Többgenerációs családi alkalom Badalóban

2020. március 4., 09:51 , 996. szám

Presbiteri és lelkészi kezdeményezésre nem túl szokványos, ám annál áldásosabb családi délutánra került sor vasárnap Badalóban, ahol egyszerre több nemzedéket is megszólító alkalomra hívta a helyi református templom harangja a szép számmal érkező badalói és környékbeli híveket.

A többgenerációs családi alkalomként hirdetett eseményen elsőként Sápi Zsolt lelkipásztor köszöntötte a gyülekezeti tagokat, majd egy tanulságos bizonyságtételt hallhattunk dr. Kőrösi Barbara tiszteletes asszony előadásában. A budapesti származású, de 13 éve már Kárpátalján élő bizonyságtevő háromgyermekes családanya évek óta harcol egy súlyos betegséggel, s ez idő alatt az anya megtapasztalta az isteni gondviselés és kegyelem mindennapi jelenlétét. Nemcsak ezen élményeit tárta a hallgatóság elé, hanem beszélt arról is, hogy a ma embere mennyire nem tud különbséget tenni a bosszúság és a tragédia fogalma között.

Ezt követte egy sajátos műfaj, az olvasószínház megjelenítése, amire a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház két színművésze, Fornosi D. Júlia és Ferenci Attila vállalkoztak. Mark Twain Ádám és Éva naplója című művéből adtak elő egy részletet, amelyben a fanyar és a groteszk humor is megelevenedett.

Nagy Szabolcs guti és balazséri lelkipásztor tanulságos előadásában a napjainkban szinte minden kárpátaljai családot érintő külföldi munkavállalás témakörét göngyölítette fel, rámutatva arra, hogy a szülőföldjükön kívül tanuló vagy munkát vállaló földijeink az ingázásaik során valójában mindnyájan hontalanokká válnak egy kicsit. A mostani társadalom tagjai emiatt elidegenednek egymástól, nem beszélve arról, hogy családok százait fenyegeti a felbomlás veszélye. Mindebből annyi a tanulság, hogy minden ilyen kalandba csak Istent megkérdezve szabadna belevágni.

Az előadások között és után a BorzsaVári népi zenekar adott elő egyházi énekeket. Megmaradás című zenés blokkjukban elsősorban a szülőföldön való maradás témáját jelenítették meg.

Az áldásokban gazdag családi délután szeretetvendégséggel ért véget. Köszönet a szervezőknek és a szolgálattevőknek a tanulságos és hasznos időtöltésért.

Jakab Lajos,
a presbitérium tagja