A lakásba bejelentett lakó jogairól

2020. február 16., 13:09 , 993. szám

„Már egy éve, hogy a férjemmel a külföldre költözött nagyanyja lakásába vagyunk bejelentve. A nagymama a lakás főbérlőjének a lányát, a párom anyját tette meg. Az anyósom viszont nem engedi, hogy a lakásban éljünk. Jogunkban áll részt követelni a lakásból, vagy legalább ott élni az anyós engedélye nélkül?”

– A tény, hogy a férjével a szóban forgó lakásba vannak bejelentve, még nem jogosítja fel önöket az ingatlantulajdon birtoklására, vagy az ingatlannal való rendelkezésre. A jogszabályok értelmében a lakhelybejelentés csak a lakáshasználati jogot biztosítja. Így a férjének és önnek joga van a lakásban élni, az anyósának viszont – aki, ha jól értem, szintén csak bérlő ott – nincs joga megakadályozni önöket ebben.

Felhívnám azonban a figyelmét, hogy amennyiben a lakás privatizálva lett, a tulajdonosának, esetünkben a nagymamának, jogában áll bírósági eljárás útján megszüntetni a lakcímbejelentésüket és kiköltöztetni önöket a lakásból. A Polgári törvénykönyv 391. cikkelye értelmében a tulajdonosnak jogában áll követelni a bíróságtól bármilyen akadály elhárítását, ami a lakóhelyiség (a tulajdona) szabad használatában, az azzal való rendelkezésben gátolja.

A mozgás szabadságáról és a tartózkodási hely szabad megválasztásáról Ukrajnában című törvény 7. cikkelye egyebek mellett úgy rendelkezik, a lakhelybejelentés megszüntetése és a kilakoltatás jogerős bírósági végzés alapján lehetséges.

A fentiek alól kivételt képeznek azok az esetek, amikor a bejelentett lakóknak kiskorú gyermekük van. Ilyenkor a kilakoltatásukhoz a gyermekvédelmi hatóságok hozzájárulása is szükséges.

hk