„Őrzeni kincses temetőket”

Olvasói levél

2019. október 29., 19:26 , 979. szám

Befejeződött a beregszászi köztemető római katolikus részében található sírok felmérése, amit a II. RF KMF Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársai és a főiskola diákjai végeztek a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (BKÉSZ) felkérésére. Több heti fáradságos munkába telt a temető ezen részének parcellákra osztása, a mintegy 2000 sír lefényképezése és GPS-koordinátáinak meghatározása. Mindez kettős céllal készült. Egyrészt azért, hogy a világon bárhol élő, Beregszászból elszármazottak meg tudják találni szeretteik nyughelyét, illetve azért, hogy megjelöljük azon híres beregszászi értelmiségiek sírjait, akik egykor sokat tettek városunkért.

Ezen program keretén belül valósult meg a Linner és a Benda család tagjai sírhelyének felújítása. A Linner család sírhelyére 2018 őszén Beregszász megyei alárendeltségű város önkormányzata új gránittáblákat helyezett ki, amellyel méltóvá tette a család nyughelyét. Köszönet érte!

Megújult Strbán Anna, a Beregszászi Magyar Királyi Állami Főgimnázium jótevőjének sírja, aki saját jövedelméből vásárolta meg azt a telket, melyen később a város polgárainak közadakozásából megépült az akkori internátus, amely ma a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium szűkös épülete. Ugyancsak megújul Zahoray János és Zapf László gimnáziumi tanárok nyughelye, Buzáth Kamill egykori beregszászi polgármester sírja, valamint felújításra kerülnek a beregszászi köztemető ezen részében nyugvó 1848–49-es honvédek sírjai.

A sírok diákokkal történő gondozásában nagy tapasztalatokat szerzett Gergelyné Tőkés Erzsébet, aki a kolozsvári Házsongárdi Temetőért Alapítvány motorja, s aki Magyarország Beregszászi Konzulátusa jóvoltából október 17-én Beregszászba látogatott. Ezen a napon szakmai fórumot tartott a témában érdekeltek számára a konzulátus Gulácsy termében, valamint a Beregszászi KÉSZ elnökségével kilátogatott a városi köztemetőbe. Ezen eseménytől fellelkesülve beregszászi iskolások – a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola, valamint a Beregszászi 6. Számú Horváth Anna Általános Iskola diákjai – október 28-án virágokat ültettek a felújított sírokra. Minden iskola vállalta néhány híresség sírjának a további gondozását.

A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a Rákóczi-főiskolával közösen egy kiadvány megjelentetését tervezi a városi temetőben nyugvó hírességek sírjainak fényképeiből. Szeretnénk, ha ezek a nyughelyek méltó állapotban maradnának meg az utókor számára. A sírok rendbetételéhez nyújtott segítségért köszönetünket fejezzük ki Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának, valamint Magyarország Beregszászi Konzulátusának.

Jakab Eleonóra,
a Beregszászi KÉSZ elnöke