Tóthárpád Ferenc: Karácsonyra

2019. december 25., 09:46 , 986. szám

Angyal szólt: „Ha megszületik,

Jézus legyen neve,

 

s áradjon az emberekre

minden szeretete!

 

Szegénység lesz gazdagsága,

szerénység: hatalma.

 

Felsír, s három bölcs siet majd,

hogy megvigasztalja.”

 

És egy éjjel gyermeksírás

szakadt fel a fényre.

 

Mária mély sóhajtása

ráfagyott a dérre.

 

Aztán jöttek jó pásztorok,

együtt örvendeztek:

 

„Isten fia megszületett,

hogy megváltson minket!”

 

Nem volt meleg takarója,

nem volt díszes ágya.

 

Jászol-meleg dédelgette,

csillag járt nyomába'.

 

Csak néhányan figyeltek rá

szerte a világon.

 

Egyedül az Isten tudta:

eljött szent karácsony!

 

Tóthárpád Ferenc sokoldalú kortárs művész, akinek verseivel kapcsolatban azt lehet olvasni, hogy jellemzőjük a műgond és a modernség. Nos, ennek láthatóan nem mond ellent az itt olvasható költemény sem, hiszen szabályozottsága, díszítettsége, eredetisége pontosan e két szóval kifejezett jellemzést erősíti meg.

A több mint kétezer esztendeje megszámlálhatatlanul sok formában elmesélt csodás régi történet olvasható újra ebben a versben. Ámde micsoda történet ez: Jézus, a Megváltó születése. Nem hiányozhat belőle tehát az angyali szó, a három bölcs, az édesanya, Mária megnevezése, de a „jászol-meleg” sem, vagy a „jó pásztorok” örvendező alakja. És hogyan hiányozhatna akkor a legfőbb körülmény rövid összefoglalása – hogy „szegénység lesz gazdagsága, szerénység: hatalma” –, mikor e két rövid verssor Jézus későbbi tanításának talán legismertebb összefoglalása is! Ám amire igazán fölhívja figyelmünket ez a költemény, az nem más, mint a Jézus nyomában járó csillag képe; hogy tudniillik e csoda születéséről a világ egésze akkor még alig tudott valamit – „egyedül az Isten tudta: eljött szent karácsony!”...

Penckófer János