Az öröm gyertyája is lángra lobbant Beregszászban

2019. december 17., 12:30 , 986. szám

Advent harmadik vasárnapján a Beregszászi Görögkatolikus Egyházközség és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Beregszászi Magyar Esperesi Kerületének közös szervezésében lobbant lángra az adventi koszorú örömöt jelképező harmadik gyertyája. A gyertyagyújtás alkalmával a kerület egyházközségeinek kórusai is felléptek, akik adventre hangoló és karácsonyi egyházi kántálási énekekkel tették meghitté az eseményt.

A gyertyagyújtás a Jánosi Görögkatolikus Egyházközség és a helyi Oltalom Óvoda munkatársainak, valamint a Tiszacsomai Görögkatolikus Egyházközség kántálásával vette kezdetét. A krisztusi örömhírnököt, a harmadik gyertyalángot a téren elhelyezett adventi koszorún Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, Babják Zoltán, Beregszász polgármestere és Luscsák Nílus görögkatolikus segédpüspök közösen gyújtották meg. Ezt követően a történelmi egyházak képviselői osztották meg gondolataikat az örömforrással kapcsolatban.

Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke örömét fejezte ki, hogy részt vehet a harmadik adventi gyertya meggyújtásánál, amely az öröm eljövetelét szimbolizálja, melyet Jézus Krisztus születése hozott. Elmondta, hogy az elmúlt héten Rómában Ferenc pápával találkozott az egyházmegye zarándokcsoportja, ahol közösen emlékeztek meg arról, hogy harminc évvel ezelőtt szabaddá vált az egyház a római és református egyházakkal egyetemben. Ferenc pápa megköszönte a kárpátaljai görögkatolikusoknak, hogy a diktatórikus szovjet elnyomás idején kitartottak és megőrizték hitüket. Beszélt Romzsa Tódorról és mindazokról a papokról, akik a hányattatások ellenére is hűek maradtak. A pápa áldását küldte a kárpátaljai hívekre – mondta a segédpüspök.

Molnár János esperes, a Beregszászi Római Katolikus egyházközség plébánosa szerint a harmadik gyertya az igazi öröm forrását jelképezi. „Mindannyiunk életében fontos az öröm, azonban Isten igéje egyértelműen azt mondja, hogy az Isten szabadítása hozta meg számunkra az igazi, tartós örömöt. Parancsszóra nem lehet örülni, de ez az öröm nem parancsszóra, hanem Isten jelenléte miatt lehet bennünk. Ezt az örömöt nem tudja senki megszüntetni, mert ez Isten által van bennünk” – hangsúlyozta a plébános.

Cserniga Gyula beregszászi református lelkipásztor Pál apostol Timóteushoz írt leveléből idézve elmondta: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az Ő megjelenését.” Vágyva vágyunk az Isten jelenlétére, hogy jelen legyen az életünkben. Karácsonyhoz közeledve azt érezzük, hogy nehéz megtartani a hitünket, mert ezerfelé kell futni. De akik vágyják azt, hogy az ő életükben jelen legyen az Isten, akik az életüket elkészítik és felkészítik szívüket, hogy hely legyen benne az Istennek, az Isten szavának, azok számára elkészíttetik az igazság koronája – emelte ki a lelkész.

Az áldásokat követően az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium diákjai hagyományos egyházi kántáló énekeket adtak elő, majd a megjelenteket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom termében várták, ahol a Csepei Görögkatolikus Egyházközség előadását és a Debrecenből érkező Lautitia kóruscsalád adventi koncertjét hallgathatta meg a nagyérdemű. 

Váradi Enikő