Tisztújító közgyűlések

2020. február 19., 11:57 , 994. szám
Szőlősgyula

A KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének (UKSZ) alapszervezeteiben folytatódtak a beszámoló-választó közgyűlések.

Pénteken Gálocsban tartottak tisztújító közgyűlést. A 226 tagot számláló magyar közösségből oly sokan jöttek el, hogy Pekár Tünde alapszervezeti elnök zsúfolásig megtelt teremben számolt be az elvégzettekről. Az elkövetkező 3 évben is Pekár Tünde munkálkodhat tovább alapszervezeti elnökként. Őt Kovácsné Pusztai Andrea alelnök segíti majd. A titkári teendőket Tóth Zsuzsanna látja el. Az összejövetelen jelen volt Andrejcsák-Tóth Anetta, az Ungvári Járási Tanács KMKSZ-frakciójának képviselője.

Pallóban a református templomban gyűltek össze a KMKSZ helyi alapszerveztének tagjai, akik Kerek Margit elnöki beszámolóját követően úgyszintén az eddigi vezetőnek szavaztak bizalmat. Közösségépítő tevékenységét Mondok Tünde alelnök segíti a jövőben. Titkárnak Herceg Ottiliát választották meg a tisztújító közgyűlésre egybegyűltek.

Szombaton Minaj és Ketergény magyarsága a minaji református parókián tartotta meg beszámoló-választó közgyűlését. A KMKSZ Minaji Alapszervezetének tagjai a beszámolót követően köszönetet mondtak Rigó Izabella elnök asszonynak az elmúlt 15 évben végzett közösségépítő tevékenységéért, és Szilvási Veronikát választották új elnöknek. Munkájában Ráczkövy Izabella alelnök segíti. Titkárnak Csipő Izabellát választották. A KMKSZ Ketergényi Alapszervezetének tagjai ismételten Zombor Karolina elnöknek szavaztak bizalmat.

A KMKSZ Homoki Alapszervezete úgyszintén szombaton tartotta tisztújító gyűlését. A nagy számban megjelent tagság kiváló szervezői munkája elismeréséül ismét Leskó Csilla elnök asszonynak  szavazott bizalmat. Az alelnök Sponták Bettina, a titkár pedig Orémusz Ildikó lett. Homokon már szép hagyománynak számít, hogy a télbúcsúztató apropóján fellépési lehetőséget biztosítanak az idősebb nemzedék képviselőinek. Az ötödik alkalommal megrendezett farsangi mulatság jó hangulatban zajlott. A jelenlévők táncot, énekeket és jelenetet is láthattak, majd a finom fánk elfogyasztása után késő estig ropták a táncot.

Vasárnap Nagydobronyban a Magyar Házban került sor a tisztújító közgyűlésre, ahol a tagság igen magas részvételi arányban képviseltette magát. Őrhidi László, a KMKSZ Nagydobronyi Alapszervezetének elnöke részletesen beszámolt az alapszervezetet érintő kérdésekről. Többek között kiemelte, hogy a település magyarsága tartalmas évet zárt és a Magyar Ház megnyitásával új időszak kezdődött Kárpátalja legnagyobb magyar közösségének kulturális életében.

– Tavaly tájházat avattunk, ennek is gyarapszik a gyűjteménye. Két honismereti csapatépítő kiránduláson vettünk részt az alapszervezet és a Rákóczi Szövetség jóvoltából, a Fekete-Tisza forrásából vizet is hoztunk a Magyarok Kenyeréhez – folytatta Őrhidi László.

Az idén várható kistérségi választásokkal kapcsolatban úgy döntöttek, hogy minden posztra indítanak jelöltet, dupla energiával fognak kampányolni, hogy a KMKSZ színeiben vagy támogatottságával megfelelő polgármester kerüljön a kistérség élére.

A közgyűlés alkalmából a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület közreműködésével és a BGA támogatásával elkészült a nagydobronyi keresztszemeseket bemutató kiállítás. Molnár Eleonórának, az egyesület elnökének és Balogh Lívia alelnöknek a kezdeményezésére összegyűjtötték, lefotózták, s most bemutatták a nagydobronyi kézimunkák mintagyűjteményét. Ezt továbbgondolva egy könyv kiadását tervezik, hogy bárki kivarrhassa a gyönyörű mintákat.

Az alapszervezet ismételten Őrhidi Lászlónak szavazott bizalmat.

