Vasárnapi üzenet: 2019. szeptember 29.

2019. szeptember 29., 09:40

Szeptember 29-én egyházunk a szent főangyalok ünnepét üli. Amikor a hitvallásban megvalljuk a mennyei Atya teremtő voltát, akkor azt imádkozzuk, hogy az Atya a látható és láthatatlan világ teremtője. Külön is kihangsúlyozza ezt az egyház, és ezzel is jelezni akarja, hogy az általunk látható és tapasztalható világon kívül létezik a láthatatlan világ, vagyis a szellemi létezőknek a világa. Ezt a részét a világnak is az Isten teremtette. Ez a világ is valóságos és létező. Az egyház két évezredes élő hagyománya beszél nekünk ezekről a különböző szellemi létezőkről, akiknek Isten adott létet. Ezek közül a mai napon a szent főangyalokra emeljük lelki szemünket, és általuk Isten nagyságát és fölségét magasztaljuk. A Szentírásba három főangyal neve ismeretes számunkra. Mindhárom főangyal nevének jelentése van, és ezek a nevek egyben jelzik ezen főangyalok küldetését is. Mihály jelentése: ki olyan, mint az Isten, Gábor főangyal neve azt jelenti, hogy Isten ereje, Rafael főangyalé pedig Isten orvossága vagy gyógyító. Szent Mihály főangyalt már az ókeresztény időben is nagy tisztelet övezte. Az V. század óta nagyon sok templomot és kápolnát szenteltek a tiszteletére. Az egyház Mihály arkangyalt hívja segítségül a gonosz elleni harcban. Dániel könyve szerint ő védelmezi és óvja a kiválasztottakat, és ő harcol a sárkánnyal és angyalaival. Természetesen személyes életünkben is kérhetjük Szent Mihály arkangyal segítségét a gonosz elleni küzdelemben, a kísértések idején, amikor a gonosz lélek el akar fordítani Isten akaratának teljesítésétől. Szent Gábor főangyal a Biblia szerint az Úr előtt álló hét főangyal egyike, akik az emberiséget irányítják. Ő volt az, aki Isten terveinek hírét vitte az arra kiválasztottaknak. A jeruzsálemi templomban ő jelent meg Zakariásnak, és tudtára adta Isten tervét, miszerint Keresztelő Szent János édesapja lesz. Elmondja neki, hogy az ő fia készíti majd elő az Úr útját. Názáretbe látogatva pedig ő hozza az örömhírt a Boldogságos Szűz Máriának és általa az egész világnak. Elmondja, hogy Isten meglátogatja az ő népét, és elküldi a megváltót. Ő hallja azokat a szavakat, hogy íme az Úr szolgálóleánya. Szent Rafael főangyal pedig Tóbiás könyvében szerepel a Bibliában. Tóbiás kísérője volt az úton és Tobit gyógyítója. Ő egyike a hét főangyalnak, aki mindig kész arra, hogy az Úr elé lépjen. Ő a nehéz helyzetekben segít és Isten gyógyítását hozza.

A főangyalok a mi segítőink az élet útján. Gyakran gondoljunk erre nehézségeinkben és bátran kérjük az ő segítségüket. Hiszen ahogyan a Bibliában segítségére vannak az embereknek, ugyanúgy a mi segítségünkre is lehetnek. Ünnepükön az egyházzal együtt így könyörgünk: „Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezted az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt, a Földön szüntelenül oltalmazzák életünket. Ámen.”

Molnár János
beregszászi esperes-plébános