Petőfire emlékeztek 2020 első napján Badalóban

2020. január 7., 13:10 , 988. szám

Immár hagyományosan, a 2020-as esztendő első ünnepi istentiszteletén is a lánglelkű költőre, Petőfi Sándorra emlékeztek Badalóban. A magyar költészet talán legismertebb és legkiemelkedőbb alakjának születésnapját a helyiek az 1938 óta a református templom külső falát ékesítő emléktáblánál méltatták, amelyen az áll, hogy „1847 júliusában – útban Erdődre, menyasszonyához, Szendrey Júliához – Petőfi e szent falak tövében tartott pihenőt”.

Igehirdetésében Sápi Zsolt református lelkipásztor arról beszélt, hogy egy évtizedet lezárni és megnyitni csak úgy lehet, ha hálás a szívünk. Bizonyságtételében a Jelenések könyve 3. fejezetének 7–8. versei alapján tolmácsolta Isten üzenetét a híveknek: „A philadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz [...], hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet és nem tagadtad meg az én nevemet.”

Az igehirdetés végén Jakab Lajos helyi családorvos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke köszöntötte a gyülekezeti közösséget és az alkalomra érkező vendégeket.

A gyülekezet a 197 éve született Petőfi emlékének a megidézése mellett egy másik, magyar nemzetünk számára oly fájdalmas kerek évfordulóra is emlékezett.

,,Sajnos, ma is olyan időket élünk, hogy Trianonról nyíltan csak itt, az Isten házában tudunk beszélni, mert továbbra is veszély fenyegeti nyelvünket, oktatásunkat, iskoláinkat, a kárpátaljai magyarság fennmaradását” – mondta beszédében. Köszöntőjét e szavakkal zárta: ,,Az anyaország nemzeti kormányának hathatós támogatása mellett egyedül csak Istenre figyelve, szülőföldünkhöz ragaszkodva, hitünkben megerősödve tudunk megmaradni Kárpátalján magyarnak, amihez a Mindenható adjon erőt, egészséget és kitartást mindnyájunk számára.”

Gyebnár István beregszászi magyar konzul újévi jókívánságai mellett tolmácsolta Szilágyi Mátyás főkonzul üdvözletét, majd arról beszélt, hogy a badalóiak joggal lehetnek büszkék arra, hogy szülőfalujukban egy ilyen jeles Petőfi-emlékhely található, amelynek az emlékét példásan ápolják immáron hosszú évtizedek óta. Mint mondta, a magyar kormány eddig is megtett és a jövőben is megtesz mindent azért, hogy a külhonban élő magyarság a magyar nemzet teljes értékű tagjának érezhesse magát.

Petőfi Sándor A magyar nemzet című versét Babarczki Evelin, a Badalói Gróf Gvadányi József Általános Iskola tanulója adta elő.

Köszöntötte az új esztendő első istentiszteletén részt vevő gyülekezetet Mester András, a KMKSZ önkormányzati titkára is, aki azt emelte ki, hogy bizonyára nagyon sokan születtek még január elsején, de a történelem évkönyvébe közülük csak Petőfi Sándor került be, mert igaz magyarként szolgálta a nemzet ügyét. Mint mondta, a Petőfihez hasonló hazafiak példájából kell merítenie manapság is az itt élő embereknek, ki kell állniuk a magyar ügyekért, a kárpátaljai magyarság fennmaradását jelentő eszményekért és értékekért, mert csak így lehet esélyünk a szülőföldünkön való megmaradásra.

Köszöntötte még az ünnepi gyülekezetet Szalai Imre, Badaló polgármestere is, aki Petőfi Sándor rövid, de annál tartalmasabb életútjának a felidézésével emlékezett a nagy költőre.

Az ünnepi istentiszteleten részt vett Badaló testvértelepülésének, Szatmárcsekének küldöttsége, valamint Rácz János, a KMKSZ Tiszacsomai Alapszervezetének elnöke.

Az üdvözlőbeszédeket nemzeti imánk, a Himnusz és a Szózat eléneklése foglalta keretbe, majd a megemlékezés a Petőfi-emléktábla megkoszorúzásával ért véget.

(jeél)