Csak a tulajdonossal köt­het szerződést a gáz­szolgáltató

2019. szeptember 3., 14:40 , 970. szám

„A gáz újbóli bevezetéséhez a családi házba szerződést kellene kötnöm a szolgáltatóval, de a cég csak az ingatlan tulajdonosával hajlandó megállapodni. A tulajdonos – az apám – viszont nemrég meghalt, s amíg le nem zárul a hagyatéki eljárás (hat hónap!), a közjegyző nem hajlandó kiadni az igazolást, mely szerint én öröklöm a házat. Azt mondta, a hat hónap alatt bármikor úgy határozhatok, hogy lemondok a hagyatékról. Igaza van a közjegyzőnek? Ha viszont nem lesz gáz, az egész ház szétfagy a télen. Mit lehet tenni ilyenkor?”

– A hatályos törvények szerint a közjegyző valamennyi szükséges dokumentum birtokában, a hagyaték megnyílásától, tehát a hagyatékozó halálától számított hat hónap elteltével, a hagyatéki eljárás lezárása után és az örökös kérésére adja ki az ingatlan örökléséhez való jogot alátámasztó igazolást (lásd a Polgári törvénykönyv 1296–1298. cikkelyeit!)

Való igaz, az említett hat hónap alatt az örökösnek bármikor jogában áll lemondani a hagyatékról – akár más személy(ek) javára is. A közjegyzőnek ezért is kötelező megvárnia az örökséghez való jogot alátámasztó igazolás kiadásával a törvényben előírt hat hónap leteltét.

A fentiekből kiindulva, ön azután válhat a családi ház tulajdonosává, hogy megkapta a közjegyzőtől a hagyatékhoz való jogát igazoló dokumentumot, s ennek alapján bejegyezték tulajdonjogát az ingatlanjogi nyilvántartásban. Márpedig szerződést kötni egy adott ingatlan gázellátásáról a szolgáltató valóban csak abban az esetben tud, ha az a fogyasztó jogos tulajdona.

Érdemes megemlíteni ugyanakkor, hogy a Polgári törvénykönyv 1285. cikkelye felhatalmazza a hagyatéki eljárást lefolytató közjegyzőt, illetve faluhelyen a helyi önkormányzat illetékes tisztviselőjét – ha van ilyen –, hogy hagyatéki ke­ze­lőt nevezzen ki, amennyiben a hagyatékozó által hátrahagyott javak fenntartása, értékük megőrzése ezt igényli. Ennek a kezelőnek a meghatalmazása a hagyatéki eljárás lezárulásáig tart, és elvben akár a gázszolgáltatóval is megállapodhat egy átmeneti időszakra.

hk