Oktatás otthonról, tanulás otthon...

Miként is zajlik az iskolai távoktatás?

2020. április 4., 15:49 , 1002. szám

Bár a koronavírus-járvány miatt az iskolák is bezártak, és még nem lehet tudni, mikor ér véget a járvány, meddig maradnak tanintézményeink zárva, mégsem állhat le a tanítás-tanulás, a pedagógusoknak át kell adniuk, a tanulóknak pedig át kell venniük a tananyagot, hogy az elhúzódó karantén ne okozzon kárt az oktatásban, s a gyerekek ne maradjanak le a tanulási folyamatban. Ezért vezették be a távoktatás rendszerét, mely megvalósítható a számítógépek, laptopok, okostelefonok segítségével, még ha körülményesebben is, mint ha az iskolákban folyna a tanítás. De miként is valósul meg a távoktatás egy falusi általános iskolában? Kérdéseimmel – stílszerűen fogalmazva: távcikkírással, az internet révén – először a Szőlősgyulai Általános Iskolát kerestem meg.

– Jelenleg 16 szaktanár dolgozik a tanintézetünkben, melynek tanulólétszáma ebben a tanévben 125 főt tesz ki – mutatja be Roszpopa-Zsendely Katalin igazgató a Szőlősgyulai Általános Iskolát. – Március 13-tól már egy jól működő, közösségi típusú távoktatás zajlik, melynek során zárt Facebook-csoportokat hoztunk létre osztályonként. A csoportokat az osztályfőnökök és az iskolavezetés moderálja. A csoportok tagjai pedig a tanárok, a tanulók és – igény szerint – a szülők.

– Miként indították be a távoktatást, s ez mennyire bizonyul eredményesnek?

 – Az internetes oldalt először az 5–9. osztályok részére hoztuk létre, mely oldalra a tanárok az órarendjük szerint feltöltik a tananyagot, a diákok pedig ugyanide töltik fel az írásbeli feleleteket vagy a gyakorlati munkákat, prezentációkat. A távoktatás nagyon sikeresnek bizonyult, ezért – ugyanilyen formában –  az 1–4. osztályok számára is létrehoztuk ezt a szülők bevonásával, s egyelőre mind a tanulók, mind a szülők lelkesen viszonyulnak a távoktatáshoz, mivel látják egymás munkáit, és ez versenyre ösztönzi őket. A felsősöknél – sajnos – már nincs meg az a nagy buzgalom, ahogy az első időkben viszonyultak a távoktatáshoz, de próbálunk érdekességeket, filmeket, dokumentumokat, teszteket is alkalmazni, hogy felébresszük a tanulók érdeklődését, s nem utolsósorban azért, hogy otthonaikban tarthassuk a gyerekeket. Emellett felvilágosító anyagokat is beszúrunk a távoktatásba a koronavírussal és az ellene való védekezéssel kapcsolatban.

– A testnevelést is meg tudják oldani távoktatással?

 – Igen. A testnevelő tanárunk nagyon jó videókat tölt fel, hiszen a fizikai mozgás nélkülözhetetlen az immunrendszerünk megerősítése végett. Nagyon jó videókról van szó, s még a tanáraink is alkalmazzák az oldalra feltöltött gyakorlatokat, hiszen egész délelőtt a számítógépek előtt ülnek.

– A pedagógusok és a gyerekek mennyire ellátottak komputerrel, laptoppal, okostelefonnal, hogy be tudjanak kapcsolódni a távoktatásba?

 – Minden tanárunk rendelkezik számítógéppel, úgyhogy otthon dolgozunk, és ha kell, az iskola is rendelkezésükre bocsát laptopokat. Az iskolában a kisegítő személyzet tagjai vállalnak ügyeletet. Ami pedig a gyerekeket illeti, 99 százalékuk otthonában van számítógép vagy okostelefon.

– Mennyire nehéz vagy könnyű a tanárok számára a távoktatás szakmai része, mennyire megterhelő számukra fizikailag a távoktatás végzése, s pontosan miként is zajlik az oktatás folyamata?

 – A szakmai részről szólva, ez nem nagyon jár nehézségekkel, mert jól kidolgozott rendszerben dolgozunk egyéni tervek szerint, és le is lehet osztályozni a gyerekeket, s majd ha arra kerül a sor, be lehet írni a naplóba a jegyeket, amire az oktatási és tudományos minisztérium is felhívta a figyelmet. A távoktatásban az a jó, hogy a tanár otthonából oktathat, nem kell bemennie az iskolába. Viszont nagyon megterhelő a pedagógusok számára a gépek előtt ülni és tallózni, hogy felkészülhessenek a virtuális órákra, ezért az iskola igazgatósága az iskola weboldalára töltött fel olyan linkeket, melyeket fel lehet használni a távoktatásban.

S miként zajlik a távoktatás? Minden reggel 8 órakor „összejövünk” a tanárok Facebook-csoportjában, és elkezdünk dolgozni, mindenki az aznapi órarend szerint, reggel 8 és délután 14 óra között, hétvégén pedig feltöltik az egyéni tervüket. Ez nagyon megterhelő a számunkra, rengeteg munkával jár együtt, de a módszertani központunk sok hasznos digitális anyagot ajánl, melyek szintén segítik a munkánkat, ezenkívül olyan magyarországi oktatóoldalak is a segítségünkre vannak, mint a sulinet.hu, a tehetséggondozás.hu, a zanza tv, a virtuális történelem-, illetve irodalomoktatás a YouTube-on. Emellett pedig felhasználjuk az okosdoboz.hu-t, és az M5 tv-csatornából is átveszünk hasznos oktatófilmeket. A legnehezebb dolog pedig az elsősök oktatása, hiszen még az olvasást, a betűvetést tanulják. Itt szeretném megköszönni a szülők munkáját, mivel a tanító nem tudja fogni a kis első osztályosok kezét, nem tudja őket segíteni a helyes kiejtésben. A szülőknek kellett átvenni ezt a feladatot, s azt tapasztaljuk, hogy az anyukák helyt is állnak, emellett szerintem most értékelik át a tanítók munkáját igazán…

Végezetül pedig köszönetemet szeretném tolmácsolni az iskola tanárainak az áldozatos munkájukért, valamint a személyzetnek a helytállásukért, az intézményben végzett munkájukért, s e cikk kapcsán jó egészséget kívánok minden kárpátaljai pedagógusnak.

Reméljük, hogy a távoktatásnak sikerül betöltenie feladatát, s még jobban, hogy a járvány mielőbb véget ér. De addig is nagy-nagy köszönettel tartozunk pedagógusainknak, akik szellemileg, fizikailag igen nehéz munkát végeznek azért, hogy még a járvány miatti vészhelyzetben is vezessék a rájuk bízott diákokat a tanulás nem egyszer rögös útján…

Lajos Mihály