Hétfőn Ráton tartottak tisztújító közgyűlést. Itt a község földjeinek elvesztése foglalkoztatja a helyi lakosságot. Elhangzott, hogy ebben az ügyben hamarosan jogi eljárást indít a magyarság érdekképviseleti szervezete. A KMKSZ Ráti Alapszervezete 2000 óta minden évben odaítéli Az év embere díjat egy olyan személynek, aki kimagasló teljesítményt nyújt az év folyamán a ráti magyarság megmaradása, önszerveződése, kulturális, szociális felemelkedése érdekében. Tavaly Tóth Erika, Alcsútdoboz polgármestere és Rát testvértelepülésének közössége kapta a díjat. Illár Lénárd alapszervezeti elnök beszámolt az elmúlt időszakban elvégzettekről, majd a jelenlévők újabb három évre ismét Illár Lénárdot választották meg elnöknek. Ferenc Diana titkárként, Kocsis Szilvia pedig pénztárosként tevékenykedik majd. A közgyűlésen jelen volt Andrejcsák-Tóth Anetta, az Ungvári Járási Tanács KMKSZ-frakciójának képviselője.

Császlócon úgyszintén hétfőn délután gyűltek össze az alapszervezet tagjai. A helyi kultúrház nagytermében közel 70-en voltak jelen Roják Mária elnöki beszámolóján. A tagság – sokoldalú tevékenységét szem előtt tartva – ismét Roják Máriának szavazott bizalmat. A nagy tapasztalatokkal rendelkező elnök asszonyt Gajdos Katalin és Penyák Viktória alelnökök, illetve Dremljuha Andrea és Roják Beáta titkár segítik majd.

Valamennyi ungvári járási helyszínen jelen volt Balogh Lívia, a KMKSZ UKSZ elnök asszonya, az Ungvári Járási Tanács KMKSZ-frakciójának vezetője, aki szólt az aktuális nemzetközi politikai helyzetről, elemezte az ukrajnai gazdasági állapotokat, és tájékoztatta a tagságot az anyaországból érkezett/érkező széles körű támogatási rendszerről. 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Munkácsi Középszintű Szervezeténél is megkezdődtek a tisztújító közgyűlések. Február 14-én, pénteken a csongori alapszervezet tartott tisztújítást. A gyűlést megtisztelte jelenlétével Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke.

A Himnusz eléneklését követően Nagy Sándor, a KMKSZ Csongori Alapszervezetének elnöke tartotta meg beszámolóját a 2019-es évről. Szólt az elmúlt választásokról, és az azokat követő változatlan kisebbségellenes politikáról. Tovább folytatódnak a faluban a KMKSZ programjai. „Csongoron 570-en várnak arra, hogy megkapják a földprivatizációs jegyüket, 260-an már megkapták” – mondta Nagy Sándor. A csongori alapszervezet 1700 kg búzát gyűjtött a Magyarok Kenyere program keretében.

Gulácsy Géza elnök arról is beszélt, hogy idén helyhatósági választásokat tartanak, s ez mindannyiunkat érint. A legutóbbi választásokon 8 magyar képviselő került a megyei tanácsba, erre most is megvan az esély. 

A csongori alapszervezet élére Nagy Sándort választották. Meg­alakították továbbá a csongori vállalkozókat tömörítő Egán Ede Kört is.

Február 15-én került sor a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének tisztújító közgyűlésére.

A gyűlést Molnár D. István alapszervezeti elnök nyitotta meg, aki ezután bemutatta a meghívott vendégeket: Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzult, Beke Mihály András első beosztott konzult, Brenzovics Lászlót, a KMKSZ elnökét, Sin Józsefet, a beregszászi középszintű szervezet elnökét és Horkay Sámuelt, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének tiszteletbeli elnökét.

A napirend elfogadását követően Molnár D. István megtartotta éves beszámolóját, melyben részletezte a 2019-es évben megrendezett eseményeket, megemlékezéseket. Kiemelte, hogy az elmúlt évben több rendezvényt is közösen szervezett meg a KMKSZ és az UMDSZ, valamint más magyar szervezetekkel és a történelmi egyházakkal is együttműködtek. Emellett több honismereti kirándulás is színesítette a beregszászi alapszervezet elmúlt évét.

Ezt követően Darcsi Karolina, a KMKSZ frakcióvezetője beszámolt a KMKSZ és UMDSZ közös városi tanácsi frakciójának eddigi tevékenységéről, munkásságáról. Hangsúlyozta, hogy számos olyan fejlesztést sikerült kezdeményeznie a frakciónak, amelyek mára már megvalósultak vagy folyamatban vannak. Ezek mellett köszönetét fejezte ki képviselőtársainak, akik mind kitartottak és helytálltak a sokszor igazságtalan és rosszindulatú támadásokkal szemben.

Orosz Géza, Beregszász város alpolgármestere röviden bemutatta a város infrastrukturális állapotát és fejlesztéseit.

