Jár büntetés a kutya megmérgezéséért?

2020. április 5., 12:08 , 1000. szám

„Megmérgezték a kutyánkat. Átdobtak a kerítésen egy darab húst, azt ette meg szegény állat, majd nagy kínok közepette kimúlt. Szerintem a szomszédunk tette, akit mindig is zavart az ugatása. Persze nem vallja be, hogy ő tette, csak somolyog az orra alatt. Mit tehetek? Bünteti ezt valamilyen törvény?”

– Igen, bünteti a törvény az állatok kínzását és elpusztítását. Az állatvédelem kérdéseit Az állatoknak a kegyetlen bánásmóddal szembeni védelméről szóló törvény foglalja össze, amely rögzíti a tartásukra, a velük szembeni bánásmódra vonatkozó szabályokat, valamint meghatározza azt is, hogy milyen esetekben szabályozható az egyedszámuk az elpusztításuk által.

A törvény egyebek mellett tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek betartása esetén az állatok életének kioltása törvényes és szabályos lehet (például a kutyákat be kell fogni, s az elpusztításukra csak zárt helyiségben, humánus módszerekkel kerülhet sor). Kivételt képeznek e szabály alól azok az esetek, amikor az állat támadásával szembeni védekezés közben a polgár életét vagy egészségét veszély fenyegeti.

Az ön által leírt eset sem humánusnak, sem törvényesnek nem tekinthető. Az ilyen esetekre alkalmazhatók a Büntetőtörvénykönyv 194. (tulajdon szándékos megsemmisítése vagy károsítása) és 299. (állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód) cikkelyei, valamint a Közigazgatási szabálysértési törvénykönyv 89. cikkelye (állatokkal szembeni kegyetlen bánásmód). Emellett kártérítésre is lehetőség van polgári eljárás keretében.

Az állat megmérgezésének felfedezése után első lépésként feljelentést kell tenni a rendőrségen állattal szembeni, annak halálát okozó kegyetlen bánásmód miatt. A feljelentésben, ami tulajdonképpen egy kérvény, részletesen le kell írni a tényállást, vagyis hogy az állatot megmérgezték, illetve milyen körülmények között mérgezték meg, s meg kell nevezni a személyeket, akik ön szerint elkövették vagy elkövethették a bűncselekményt.

Ha megtette a feljelentést a rendőrségen, a nyomozónak kötelessége iktatni a bűncselekményre vonatkozó információt a bírósági szakasz előtti vizsgálatok egységes nyilvántartásába, s 24 órán belül meg kell indítania a nyomozást. Az elmúlt években számottevően javult a rendőrség hozzáállása az állatkínzásos esetek kivizsgálásához, ennek ellenére fel kell készülnie rá, hogy előfordulhat, a kutyája megmérgezésével foglalkozó rendőr nem fog túl nagy lelkesedést mutatni az ügy iránt, különösen, ha úgy ítéli meg, hogy annak hátterében a szomszédok viszálykodása áll. Fontolja meg azt is, mivel tudja alátámasztani a gyanúját, mely szerint a mérgezés mögött a szomszédja áll. Bizonyítékok híján a nyomozó szempontjából csupán az ön állítása áll majd szemben a szomszéd tagadásával, s akkor a nyomozás nagyon gyorsan lezárul – eredménytelenül.

A kutyáját elveszítő személynek joga van keresettel fordulni a bírósághoz, az állat megmérgezésével okozott anyagi és nem vagyoni kár megtérítését követelve a kutya elpusztítójától. Vegye azonban figyelembe, hogy ilyenkor a keresetet benyújtó személyt terheli a fellebbezésben hivatkozott körülmények bizonyítása és a perköltség is. Az utóbbit természetesen visszaigényelheti később az alperestől, amennyiben a bíróság az ön javára határozott az ügyben.

hk