Lehet nevet változtatni személyi igazolvány igénylésekor?

2019. augusztus 17., 10:56 , 968. szám

„Hamarosan betöltöm a 16-ot, személyi igazolványt kell igényelnem. Megoldható lenne, hogy egyúttal a vezetéknevemet is megváltoztassam? Így a személyi igazolványban már az új név szerepelne. Szükség van ehhez a szüleimre? Egyébként a szülők elváltak, külön élnek.”

– A Polgári törvénykönyv 295. cikkelye értelmében a 16. életévüket betöltött természetes személyeknek jogukban áll tetszés szerint megváltoztatni a vezeték-, a kereszt-, illetve az apai nevüket.

A névváltoztatás rendjét kormányrendelet szabályozza. Az eljárást a természetes személy kérvénye nyomán a kérelmező lakóhelye szerint illetékes anyakönyvi hivatal folytatja le. A kérvény benyújtásakor fel kell mutatni a személyi igazolványt. Azonban az anyakönyvi hivatal eljárását szabályozó rendelet értelmében (Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні) azoknak a 16. életévüket betöltött kérelmezőknek, akik még nem kapták meg személyi igazolványukat, ilyen esetben a születési bizonyítványukat és egy lakhelyigazolást kell bemutatniuk, azzal a feltétellel mindazonáltal, hogy a 16. születésnapjuk óta kevesebb, mint egy hónap telt el.

Ily módon önnek előbb kérvényeznie kell a vezetékneve megváltoztatását a helyi anyakönyvi hivatalban a 16. szülésnapjának betöltését követő egy hónapon belül. Csak miután a névcsere megtörtént, kérvényezze a személyi igazolvány kiadását az Állami Migrációs Szolgálatnál. Mindehhez nincs szükség a szülők hozzájárulására vagy közreműködésére.

hk