A nappali menetjelző lámpák használatáról

2019. október 20., 10:58 , 977. szám

„Októbertől a járművezetőknek lakott területen kívül ismét be kell kapcsolniuk a nappali menetjelző lámpákat vagy a tompított fényszórókat. Nem vagyok hivatásos, még csak rutinos gépkocsivezető sem, így valahányszor a volán mögé ülök, nyugtalansággal tölt el, hogy pontosan mikor kell bekapcsolnom a fényeket, milyen fényekről van szó, illetve megbüntethetnek-e a rendőrök, ha nem járok el szabályszerűen. Kérem, adjon tanácsot.”

– Ukrajnában október 1-jétől május 1-jéig van hatályban az a rendelkezés, mely szerint a lakott települések határain kívül a járműveknek bekapcsolt nappali menetjelző lámpákkal, illetve, amennyiben a szóban forgó közlekedési eszköz nincs felszerelve ilyenekkel, tompított fényszórókkal kell közlekedniük. (lásd az aktuális ukrajnai KRESZ, azaz Közúti Közlekedési Szabályzat 9.8-as pontját!) Az intézkedés mindenkire nézvést kötelező, méghozzá az időjárástól és a látási viszonyoktól függetlenül.

A szabályzat 1.10-es pontja egyértelműsíti, mit kell értenünk nappali menetjelző lámpákon. Ezek a jármű szerkezetének részét képező külső, fehér fényű világítótestek, amelyek a jármű elejébe vannak beépítve, és amelyek célja javítani a jármű láthatóságát a közlekedés során a nappali órákban.

Ugyanakkor tilos a nappali menetjelző lámpák, vagy a tompított fényszórók helyett a helyzetjelző lámpákat, vagy a ködfényszórókat bekapcsolni. A ködfényszórókat, amint a távolsági fényszórókat is, csak rossz látási viszonyok esetén lehet használni.

A jogszabályok nem fejtik ki részletesen, mi értendő azon, hogy a menetjelző lámpákat „lakott területen kívül” kell bekapcsolni. Valószínűsíthető azonban, hogy ebben az esetben a településhatárt jelző hivatalos, azaz a hatóságok által kihelyezett helységnévtáblákat kell figyelembe venni.

A járművezetők, a jogvédők és a rendőrök véleménye eltér a tekintetben, vajon kiszabható-e bírság a nappali menetjelző lámpák lakott területen kívüli használatának elmulasztásáért. A jogvédők például önmagában a menetjelző fények általánosan kötelező használatát is a közlekedési szabályok szellemével és céljával ellentétesnek tartják. Tudjuk azonban, hogy az intézkedő rendőrrel elméleti vitát folytatni általában nem érdemes, sőt káros lehet, maradjunk tehát a napi gyakorlatnál. Egyes közlekedési rendőrök előszeretettel hivatkoznak a Közigazgatási szabálysértési törvénykönyv (Kszt.) 122. cikkelyének 2. bekezdésére, amelynek megsértéséért 425 hrivnya bírság, vagy 50 büntetőpont szabható ki. Tudomásom szerint azonban az Ungvári Városi és Járási Bíróság egy 2017. évi határozatában megállapította, hogy a Kszt. 122. cikkelyének 2. bekezdése nem vonatkoztatható a Közúti Közlekedési Szabályzat 9.8-as pontjában foglaltakra. Vagyis a kérdés bírósági megítélése legalábbis nem egyértelmű.

Sajtóértesülések szerint történnek kísérletek a rendőrség részéről a 121. cikkely alkalmazására is, amely egyebek mellett büntetni rendeli a járművezetőket, ha az általuk irányított közlekedési eszköznek meghibásodtak a külső fényei, hiszen a KRESZ tiltja az ilyen járművek használatát. Erre az esetre a Kszt. a minimális adózatlan jövedelem 20-szorosának megfelelő (350 hrivnya) bírság kiszabását rendeli el. Mint látható, ebben az esetben sem konkrétan a haladásjelző lámpák bekapcsolásának elmulasztásáról van szó.

Egy harmadik vélemény szerint a haladásjelző lámpák használatának megsértéséért a Kszt. 125. cikkelye alapján vonhatók felelősségre a járművezetők, amelynek alapján a rendőr figyelmeztetésben részesítheti a járművezetőket minden olyan közlekedési szabály megsértéséért, amelyről a Kszt. többi idevágó cikkelye külön nem rendelkezik. (Például a Kszt. 121–128. cikkelyei, a 129. cikkely 1-2. bekezdései, valamint a 139. és 140. cikkelyek.) Vagyis ebben az esetben a szabálysértésért eleve nem jár bírság.

Összefoglalva: elhaladva a település végét jelző helységnévtábla mellett célszerű bekapcsolni a nappali menetjelző lámpát. Ha viszont a rendőr az előírás elmulasztásáért bírságot állapít meg, eséllyel fellebbezhetünk határozata ellen a bíróságon.

hk