VIII. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Nap

2020. január 12., 20:55 , 989. szám

Január 11-én nyolcadik alkalommal szervezte meg nagycsaládos napját a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE), amelyen közel 450-en vettek részt. Az egyesület évkezdő összejövetelének ismét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont.

A regisztrációt követően Kajla Brigitta, a KMNE irodavezetője, a rendezvény moderátora nyitotta meg a rendezvényt, amely nemzeti imádságunk közös eléneklésével folytatódott.

Az alkalmon a meghívott vendégek között jelen volt Szi­lágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, dr. Kórós Attila ungvári magyar konzul, dr. Orosz Ildikó a beregszászi Rákóczi-főiskola rektora, valamint Török Dénes, a KMNE elnöke. Szintén üdvözölték a jelenlévők között a rendezvény előadóit, Tihor Melindát, a Bóbita Központ vezetőjét, Szpacsinszka Katalin animátort, Szanyi György borzsovai református lelkészt, illetve Taracközi Gerzsont, a Nagyvarsányi Református Egyházközség lelkipásztorát és feleségét, Taracköziné Nemes Mónikát. Külön köszöntötték a foglalkozások vezetőit, a Nefelejcs virágüzlet munkatársait, Csirpák Viktóriát, a Salánki Görögkatolikus Egyházközség tárgyalkotó, hagyományőrző foglalkozásainak vezetőjét, Kurmai Istvánt, a Kárpát RobiPro vállalkozás vezetőjét, valamint Sipos Andrást, a Mustang Gym karateoktatóját.

A továbbiakban a rendezvény szervezői köszönetüket fejezték ki a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának, dr. Grezsa István miniszteri biztosnak, illetve Orosz Ildikónak, a rendezvény házigazdájának, valamint az önkénteseknek, akik nélkül a VIII. Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Nap nem jöhetett volna létre.

Ezt követően a történelmi egyházak képviselői – Taracközi Ferenc beregszászi református lelkész, Molnár János atya a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye képviseletében, illetve a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye képviseletében Egressy Márton atya – kérték Isten áldását szent igéje alapján a rendezvényre és a jelenlévők életére.

Dr. Kórós Attila Magyarország Ungvári Főkonzulátusa nevében üdvözölte az egybegyűlteket, majd köszöntőbeszédében felolvasta Buhajla József ungvári magyar főkonzul üdvözlő üzenetét: „Először is gyakorló szülőként szeretném kifejezni nagyrabecsülésemet a nagycsaládosok irányába, ugyanis véleményem szerint a szülői hivatás a legnemesebb misszió az emberek életében, azonban szülőnek lenni öröm és felelősség is egyidejűleg. Különösen igaz ez, amikor gyermekeink egészséges testi és szellemi fejlődésében közreműködhetünk. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a társadalom és a nemzet alapja a család, így a nagycsaládi eszmeiséget, gondolatot a magyar kormány hatványozottan támogatja. A nagycsaládok nélkül nincs magyar jövő, s ez kiemelten igaz a kárpátaljai magyarságra, ahol önök jelentik a helyben megmaradás zálogát. Az anyaországnak távlati célja, hogy a családi támogatásokat a teljes Kárpát-medencei magyarságra kiterjessze, hiszen a családok megerősítése az élet minden területére kihat. Az is nagy öröm számunkra, hogy nagyon sok magyarországi társadalmi szervezet kiemelt partnerként tekint a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületére, és támogatja annak tevékenységét” – zárta beszédét a konzul úr.

 Ezt követően dr. Orosz Ildikó köszöntőjében elmondta, hogy ő maga is nagycsaládban nőtt fel, így megtapasztalhatta annak minden előnyét. Úgy fogalmazott: nagycsaládban élni jó, hiszen amennyi gondja, baja, bánata van az embernek, az annyi felé oszlik, ahány tagja van a nagycsaládnak. Ugyanakkor ennek az ellenkezője is igaz: akinek öröme van, az annyiszor sokszorozódik meg – ha megosztja a családon belül –, ahányan a családban élnek. A családon belül mindenki részesül az örömből, és mindenki örül annak, hogy a testvérének sikere van. „És ha sikereink vannak, az mindenkit megerősít, ha pedig bánatunk van, az megosztva egyre kisebbnek tűnik, mert ki tudjuk beszélni” – mondta örömmel a főiskola rektora. Tovább folytatva az Ábel-trilógiából idézve – „Azért élünk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” – elmondta, hogy általában mindenki azt szeretné, hogy ahol él, ahová született, ahová az Úr Isten akaratából világra jött, azon a helyen otthon érezhesse magát, és ne csak lakóhely legyen, hanem otthon, „Ahol érzem, hogy én itt vagyok valaki, engem itt megbecsülnek, nekem kezet nyújtanak” – fogalmazott Orosz Ildikó. Az azonban rajtunk is múlik, hogy büszkék vagyunk-e arra, hogy ide születtünk, elfogadjuk-e azokat a körülményeket, ahol élünk, és abból akarunk-e tovább lépni – tette hozzá.

