Sorkatonai szolgálat: meddig szól a diákoknak adott halasztás?

2020. február 17., 11:28 , 993. szám

„Húszéves vagyok. Három évig tanultam a koledzsben nappali tagozaton. Nyáron a főiskolára készülök. Még gondolkodom rajta, hogy a nappali vagy a levelező tagozatot válasszam-e. Elvihetnek katonának júniusban? Azt hallottam, csak egyszer adnak halasztást a katonai szolgálat alól. Igaz ez?”

– A halasztás a sorkatonai szolgálat megkezdése alól a következő esetekben adható meg a diákoknak:

- a nappali tagozaton általános középfokú oktatási és szakképzési intézményekben tanulóknak (amennyiben a diákok betöltik 21. életévüket, a halasztás érvényét veszíti);

- a felsőoktatási intézményekben nappali tagozatos képzésben részt vevőknek, ideértve a következő képzési szintet is (alapfokú és magiszteri);

- a nappali tagozatos középfokú vagy felsőoktatási egyházi intézményekben tanulóknak;

- az aspirantúrán tanulóknak, az internatúrán vagy doktoranduszképzésben részt vevőknek – az oktatási formától függetlenül.

A nemzetközi szerződések alapján külföldön tanulók szintén jogosultak halasztásra a sorkatonai szolgálat megkezdése alól.

A halasztás a tanulmányok befejezéséig egyszer adható meg, s az oktatás teljes időtartamára szól. A hadköteles korú polgárok, akiket saját kérésükre, vagy a nem megfelelő tanulmányi előmenetel, az intézménnyel kötött szerződésben vállaltak be nem tartása, esetleg fegyelemsértés miatt zárnak ki az oktatási intézményből, ahol tanulmányaikat végezték, elveszítik jogukat a halasztásra, ami a sorkatonai szolgálat megkezdését illeti, függetlenül attól, hogy a továbbiakban felvételt nyernek-e valamely más oktatási intézménybe, illetve képzésre. Amennyiben viszont a sorköteles egy másik felsőoktatási intézményben, de ugyanazon képzési formában, évvesztés nélkül folytatja tanulmányait, megőrzi jogát a halasztásra.

Összefoglalva, a sorkatonai szolgálat megkezdésére kapott halasztás a képzés minden következő szintjére automatikusan érvényes mindaddig, amíg ön tanulmányait nappali tagozaton, megszakítás nélkül végzi.

hk