A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség felhívása

2019. augusztus 17., 11:30 , 968. szám

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) felhívja a kárpátaljai magyar pedagógusok figyelmét , hogy az egyeztetések alapján ebben a tanévben is meghirdetik a szórványvidéken oktatók ösztöndíját az alábbi feltételek mellett.

A pályázaton majd az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek eleget tud tenni:

• rendelkezik az ukrán állam által elismert diplomával, adószámmal;

• a 2019/2020-as tanévben kárpátaljai magyar szórványvidéken  működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási intézménnyel pedagógiai munkaviszonyban áll;

• az állandó lakóhelyétől legalább 40 km-es távolságra lévő oktatási intézményben dolgozik.

A pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek azok, akik az alábbi oktatási intézményekben és megnevezett munkakörben helyezkednek el:

S.sz.

Járás

Oktatási intézmény neve

Tanárhiány

1.

Técsői

Técsői Hollósy Simon Középiskola

tanító, napközis nevelő

2.

Rahói

Kőrösmezői 1. Sz. Középiskola

tanító

3.

Rahói

Rahói 1. Sz. Középiskola

magyarnyelv- és irodalomtanár 5–7. osztályba

4.

Huszti

Huszti Magyar Tannyelvű Iskola

tanító, napközis nevelő. Történelem: 13,5 óra. Technika: 7 óra. Ének-zene: 6 óra. Rajz:  5 óra. Matematika: 12 óra.

5.

Nagyszőlősi

Nagyszőlősi Perényi
Zsigmond Középiskola

tanító, magyarnyelv- és irodalom-, napközis nevelő, földrajz-, fizika-, matematikatanár és rendezvényszervező

6.

Nagyszőlősi

Tiszaújhelyi ONK

napközis tanító, matematika-, természetismeret-, történelemtanár

7.

Szolyvai

Szolyvai Magyar Tannyelvű ONK

tanító, 2 óvodai nevelő

8.

Ungvár

Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola

napközis nevelő, tanító, informatikatanár

9.

Ungvár

Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium

technikatanár, ukrán-, informatikatanár, tanító

10.

Ungvár

Ungvári Fenyőfácska Óvoda
88001 Ungvár, Nahimova u. 3.

1 óvodapedagógus

11.

Ungvár

Ungvári Harmónia ONK
88000 Ungvár, Domanyincka u. 63.

1 óvodapedagógus, magyar mint idegennyelv-tanár
az elemi és általános iskolai osztályokba

12.

Ungvár

Ungvári 8. Sz. Csengőcske Óvoda
88000 Ungvár, Hrusevszkaja u. 29/a.

2 óvodapedagógus

13.

Ungvár

Ungvári 26. Sz. Óvoda
88000 Ungvár, Szabadság u. 59.

1 óvodapedagógus

14.

Nagybereznai

Koszrtrino (Csontos)

magyar mint idegennyelv-pedagógus az óvodában és
az általános iskolában

15.

Perecsenyi

Perecseny

óvodai nevelő

16.

Ilosvai

Bilke

magyar mint idegennyelv-pedagógus az óvodákba

17.

Ilosvai

Dolha

magyar mint idegennyelv-pedagógus az óvodákba

18.

Ilosvai

Ilosva

magyar mint idegennyelv-pedagógus az óvodákba

19.

Mizshirjai

Mizshirja (Ökörmező)

magyar mint idegennyelv-pedagógus az óvodákba

Aki pályázni szeretne a Bethlen Gábor Alapkezelő későbbiekben meghirdetésre kerülő, teljes állású szórványban oktatóknak meghirdetett ösztöndíjra, augusztus folyamán létesítsen munkaviszonyt a fentebb felsorolt valamelyik oktatási intézménnyel.

Bilkén, Dolhán, Ilosván, Mizs­hir­ján (Ökörmezőn) és Koszt­ri­nón (Csontos) az illetékes járási vagy önkormányzati oktatási hivatalokhoz forduljanak, mert az előzetes megállapodás szerint egy magyar mint idegen nyelv állást biztosítanak a település intézményeiben a szülők kérelme alapján kialakítandó csoportok számára.

A KMPSZ Ungváron albérletet tud biztosítani, a többi helyen a helyi alapszervezetek elnökei segítenek az albérlet keresésében.

A KMPSZ elnöksége

Szórvány: A magyar közösség létszámaránya a település népességének 20%-át nem éri el.