A közös tulajdon értékesítéséről

2019. szeptember 3., 18:04 , 970. szám

„Ismerősöm és két testvére közösen birtokolnak egy házat. A fivérek egyikének komoly adóssága van, ezért a bíróság végzést adott ki, amely megtiltja neki az ingatlan eladását, sőt adott esetben annak lefoglalására is feljogosítja a hitelezőt. Ismerősöm most attól tart, hogy a hitelező esetleg az ő vagyonrészére is ráteheti a kezét, ezért mielőbb meg akar szabadulni tőle. Eladhatja ilyenkor az őt megillető részt az épületből?”

– A három személy birtokában lévő vagyontárgy közös tulajdonnak minősül. Amennyiben meg lett állapítva a társtulajdonosok része a közös tulajdonon belül, közös résztulajdonról beszélünk. A közös résztulajdon birtokosai a társtulajdonosok hozzájárulásával gyakorolhatják tulajdonosi jogaikat.

A társtulajdonosok megállapodhatnak a közös résztulajdonukat képező vagyon kezeléséről. Ugyanakkor minden társtulajdonosnak jogában áll saját belátása szerint rendelkezni a vagyonrészével.

Mindez esetünkben annyit tesz, hogy a közös résztulajdon egyik elemének értékesítésekor a többi társtulajdonosnak elővásárlási joga van a meghirdetett eladási áron, a többi vásárlóval azonos feltételek mellett. Kivételt e szabály alól csak a nyilvános aukción való értékesítés jelent, amire később még visszatérünk.

A vagyonrészét értékesítő résztulajdonos köteles írásban tájékoztatni a többi társtulajdonost szándékáról, megnevezve az eladási árat és az értékesítés esetleges egyéb feltételeit is. Amennyiben a társtulajdonosok nem jelzik vásárlási szándékukat ingatlan esetén a tájékoztatásuktól számított egy hónapon belül, vagy lemondanak az elővásárlási jogukról, az eladónak jogában áll bárkinek értékesíteni a maga vagyonrészét.

Ha viszont az eladó figyelmen kívül hagyja a társtulajdonosok elővásárlási jogát, azok bármelyike kérheti a bíróságtól, hogy ruházza rá a vásárlási jogot – amennyiben persze előzetesen letétbe helyezi a bíróságon a vételárat. Az ilyen ügyekben egy év az elévülési idő.

A Polgári törvénykönyv 366. cikkelye értelmében a vagyontárgy társtulajdonosának hitelezője keresetben kérheti a bíróságtól a közös tulajdonból az adóst megillető rész természetbeni elkülönítését, amely azután egyéb tulajdon híján az adósság törlesztésére fordítható. Ha a többi társtulajdonos tiltakozik a természetbeni elkülönítés ellen, az ügyben a bíróság hivatott dönteni.

Amennyiben a tulajdonrész természetbeni elkülönítése nem lehetséges, vagy a többi tulajdonos tiltakozik az elkülönítés ellen, a hitelező követelheti a tulajdonrész eladását, s a vételárnak az adósság törlesztésére való felhasználását.

Ha az adós megtagadja tulajdonrésze eladását, vagy a társtulajdonosok nem kívánják megvásárolni a vagyonrészét, a hitelező követelheti a tulajdonrész nyilvános aukción való értékesítését, vagy a vagyonrész tulajdonjogának átíratását a saját nevére.

hk