Egy program a fennmaradásunkért

„Akié a gyermek, azé a jövő”

2020. január 19., 18:53 , 989. szám

„Akié a gyermek, azé a jövő” – olvastam a közelmúltban a Kárpátaljai Református Egyházkerület által szervezett, A Reformáció Gyermekei Program egyik felhívását, melynek mélyen igaz üzenetével nem lehet vitatkozni. Mert valóban csak azok a civilizációk, nemzetek, nemzetrészek maradhatnak fenn, melyek otthonait betölti a gyerekzsivaj, melyek családjaiban minél több gyermek nevelkedik, hogy az elhunytak helyébe lépve biztosítsák civilizációjuk, nemzetük jövőjét. Gyermekek nélkül a nemzetek elöregednek, hosszabb távon pedig kihalnak, a kisebbségi létben élő nemzetrészek pedig beolvadnak a többségi nemzet tengerébe, például mi, egyre fogyatkozó kárpátaljai magyarok is az ukrán tengerbe. A mi esetünkben viszont nagy gondot jelent a családok többségének nehéz, vagy éppen nagyon rossz anyagi helyzete. Nagy fába vágta hát a fejszét a Kárpátaljai Református Egyházkerület a gyermekvállalást ösztönző A Reformáció Gyermekei Program beindításával, ám reméljük, hogy nem csorbul ki ez a „fejsze”.  De miként is vetődött fel a program beindítása, s hogyan vette kezdetét az akció? 

– 2017-ben a Kárpátaljai Református Egyházkerület szerette volna méltóképpen megünnepelni a reformáció 500. évfordulóját. Ennek érdekében a Kárpátaljai Református Egyház Zsinatának támogatásával meghirdettük A Reformáció Gyermekei Programot. E program elemei azt hivatottak munkálni, hogy legyenek, akik továbbviszik örökségünket, a reformációt. A Reformáció Gyermekei Program nemcsak egy elgondolás volt, hanem reménység is, hogy minden születendő gyermek megújulást hozhat hitével egyházunk életébe. Különböző programokon keresztül szólítottuk meg a családokat, és buzdítottuk őket arra, hogy ne féljenek gyermekeket vállalni, és fogadják a gyermekáldást szeretettel. A Reformáció Gyermekei Program koordinátora Menyhárt Nikolett volt, aki odaadásával és nagyszerű hozzáállásával illesztette be a Kárpátaljai Református Egyházkerület hitéletébe és a mindennapi köztudatba a programot. Koordinátorként szívügyének tekintette feladatát, ami meglátszott a gyülekezetekkel és lelkipásztorokkal való kapcsolattartásban, a partnerszervezetekkel való együttműködésben és a különböző gyermek- és családi programok megszervezésében – pillant vissza a kezdetekre Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke.

– Milyen támogatottságot élvez a program az egyházkerületen belül, s jelenleg ki irányítja azt?

– Nem volt, és nincs olyan református gyülekezet Kárpátalján, amelyik ne csatlakozott volna a programhoz. Az elmúlt évek alatt olyan széleskörű elfogadottsága lett az akciónak, hogy nagyon sok gyülekezet szívügyének tekinti annak folytatását. Jelenleg pedig a Püspöki Hivatal koordinálja a folyamatosan megrendezésre kerülő gyermekprogramok és családi délutánok megszervezését. Megjegyezném: a Kárpátaljai Református Egyházkerület vagy ebben, vagy hasonló formában eddig is, és a jövőben is a család és a gyermekvállalás fontossága mellett állt ki, illetve emellett fog kiállni. Szüntelenül imádkozunk azért, hogy a leendő édesapák és édesanyák nyitottak legyenek a gyermekvállalásra, és azért is, hogy akik már szülők, azok fogadják a második, a harmadik vagy a negyedik gyermekáldást is Isten ajándékaként, örömmel és hálaadással. A Reformáció Gyermekei Program a reformáció 500 éves jubileuma kapcsán csak egy rendkívüli keretet, illetve újabb lendületet adott a mindenkori küldetésünknek.

– Tavaly milyen rendezvényekkel igyekeztek ösztönözni a gyermeknevelő családokat még több gyermek vállalására, és az elkövetkezendőkben milyen terveik vannak a szülők meggyőzésére, bátorítására, hogy ne féljenek vállalni két, három, vagy akár négy gyermek felnevelését is?