Szilágyiné Tóth Gabriella, a KMNE alelnöke beszédében elmondta, hogy az egyesület egyik fő célja, hogy a családok minél több minőségi időt tudjanak eltölteni együtt. Ezzel a családi nappal is ezt szeretnék elérni. Hétről hétre azért dolgozott az egyesület elnöksége, hogy egy szuper napot szervezzenek, ahol minden korosztály megtalálja a számára legszórakoztatóbb foglalkozást: játékot, kézműveskedést stb.

Török Dénes a KMNE hagyományainak megfelelően idén is kitűzőt – amelyen egy 12 hetes magzat láblenyomata látható – ajándékozott az egyesület nevében azoknak a jelenlévő kismamáknak, akik éppen gyermeket várnak.

A nyitóbeszédeket a Kolompos együttes gyermekszórakoztató népzenei műsora követte.

Török Dénes lapunknak adott interjújában elmondta, hogy a KMNE 2012. évi megalakulását követően merült fel annak az ötlete, hogy első nagy programként január elején megrendezik a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Napját. „Az idei rendezvény központi témája, illetve a KMNE egész éves programsorozatának a témája a nemzeti összetartozás éve – megpróbáljuk ezt a gondolatot a középpontba állítani, tehát bármilyen programunk van, és úgy látjuk, hogy valamilyen módon az megjeleníthető benne, akkor igyekszünk ezt beépíteni, így a mai felnőttprogram központi gondolata is erre a témára helyezi a hangsúlyt” – mondta el a KMNE elnöke.

A rendezvény különböző helyszínein minden korosztály megtalálhatta a számára legmegfelelőbb kikapcsolódási lehetőséget. A kisgyermekek (4–6 év) kézműves-foglalkozáson vehettek részt, közben pedig a Fornosi Palánta Bábmisszió Betlehemi csillag c. előadását élvezhették.

A kiskamaszok programjában (7–12 év) 4 helyszínen is folyt érdekesebbnél érdekesebb foglalkozás. Volt köztük interaktív karatebemutató, a Kárpát RobiPro vállalkozás robotika­show-ja, a lányok nagy örömére virágkötészet, illetve ugyancsak kézműves-foglalkozáson is részt vehettek.

A nagykamaszok számára szervezett program előadója, Tihor Melinda (13+) az összetartozás témáját helyezte a foglalkozás középpontjába.

A felnőttek számára pedig Taracközi Gerzson és felesége, Taracköziné Nemes Mónika tartott előadást Hová tartozunk? címmel Isten, a család, a közösség, Kárpátalja, a magyar nemzet kérdésköreit érintve. A lelkipásztor előadásában elmondta, hogy nem kell félnünk szembenézni a múlttal vagy a jövővel, hanem az Istennel való közösséget kell megerősítenünk, és így általa tudunk teljessé válni. A hovatartozásunk kérdése ebben a békességben tud kiteljesedni az Istennel való kapcsolatunkban. Ezt követően a nemrég elhunyt ismert magyarországi művésszel, Gesztesi Károllyal készült mélyinterjús videó került lejátszásra. A színész a videóban elmondja, hogy mit jelent Isten a számára, és hogy mennyire jó lett volna, ha már 30 évvel azelőtt sikerült volna megismernie, megtalálni az Urat.

Taracköziné Nemes Mónika saját történetéből merített tapasztalatit osztotta meg a hallgatósággal. Elmondta: „Soha nem lettem kárpátaljai magyar, de a szívem az kárpátaljai magyar lett teljes mértékben, 12 évet szolgált Beregszászban.” A Hová tartozom? téma, nagyon komoly kérdéskör, amely nagymértékben feszegeti az identitás témakörét is – fogalmazott.

A különféle foglalkozásokat ebéd követte, melyet a Fricska táncegyüttes műsora követett.

Az eseménydús és élményekben gazdag nap mindenki számára szórakoztatóan telt. A szülők és gyerekeik egyaránt különböző szellemi értékekkel gazdagodtak, hiszen a rendezvény minden programja ezt a célt szolgálta. Emellett nagyszerű lehetőséget nyújtott a családok számára az egymás közötti eszme- és tapasztalatcserére.

Az alkalom végén Kajla Brigitta tájékoztatta a jelenlévőket a KMNE február 10–16. között megrendezésre kerülő Házasság Hete programsorozatáról.

Dankai Péter