A házastársak magántulajdonáról

2020. január 12., 11:15 , 988. szám

„Jogot formálhat a válás miatt férjem a lakásunkra, ha az még a házasságkötés előtt került a tulajdonomba, mert én privatizáltam? Van egy közös fiatalkorú gyermekünk.”

– Ebben az esetben az a döntő körülmény, hogy a lakás még a házasságkötés előtt került az ön tulajdonába, ráadásul privatizáció útján.

A Családi törvénykönyv (Cstk.) 60. cikkelye alapján a házastársak által a házasság idején szerzett tulajdon a férj és a feleség közös osztatlan tulajdonát képezi, még abban az esetben is, ha a házastársak egyike méltánylandó okokból nem rendelkezett önálló jövedelemmel.

Ezzel összhangban rendelkezik a Polgári törvénykönyv 368. cikkelye is, amennyiben kimondja, hogy a házasság során a pár által szerzett vagyontárgyak közös osztatlan tulajdonuknak minősülnek, kivéve, ha valamely szerződés vagy törvény másként rendelkezik.

A Cstk. 57. cikkelye rendelkezik a házastársak magántulajdonáról.

Ezek szerint a férj és a feleség magántulajdonát képezi:

1) az általuk a házasság előtt szerzett tulajdon;

2) a házasság során, de ajándékozási szerződéssel vagy öröklés útján szerzett vagyon;

3) a házasság során, de a házastársak magántulajdonát képező pénzeszközön szerzett tulajdon;

4) a házastársak által a házasság során Az állami lakásalap privatizációjáról című törvény alapján privatizált lakóingatlan;

5) az állami és kommunális mezőgazdasági vállalkozások, intézmények és szervezetek tulajdonát képező, a házasság ideje alatt a házastársak valamelyikének használatában álló földterület privatizációjával szerzett, illetve az állami vagy kommunális tulajdonban lévő földterületekből az úgynevezett ingyenes privatizációnak a Földtörvénykönyv által meghatározott keretein belül kiutalt földrészleg.

Minden egyéb esetben a tulajdon a házastársak közös osztatlan tulajdonát képezi.

A fentiekből következik, hogy válás esetén férje nem tarthat igényt a szóban forgó lakásra, mivel az az ön magántulajdonát képezi.

hk