s onnantól kezdve gyanúsítottként kezeli. Ilyen esetekben különösen fontos lehet az ügyvéd jelenléte.

hk