Ezt követően Szilágyi Mátyás főkonzul tartotta meg köszöntőbeszédét, aki hangsúlyozta, hogy az alapszervezet nehéz és felelősségteljes munkát végez a kárpátaljai magyarság megóvása érdekében.

Beszédében Brenzovics László, a KMKSZ elnöke elsősorban köszönetét fejezte ki az alapszervezet tagjainak kitartó munkájukért, amellyel segítik és könnyíteni próbálják a kárpátaljai magyarság életét. „A KMKSZ harmincegy éves, és az elmúlt három évben, vagyis az utolsó tisztújítás óta a kárpátaljai magyarság történetének egyik legnehezebb időszakát éltük át közösen. Amikor is igen súlyos atrocitásokkal, támadásokkal kellett szembenéznünk, amelyek eddig nem voltak jellemzők. De a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ezt kibírta, és továbbra is bátran föllép a kárpátaljai magyarság jogaiért” – mondta az elnök úr.

A beszédek után következett a tisztújítás. Az egyöntetű szavazás végeredményeképpen mindenki megtarthatta az eddig betöltött tisztségét, és folytathatják munkájukat.

A viszonylag alacsony lélekszámú Kovászón szép számmal gyűltek össze a helyi óvoda épületében megtartott közgyűlésre. A napirendi pontok ismertetése után Turányi Jaroszlava, a kovászói alapszervezet elnöke megtartotta éves beszámolóját. Köszönetét fejezte ki minden alapszervezeti tagnak, akik az elmúlt év során sokat tevékenykedtek, és munkájukkal hozzájárultak a település fejlesztéséhez.

A tisztújítás eredményeként az elnöki pozíciót a továbbiakban is Turányi Jaroszlava töltheti be, alelnökként maradt Kondor Marianna, valamint a titkári pozícióba Salánki Erikát választották meg.

A KMKSZ Benei Alapszervezete szintén február 15-én tartotta meg tisztújító gyűlését, amit id. Molnár László, a benei alapszervezet elnöke nyitott meg. A napirendi pontok ismertetését követően elhangzott az elnöki beszámoló, amelyben id. Molnár László elnök kiemelte, hogy az elmúlt év több munkával telt el, mint amennyivel szokott. Ennek legfőbb oka, hogy Bene települése 2019-ben töltötte be a 750. életévét. 

A továbbiakban ifj. Molnár László, a Beregszászi Járási Tanács képviselője tartotta meg beszédét, amelyben részletezte az elmúlt évben elvégzett felújításokat, fejlesztéseket és a jövőben tervezett pályázatokról, tervekről is szó esett.

A tisztújítás eredményeképpen mindenki megtarthatta a korábbi tisztségét, és folytathatják az eddig is eredményes és példamutató munkájukat.

Haláboron február 16-án, vasárnap a helyi kultúrház épületében került megrendezésre a KMKSZ Halábori Alapszervezetének tisztújító közgyűlése.

Bevezetőjében Kádár Szilvia alapszervezeti elnök köszöntötte a közgyűlés résztvevőit, köztük Kocsis Barna polgármestert, majd beszámolót tartott a 217 fős tagság elmúlt évi tevékenységéről.

Sin József felszólalásában beszámolt az ország aktuálpolitikai helyzetéről, a járási tanácsban a magyar képviselők által kifejtett munkáról, és beszélt a helyi és a kárpátaljai közösségek előtt álló feladatokról is.

Ezután a tagság egyöntetűen ismét Kádár Szilviát választotta az alapszervezet elnökévé.

A beregszászi járási alapszervezetek közgyűlésein jelen volt Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, aki mindegyik helyszínen elemezte az aktuális ukrajnai politikai és gazdasági helyzetet.

A Nagyszőlősi járási Gődényházán a nagyon leépített kis falu községi könyvtárában – sajnos, kevés helyi KMKSZ-tag részvétele mellett – tartották meg a 140 tagot számláló, de igen passzív KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlését, melynek kezdetén Cséke Szabina elnök beszámolt az alapszervezet által a múlt évben végzett munkáról, majd kijelentette: le kíván mondani a tisztségéről.

A felszólalás után a tisztújító közgyűlés elnökké választotta Ledney Tündét. Reméljük, az új elnök egy mellette megszerveződő csapat segítségével újra aktivizálja az alapszervezet tagságát.

Tiszakeresztúrban az óvodát és az általános iskolát magába foglaló oktatási-nevelési központ épületében tartották meg a 260 helyi lakost tömörítő KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlését. Dobsa István elnök beszámolójában visszaemlékezett az elmúlt évben a helyi oktatási-nevelési központtal együtt lebonyolított megemlékezésekre, kiemelve a március 15-i ünnepséget és a málenkij robot áldozatai előtti főhajtást, s arról is szólt, hogy az alapszervezet öt taggal képviseltette magát a szolyvai emlékmenetben.

