Használhatja alapítója helyiségét a vállalkozás?

2019. szeptember 10., 15:57 , 971. szám

„Egy vállalkozás (jogi személy) az alapítója tulajdonát képező helyiségben működik. Törvényesen használja a jogi személy ezt a helyiséget, ha előzetesen nem kötött bérleti szerződést a tulajdonossal, illetve nem fizet érte bérleti díjat? Jogosult a vállalkozás bérleti díj fejében albérlőknek kiadni e helyiség egy részét?”

– Amennyiben a vállalat használni kívánja a szóban forgó helyiséget, kötelező bérleti szerződést kötnie a tulajdonossal. Alternatív megoldást jelenthet, ha a természetes személy, (aki egyben a vállalat alapítója is) a jogi személy kezelésébe adja át a tulajdonát képező helyiséget, amely így a vállalat alaptőkéjének részévé válik. Ebben az esetben a jogi személy minden további szerződés nélkül használhatja a helyiséget.

A Polgári törvénykönyv 793. cikkelye értelmében az ingatlanok vagy azok egy részének bérletére vonatkozó szerződést írásban kell megkötni, s amennyiben a megállapodás három évre vagy annál is hosszabb időre köttetik, kötelező közjegyző által hitelesíttetni a dokumentumot.

Az ingatlan átadásáról a bérlőnek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyet a szerződő felek aláírnak. Az átadási jegyzőkönyv aláírásának pillanatától számítják a bérleti szerződés időtartamát – hacsak maga a bérleti szerződés másként nem rendelkezik erről.

Megjegyzendő, hogy a helyiséggel együtt a bérlő jogot nyer annak a földterületnek a használatára, amelyen a bérelt ingatlan található, illetve az ingatlan körüli terület használatára is jogosult lesz oly mértékben, amely lehetővé teszi az ingatlannak a bérlet céljának megfelelő hasznosítását. Ennek megfelelően a bérleményért fizetendő bérleti díj is a bérelt helyiségért (ingatlanért), illetve a kapcsolódó földterületért fizetendő díjból tevődik össze.

Ami a bérelt helyiség harmadik személynek történő bérbeadását illeti, a vállalatnak fel kell tüntetnie a tulajdonossal kötendő bérleti szerződésében ezt a lehetőséget. Vagyis csak a tulajdonos tudtával és beleegyezésével adható ki albérlőnek a bérlemény, vagy annak egy része.

hk