Felelős az orvos, ha be­gyullad a betömött fog?

2020. március 30., 10:42 , 999. szám

„Két évvel ezelőtt orvoshoz mentem a fájós fogammal. A fogorvos kezelte és betömte a fogat, majd azt mondta, hogy mehetek. Pontosan emlékszem, hogy 1500 hrivnyát kért el a másfél órás kezelésért. Ez annyira megdöbbentett, hogy csak később gondoltam bele: se számlát nem kaptam tőle, se az nem rémlik, hogy bármilyen feljegyzést készített volna az elvégzett munkáról. Nemrég, azaz két évvel később arra ébredtem, hogy fáj a betömött fogam, az arcom pedig feldagadt. Az „állami” fogorvos elküldött röntgenre, a felvételből pedig kiderült, hogy az előző orvos nem tömte be rendesen az egyik gyökércsatornát, az gyulladt most be. Azt mondták, ki kell húzni a fogat, pedig még csak 24 éves vagyok. Elkeserítő ilyen fiatalon fog nélkül maradni. Ráadásul máris vagy 2000 hrivnyát költöttem a fogorvosokra, s még mindig csak ott tartok, hogy egy üreg tátong a számban a félrekezelt fogam helyén. Kérem, árulja el: felelősséggel tartozik a fogorvos a hibájáért? Meg lehet téríttetni vele az okozott kárt?”

– Az Alkotmány 3. cikkelye értelmében Ukrajnában az embert, az emberi életet és egészséget, becsületét és méltóságát, integritását és biztonságát a legfontosabb társadalmi értékekként ismerik el.

A fogyasztók jogainak védelméről szóló törvény 4. cikkelyének első pontja alapján a fogyasztók az Ukrajna területén egyéni szükségleteik kielégítésére szolgáló termékek megvásárlásakor, megrendelésekor vagy felhasználásakor jogosultak:

1) jogaiknak az állam általi védelmére;

2) a megfelelő minőségű termékre és kiszolgálásra;

3) biztonságos termékhez jutni;

4) megszerezni a szükséges, elérhető, megbízható és időszerű információkat a termékről, annak mennyiségéről, minőségéről, választékáról, valamint a gyártóról (kivitelezőről, eladóról);

5) a termék hiányosságai (gyártási hibái) által okozott vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére a törvénynek megfelelően;

6) fellebbezni a bírósághoz és más erre felhatalmazott állami testületekhez sérült jogaik védelme érdekében;

7) fogyasztói szervezetekbe (fogyasztói egyesületekbe) tömörülni.

A Polgári törvénykönyv (Ptk.) értelmében kétféle kár érheti a pácienst nem megfelelő egészségügyi szolgáltatás következtében: vagyoni és erkölcsi kár.

A személyes, illetve vagyoni jogokban, valamint a páciens vagyonában keletkezett vagyoni kár megtérítésére a Ptk. 1166. cikkelyével összhangban akkor van lehetőség, ha azt jogellenes döntések, cselekmények vagy mulasztások okozták.

A 1167. cikkely szerint erkölcsi kár megtérítéséről abban az esetben beszélhetünk, ha azt jogellenes döntések, cselekmények vagy mulasztások okozzák, s amennyiben kimutatható a kárt okozó személyi felelőssége. Erkölcsi kárnak kell tekinteni az olyan nem vagyoni kárt, amely erkölcsi vagy fizikai szenvedés, esetleg más negatív jelenség következménye, s amelyet természetes vagy jogi személynek okoztak más személyek jogellenes cselekedetei vagy mulasztásai. Ide sorolható a nem megfelelő egészségügyi ellátással vagy az orvosi hiba „korrigálásával” (esetünkben a bedagadt fog eltávolításával) okozott fizikai fájdalom. Ebben az esetben a kártérítés kötelezettsége a vétkes jogi személyt (kórházat, egyéb egészségügyi intézményt) vagy a természetes személyként (magánorvosként, esetleg vállalkozói tevékenység keretében) praktizáló fogorvost terheli.

Ilyenkor a kártérítési ügyben a bírósághoz forduló személynek rendelkeznie kell azokkal a dokumentumokkal, amelyek igazolják a tényállást, majd be kell bizonyítania, hogy az őt ért kárt a szóban forgó orvos, illetve annak cselekedetei, esetleg mulasztása okozták.

Azonban ha jól értettem levelét, ön nem rendelkezik ilyen dokumentumokkal, hiszen nem kapott csekket a kezelés díjának befizetéséről, illetve az egészségügyi kartonjába sem jegyezték fel a kezelés tényét. Ráadásul az eset óta már két év telt el. Ilyenkor nagyon nehéz bármit bebizonyítani – ha egyáltalán lehetséges. Orvosi esetekben egyébként is nagyon elmosódott a határ a szabályos eljárás, a vis maior és a műhiba között.

Önnek természetesen ebben a helyzetben is jogában áll a bírósághoz fordulni, illetve panaszt tenni az illetékes hatóságoknál, ám elenyésző az esélye annak, hogy eredményt érjen el.

hk