Magyar támogatással újult meg a hétszáz éves técsői református templom

„Múlt nélkül nincsen jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe”

2019. november 19., 17:51 , 982. szám

November 17-én hálaadó istentisztelet keretében adták át a técsői református templomot. Az épület a Teleki László Alapítvány szervezésében a magyar kormány támogatása által újulhatott meg teljesen kívül és belül.

A templom épülete számos felújításon, átalakításon esett át az elmúlt évszázadokban, ám máig tetten érhető középkori eredete és jellege, értékes emlékei, a városban elfoglalt helye kiemelten fontos építészeti emlékké teszik. A Teleki László Alapítvány 2016–2019 között végezte el a templom teljes felújítását a Rómer Flóris-terv keretében.

Az ünnepi átadó keretében igét hirdetett Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke. A hálaadó istentiszteletet követően László Károly técsői református lelkész ünnepi beszédében ismertette a técsői reformátusság múltját és történetét. A hétszáz éves múlttal rendelkező templom sok hányattatást megélt, tatárjárást, szabadságharcokat, elnyomatást, árvizeket, tűzvészt és világháborúkat. Mindezek ellenére a técsői gyülekezet és a templom áll, és Isten kegyelméből 2019-ben megújulhatott – mondta a lelkész. Megjegyezte: „Csodálatosan működik az Úristen, mert ebben a hétszáz éves templomban jöhetett és mehetett bármilyen idő is, ebben az Istennek szentelt hajlékban hétszáz esztendőn át magyarul szólt és szól Isten igéje. Mi vállaltuk és vállaljuk, hogy amit őseinktől örökségül kaptunk, mi azt megvigyázzuk, itt, a Felső-Tisza-vidéken.” Beszéde végén pedig megköszönte a segítséget a magyar kormánynak és a Teleki Alapítványnak.

Földváry Gábor örökségvédelmi ügyekkel kapcsolatos feladatok koordinálásáért felelős miniszteri biztos ünnepi beszédében elmondta: „Egy ilyen csodálatos templom megújulása egyszerre fejezi ki a jelen generáció múlt iránti hűségét és azt az alázatot, amivel a ma ifjúsága felé fordul. […] Ez a templom egyszerre tanúja a hányattatásokkal teli történelemnek, de egyszerre tanúja a megpróbáltatások utáni talpraállásoknak is.”

Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul köszöntőjében kiemelte: „A templom falaiban, a falfreskókban, a festett kazettás mennyezetben, a reneszánsz faragott kövekben benne van népünk szebbre, jobbra, megmaradásra való törekvése. Ez a törekvés évszázadokon keresztül megalkuvás nélküli volt, a közösség megtartotta hitét, küzdött az ellenség ellen, és nem adta fel magyarságát.” A főkonzul arra intette a jelenlévőket, hogy a XXI. században is szilárdan tartsanak ki őseik öröksége mellett.

A köszöntéseket követően Káldy Gyula, a Teleki László Alapítvány elnökhelyettese összefoglalta és ismertette az elmúlt években az Alapítvány által végzett felújítási munkálatokat.

A técsői magyarság kárpátaljai magyarságunk egyik bázisa, végvára, mely hosszú évszázadokon keresztül őrzi őseink örökségét a felső-Tisza-vidéken, ma már szórványban. A templom megújulása egyben biztos bázisa a técsői szórvány közösség fenntartásának. „Múlt nélkül nincsen jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe” – mondja Babits. Técső közössége számára a hétszáz éves református templom nemcsak a gazdag múlt megerősödését jelenti, de egy megerősített bástya is, melyben szabadon őrizhetik őseik örökségét.

Váradi Enikő