A kölcsönadott tárgy visszaszerzéséről

2019. szeptember 10., 19:16 , 971. szám

„Tavasszal kölcsönadtam az ismerősömnek a szintetizátoromat egy hétvégére. Sajnos, sem hétfőn, sem később nem láttam viszont a hangszert. Többször is kértem, hogy adja vissza a szintetizátort, amire ő mindig azt felelte, hogy »Persze, természetesen«, aztán újra eltűnt. Egy idő után már szabályosan került engem. Egyszer aztán bevallotta, hogy a hangszer nincs meg, így nem adhatja vissza. Ezután elmentem a rendőrségre, és feljelentettem. Amikor beidézték, egy hónap haladékot kért, arról győzködte a rendőrtisztet, hogy ez idő alatt megkapom a szintetizátort, vagy az árát. A hónap lassan lejár, s az a gyanúm, hogy nem fogom látni se a hangszert, se a pénzt. Azt hiszem, elzálogosította a szintetizátoromat, és most nem tudja kiváltani. Kérem, adjon tanácsot, mit tegyek?”

– A szintetizátor az ön tulajdonát képezi, amelyet senkinek nem áll jogában elvenni, ezért joggal követelheti ismerősétől a visszaszolgáltatását, vagy az okozott anyagi és erkölcsi kár teljes megtérítését. Jól tette, hogy a rendőrséghez fordult! Most meg kell várnia, hogy a megbeszélt határidőig visszakapja-e a szintetizátort vagy sem. Amennyiben ismerőse nem szolgáltatja vissza a hangszert, illetve nem fizet, ismét a rendőrséghez kell fordulnia, mivel felmerül a csalás gyanúja.

A Büntetőtörvénykönyv 190. cikkelye értelmében más vagyonának birtokba vétele vagy a tulajdonhoz való jog megszerzése megtévesztés vagy bizalommal való visszaélés (csalás) útján az adózatlan minimális jövedelem ötvenszeresének (850 hrivnya) megfelelő bírsággal, vagy 240 óráig terjedő közmunkával, vagy két évig terjedő javítómunkával, vagy három évig terjedő szabadságkorlátozással sújtható.

Ezenkívül önnek jogában áll keresettel fordulni a bírósághoz, követelve a szintetizátor visszaszolgáltatását, vagy az eszköz elvesztésével önt ért anyagi és erkölcsi kár, valamint a perköltségek teljes megtérítését az ismerőse által (lásd a Polgári törvénykönyv 16., 22., 23., 386. és 387. cikkelyeit!).

hk