Lehet szerződést kötni útlevéllel?

2019. december 7., 11:54 , 984. szám

„Nem jelent problémát, hogy amikor utazásszervezőként szerződést kötünk a turistákkal bizonyos szolgáltatásokról, a szerződésben nem a személyi igazolványuknak, hanem az útlevelüknek az adatait tüntetjük fel? Előfordulhat, hogy valaki később erre hivatkozva megtámadja a szerződést?”

– A turizmusról szóló törvény 20. cikkelye szerint a turisztikai szolgáltatásokra vonatkozó szerződés tartalmával kapcsolatos alapvető követelmények:

1) a turisztikai szolgáltatások nyújtásának helyszínén való tartózkodás ideje, feltüntetve a szolgáltatás kezdetének és végének dátumát;

2) a szállítójárművek jellemzői, többek között típusuk és kategóriájuk, valamint az indulás és a visszatérés dátuma, ideje és helye (ha a szállítás a turisztikai termék része);

3) a szállodák és egyéb szálláshelyek elhelyezkedése, kategóriájuk, valamint a szállodai szolgáltatások megfizetésének ideje és módja;

4) az étkeztetés fajtái és módjai;

5) a turisták minimális száma a csoportban (ha szükséges), és – ebből következőleg – egy háromnapos időszak megállapítása a turista tájékoztatására, ha az utazásra nem kerül sor a csoport alacsony létszáma miatt;

6) a turisztikai szolgáltatás programja;

7) a turisztikai termék árába beleszámító kirándulások és egyéb szolgáltatások típusai;

8) a turisztikai tevékenység egyéb alanyai (azok címe és adatai), amelyek az idegenforgalmi termék részét képező turisztikai szolgáltatásokat nyújtják;

9) a biztosító, aki a kötelező és / vagy (a turista kérésére) önkéntes, illetve a turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb kockázatokra biztosítást nyújt;

10) a célországba való belépés és az ott-tartózkodás szabályai;

11) a turisztikai szolgáltatás költsége és a fizetés rendje;

12) az elszámolás módja.

Mint látható, a felek adatai nem alapvető feltételei a szerződésnek.

Ezenkívül, Az egységes állami demográfiai nyilvántartásról és az ukrán állampolgárságot, a személyazonosságot vagy különleges státuszt igazoló okmányokról szóló törvény 22. cikkelye kimondja, hogy az ukrán állampolgár útlevele igazolja személyazonosságát, állampolgárságát, illetve feljogosítja az adott személyt Ukrajna elhagyására és az Ukrajnába való belépésre.

Ha a szerződő fél külföldi, A külföldiek és hontalan személyek jogi helyzetéről szóló ukrán törvény 1. cikkelye 16. pontjának megfelelően a külföldi útlevél, vagy egy külföldi állam felhatalmazott szervezete, esetleg az Egyesült Nemzetek Szervezetének alapszabály szerint jogosult szervezete által kiállított dokumentum, amely igazolja a külföldi személy állampolgárságát és a külföldi vagy hontalan személy személyazonosságát, feljogosítja az adott személyt az országba való belépésre vagy a kilépésre onnan, és ezt a dokumentumot Ukrajna elismeri. Ebből következőleg, az útlevél a külföldi állampolgár személyazonosító dokumentuma.

A könyvelésről és a pénzügyi elszámolásról Ukrajnában című törvény 9. cikkelyének 2. pontja szerint az elsődleges és összesített számviteli dokumentumok papíralapon vagy gépi adathordozókon is elkészíthetők, és az alábbi kötelező adatokat kell tartalmazniuk:

– a dokumentum (forma) megnevezése;

– az összeállítás dátuma és helye;

– annak a társaságnak a megnevezése, amelynek a nevében a dokumentumot elkészítették;

– az üzleti tranzakció tartalma és volumene, az üzleti tranzakció mértékegysége;

– az üzleti művelet végrehajtásáért felelős személyek pozíciója és a művelet dokumentálásának helyessége;

– személyes aláírás, a kéz­írásos aláírás analógja, a kéz­írásos aláírással egyenértékű aláírás Az elektronikus digitális aláírásról szóló törvénynek megfelelően, vagy egyéb adatok, amelyek lehetővé teszik az üzleti tranzakcióban részt vevő személy azonosítását.

Amennyiben tartalmazza a kötelező adatokat, a szerződés jogerővel bír.

Összefoglalva, a szerződésben megadhatók az ügyfél külföldi útlevelének adatai. Az ilyen megállapodás jogerős lesz.

hk