A tagság jónak minősítette az alapszervezet munkáját, és újraválasztotta Dobsa István elnököt, Kardos Albert alelnököt és Héder Erzsébet titkárt. Ezt követően Gorondi Albert, a KMKSZ nagyszőlősi járási tanácsi frakciójának a tagja beszélt az ellenzékben politizáló frakció ellenszélben, nehéz körülmények között végzett munkájáról.

Dobsa István javaslatára létrejött a helyi Egán Ede Kör, melynek élére ifj. Gerendely Bélát választották.

Szőlősgyulán a Himnusz eléneklése után Hevesi Miklós, a helyi alapszervezet elnöke számolt be a szervezet elmúlt évi tevékenységéről. Az alapszervezet taglétszáma 526 fő, ami nyolc fővel kevesebb, mint a tavalyi évben volt. A tagsági díjból befolyt pénz helyben maradt részéből ajándékcsomagot vásároltak a helyi iskola alsó osztályosai számára. 189 diák részesült a községben oktatási-nevelési támogatásban. Az alapszervezet kirándulást szervezett a Kárpátokba, sakkversenyen, Rákóczi-emlékesten vettek részt. A helyi vállalkozók közül 12-en pályáztak az elmúlt évben az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program keretében. Közel ötszáz helyi lakos kapott támogatást földje privatizálásához. Szőlősgyulán is megalakult az Egán Ede Kör, amelynek elnökévé Hevesi Miklóst választották.

A közgyűlés végül egyhagúlag választotta meg Hevesi Miklóst újabb három évre a KMKSZ Szőlősgyulai Alapszervezetének elnökévé.

Feketeardóban a helyi református parókia épületében megtartott tisztújító közgyűlésen Veszprémi Sándor, a helyi alapszervezet elnöke elmondta, hogy a hagyományos március 15-i és anyák napi rendezvényük mellett a tavalyi évben is megszervezték a református egyházközséggel a vasárnapi iskolába járó gyerekek számára az Ifjúsági napok című rendezvénysorozatukat. Megemlékeztek novemberben a helyi temetőkertben a sztálinizmus feketeardói áldozatairól, és mikulásajándékkal lepték meg a kisiskolásokat.

A közgyűlés újabb három évre szavazott bizalmat Veszprémi Sándor elnöknek. Alelnöknek Nagy Alexandrát, jegyzőnek Csuka Mónikát, pénztárosnak Balogh Klaudiát választották.

A nagyszőlősi járási közgyűléseken részt vett Barta József, a KMKSZ alelnöke, a nagyszőlősi középszintű szervezet elnöke, a megyei tanács első elnökhelyettese, aki elemezte az aktuális politikai helyzetet.

Aknaszlatinán február 16-án tartották meg a soron következő tisztújító közgyűlést a helyi polgármesteri hivatal épületében. Szedlák Gyula elnök beszámolt az elmúlt éves munkáról. Kiemelte, hogy mint minden évben, most is megszervezték a már hagyományosnak mondható rendezvényeiket: a március 15-i, az augusztus 20-i megemlékezéseket. Az alapszervezet továbbra is tervekkel, programokkal készül a 2020-as évre.

Kocserha János alpolgármester, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének alelnöke beszédében a helyhatósági választások fontosságára hívta fel a figyelmet. Kitért arra is, hogy szükség lenne a közösségnek egy Magyar Házra, ahol a különböző kulturális eseményeket, közösségi alkalmakat megtarthatják. Szeretnének egy olyan magyar bázist, amely állandó székhelye lehet a helyi magyarságnak.

Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke összegezte az elmúlt évet. Kiemelte, hogy a kárpátaljai magyarságot sok támadás érte, de a magyar kormány igyekszik mindenben segíteni és támogatni a magyar közösségeket. 

Váradi Enikő, a KMKSZ ISZ felső-Tisza-vidéki regionális elnöke arról beszélt, Aknaszlatina az egyik olyan bázisa a Felső-Tisza-vidéknek, ahol az ifjúságot erősíteni lehet és kell. 

A tisztújító közgyűlés alkalmával Szedlák Gyulát újabb három évre megválasztották, valamint az alapszervezet elnökségi tagjaivá: Kocserha Jánost, Tilnyák Gyulát, Koszován Máriát, Fehér Imrét, Rusznák Lászlót választották. A közgyűlés során Takár Károly Katyót és két kísérőjét, Munkácsi Flóriánt és Uljanov Rolandot elismerő oklevélben részesítették, amiért 2019-ben az aknaszlatinaiak Gulág-útvonalát kerékpárral tették meg, emlékezve elhurcolt szlatinai őseikre. 

rv, tj, kk, jl, lm, bzs, ve