Ki kell cserélni az okmányokat az utcanév változásakor?

2019. augusztus 5., 11:19 , 966. szám

„Nemrég megváltozott az utcánk neve. Ez most azt jelenti, hogy ki kell cserélni minden okmányt, amelyben szerepel a lakcímünk?”

– Nem kötelező az okmánycsere. A vonatkozó jogszabály (lásd: Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, 6. cikkely) úgy rendelkezik, hogy a település- vagy utcanév, házszám megváltoztatása esetén ennek megfelelően módosítják az adott területi közösség nyilvántartását, a korábbi adatok megőrzése mellett, majd ezeket a módosításokat az Egységes állami demográfiai nyilvántartásban is elvégzik. A módosítást az adott személy kérésére azokban az okmányokban is megejtik, amelyek tartalmaznak a lakhelyre vagy tartózkodási helyre vonatkozó információkat. Másszóval, a törvények nem kötelezik a polgárt a szóban forgó változtatások elvégzésére, csupán lehetőséget adnak rá.

Ha valaki mégis rászánja magát, hogy legalább a személyi igazolványába beíratja az új utcanevet, ezt ingyen végzi el számára a helyi önkormányzatnál létrehozott lakcím-nyilvántartási hivatal. Számos településen az Adminisztratív Szolgáltató Központ (ЦПАП) látja el ezt a feladatot. Azok esetében, akik már az új típusú, kártyaalapú személyigazolvánnyal rendelkeznek, az új adatok bevitelét a kártya memóriaegységébe az Állami Migrációs Szolgálat helyi osztálya végzi el.

Jó tudni, hogy a polgár kérésére igazolás adható ki a lakhelybejelentéséről az utcanév változása esetében is.

Bár a lakcímváltozás feltüntetése a személyi igazolványban sem kötelező, mégis azt javasolnám, hogy tegyük meg, különösen, ha közjegyzői hitelesítést igénylő dokumentumok (például adásvételi szerződés, végrendelet) elkészítésére készülünk, vagy peres eljárás elébe nézünk.

hk