– A 2019-es évben a program különböző alkalmak és csendesdélutánok keretében valósult meg. Megszerveztük a Családok csendesdélutánját Mezőváriban, Eszenyben, Visken, valamint Fornoson, ahol a környező települések kisgyermekes családjai, továbbá a reformáció emlékévében született gyermekek és azok családjai színes programokon vehettek részt. A következő években is szeretnénk tovább folytatni ezt a kezdeményezést, és teret adni a családi programok megvalósításának. Mindemellett pedig a példát adó családok széles körben való bemutatásával, plakátkampányok indításával, családi délutánok megszervezésével, rádiós riportok sugárzásával tervezzük hirdetni a program fontosságát.

– Ismerve a nehéz ukrajnai gazdasági helyzetet és nem egy család ebből fakadó anyagi gondjait, tudtak-e eddig anyagi támogatást is nyújtani házaspároknak a gyermekvállalási kedv növekedése érdekében?

– Anyagi támogatást az egyházkerület nagyon kevés esetben tudott nyújtani ezekhez a programokhoz, inkább a helyi gyülekezetek voltak azok, amelyeknek a háttérmunkája és támogatása jelentős volt ezen a téren.

– Mennyire eredményes a Reformáció Gyermekei Program?

– A program eredményessége kicsit nehezen bizonyítható. Az előző évek fogyását sikerült csökkenteni. A 2017-es és a 2018-as években voltak változások a születéseket illetően, és reménységünk van afelől, hogy a programnak köszönhetően tovább növekedhet a gyermekeket vállaló családok száma. Ami igazán érzékelhető, az az, hogy több családban született meg a második vagy a harmadik gyermek ezek alatt az évek alatt. Pontos kimutatás csak az egyházmegyék összevont adataiból készült. Ezek szerint a Beregi Református Egyházmegyében 2017-ben 362, 2018-ban pedig 293 gyermek született, az Ungi Református Egyházmegyében 2017-ben 152, míg 2018-ban 125 gyerek látta meg a napvilágot, a Máramaros-Ugocsai Református Egyházmegyében pedig 2017-ben 152, 2018-ban 125 gyermek született.

– Milyen tényezők okozzák a legtöbb problémát A Reformáció Gyermekei Program sikerre vitele során, és miként igyekeznek leküzdeni az akadályokat? 

– Nehézséget jelent, hogy nincs elegendő munkatársunk, akik igazán a szívükön viselnék a programot. Kibontakozását pedig leginkább az Ukrajnában élő emberek nehézségei, létbizonytalanságai hátráltatják, s természetesen ebből kifolyólag a program sikerét az is veszélyezteti, hogy sok fiatal család nem Kárpátalján szüli meg és neveli fel gyermekét, hanem valahol a határainkon túl. S miként igyekszünk leküzdeni az akadályokat? Az adventi időszakban még volt egy családi délutánunk a Csongori Református Egyházközségben, ahol Nagydobrony, Kisdobrony, Tiszaágtelek, Barkaszó és Szernye kisgyermekes családjait fogadtuk egy áldott alkalomra. Nem szeretnénk, ha A Reformáció Gyermekei Program megszakadna. 2020-ban is igyekszünk azon munkálkodni, hogy támogatókat találjunk a terveink megvalósításához. A program sikerének az érdekében próbáljuk tovább folytatni az elkezdett munkát. A jövőben például a hitoktatási tantervbe szeretnénk beletenni a „Testvért szeretnék” tematikát és a család egységének fontosságát. A programnak köszönhetően gyülekezeteink gyermeksarkokat alakítottak ki a templomokban és a gyülekezeti termekben, vagy játszóteret építettek a templom­udvarokban, hogy még jobban kihangsúlyozzák a család egységének a fontosságát, és erősítsék a közösséghez való tartozás érzését. A Reformáció Gyermekei Programot a jövő nemzedékéért hirdettük meg, azért a nemzedékért, amely továbbviszi hitünket, nyelvünket, kultúránkat. S itt szeretném idézni Jeremiás próféta könyve 29. részének a 11. versét: „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.”

Lajos Mihály