A feketemunkáról

2020. február 29., 13:16 , 995. szám

„Tizenhat éves vagyok, azaz fiatalkorú. Feketén dolgoztam egy reklámügynökségnek. Miután elvégeztem a munkám, két héten belül ki kellett volna fizetniük a béremet, de senki nem fizet. Szóba se akarnak állni velem: nem veszik fel a telefont, nem válaszolnak az sms-ekre. Mit tegyek, hogy megkapjam a pénzem?”

– Az Alkotmány 43. cikkelye kimondja, mindenkinek joga van a munkához, ideértve az olyan munkából való megélhetés lehetőségét is, amelyet szabadon választ, vagy amelyet szabadon vállal az ember. A munka időbeni díjazásához való jogot törvény védi. Mivel azonban nem köttetett sem munkaszerződés, sem polgári jogi szerződés ön és a reklámügynökség között, rendkívül nehéz lesz bebizonyítani, hogy valóban a cégnek dolgozott.

Ha a munkáltatója továbbra is megtagadja a bére kifizetését vagy kerüli a kapcsolatfelvételt, önnek lehetősége van keresettel fordulni a bírósághoz.

A polgári jog ismeri a szóbeli szerződés fogalmát, de ebben az esetben önnek tanúkat kell találnia, bizonyítékokat kell gyűjtenie, amelyek igazolhatják, hogy ténylegesen a reklámcégnek dolgozott, és megállapodtak egy bizonyos pénzbeli díjazásban a meghatározott munka elvégzése fejében, amelyet utóbb a megbízója nem fizetett ki.

Ugyancsak jogában áll az állami hatóságokhoz fordulni a reklámügynökség törvénytelen eljárása miatt. Feljelentést tehet a nemzeti rendőrségen, az Állami Fiskális Szolgálatnál, az ügyészségen és az Állami Munkaügyi Felügyeletnél is.

Meg kell jegyezni azonban, hogy sikerre, vagyis a reklámügynökség felelősségre vonására csak abban az esetben számíthat, ha bizonyítékokkal tudja alátámasztani az állításait. Ellenkező esetben elenyésző az esélye, hogy eredményt ér el.

hk