Az őszi behívásról

2019. október 12., 11:00 , 976. szám

„Érdeklődnék, hogy változott-e valami mostanában az ukrán jogszabályokban a sorkatonai szolgálatot illetően. Meddig tart a behívás és kit érint? Különösen arra lennék kíváncsi, mi jogosít fel a katonai szolgálat megkezdésének elhalasztására?”

– Nem történt változás a katonai szolgálat és a sorkatonai szolgálatra való behívás törvényi szabályozását illetően a 2019 tavaszi behívási időszakhoz képest. Ennek megfelelően 2019 őszén is azokat a férfiakat hívhatják be kötelező sorkatonai szolgálatra az Ukrán Fegyveres Erők, az Ukrán Nemzeti Gárda, Ukrajna Állami Határőrszolgálata és Ukrajna Állami Speciális Szállítási Szolgálata kötelékébe, akiket alkalmasnak nyilvánítanak a katonai kiképzésre, akik az alakulatukhoz való vezénylésük napjáig betöltik 20. életévüket és nem múltak el 27 évesek, illetve akik nem jogosultak halasztásra vagy felmentésre a sorkatonai szolgálat alól.

A hadkötelezettségről és a katonai szolgálatról című törvény 23. cikkelye értelmében a sorkatonai szolgálat időtartama az ukrán hadseregben általában 18 hónap, a szpecialiszt vagy magiszteri szintű felsőfokú diplomával rendelkezők számára pedig 12 hónap.

Az elnök még 2019 februárjában elrendelte, hogy idén az őszi behívás október 1-jétől december 31-ig tart. Az államfőnek ugyanakkor bármikor jogában áll saját rendeletével soron kívüli és kiegészítő behívásokat elrendelni. Erre legutóbb 2017-ben volt példa, amikor a nemzeti gárdába hívtak be sorköteles fiatalokat augusztusban.

Fontos tudni, hogy a behívás a helyileg illetékes hadkiegészítő parancsnokság pecsétjével, a hadbiztos aláírásával ellátott behívó cédula alapján történik. Aki behívót kapott, annak kötelező megjelennie a cédulán megadott helyen és időben. A távolmaradást csak indokolt esetben méltányolják. Indokolt esetnek minősül a természeti katasztrófa, a sorköteles igazolt megbetegedése, egy közeli hozzátartozójának halála. Minden egyéb esetben a távolmaradást a sorkatonai szolgálat alóli kibúvásnak minősíthetik.

A behívás alóli kibújás közigazgatási vagy büntetőjogi felelősségre vonással járhat. Az a sorköteles, aki a behívó kézbesítése után nem jelenik meg a hadkiegészítő parancsnokságon, az Adminisztratív szabálysértési törvénykönyv 210. cikkelye alapján első esetben 85–119 hrivnya bírság megfizetésére kötelezhető, egy éven belüli ismételt szabálysértés esetén a bírság összege 170–255 hrivnyára nő. Ugyanakkor a Büntetőtörvénykönyv 335. cikkelye a sorkatonai szolgálat alóli kibújást három évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni.

Halasztást a sorkatonai szolgálat megkezdésére családi és egészségügyi okokból, illetve tanulmányai befejezésére és a törvény által felsorolt hivatások gyakorlására kaphat a hadköteles személy a járási sorozóbizottság határozatával, A hadkötelezettségről és a katonai szolgálatról című törvény rendelkezései alapján.

Halasztás adható családi okokból például a két- vagy többgyermekes családapáknak, illetve azoknak, akiknek várandós a feleségük, vagy akik egyedüli családfenntartók stb.

Tanulmányaik folytatására, azok befejezéséig halasztást kaphatnak a behívás alól a szakiskolák és a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos diákjai (a külföldön tanulók is). Ha azonban a hallgatók megszakítják tanulmányaikat, ismét behívhatókká válnak sorkatonai szolgálatra.

Hivatásuk gyakorlásának idejére halasztást kaphatnak a behívás alól a pedagógusok, orvosok, papok, rendőrök, tartalékos állományú katonák, községi és nagyközségi tanácselnökök, polgármesterek stb.

A sorkatonai szolgálat megkezdése alól halasztást adó okok és körülmények teljes felsorolása A hadkötelezettségről és a katonai szolgálatról című törvény 17. cikkelyében található.

Ugyanezen törvény 18. cikkelye értelmében, békeidőben felmentést kaphatnak a sorkatonai szolgálat alól:

– akiket egészségügyi okokból katonai szolgálatra alkalmatlannak nyilvánítanak;

– akik betöltötték 27. életévüket (a sorkatonai szolgálat megkezdésének napja előtt);

– akik az ukrán állampolgárság megszerzése előtt katonai szolgálatot teljesítettek más országokban;

– akik kétszerződésnyi időn át szolgálatot teljesítettek a hadsereg tartalékos állományú katonájaként;

– akik a felsőoktatási intézmény befejezése után katonai (speciális) tiszti (parancsnoki állományhoz tartozó) rangot kaptak;

– akiket bűncselekmény elkövetéséért szabadságveszésre, szabadságkorlátozásra ítéltek;

– akiknek a közeli hozzátartozói katonai szolgálat vagy hadkötelesek gyakorlatozása során elestek, meghaltak vagy rokkanttá váltak.

Témánkhoz tartozik, hogy egészségügyi okokból halasztást vagy felmentést a sorkatonai szolgálat megkezdése alól kizárólag a sorozóbizottság adhat katonaorvosi szakvélemény alapján. A sorkatonai szolgálat megkezdése alól halasztást vagy felmentést adó egészségügyi problémák teljes és aktuális jegyzékét a következő dokumentum tartalmazza: Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. Додаток 1 – Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби (затверджено Наказом МОУ №402).

hk