Megújult keresztek

Olvasói levél

2020. május 13., 10:40 , 1006. szám

A magyarországi és a beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének közreműködésével Beregszászban és annak környékén hat útmenti kereszt felújítása valósult meg. A keresztek felújítására egy, az egész Kárpát-medencét felölelő program keretén belül került sor. E projekt keretében megújult az asztélyi temetőben található kereszt; a dédai kanyar melletti, melyet a  görögkatolikus hívek állíttattak az 1990-es évek elején; Muzsaly elején a Varga család által állíttatott kereszt; Benében a Putnoki család előkertjében álló kereszt, melyet a család egyik tagjának betegségből való felgyógyulásáért hálából állíttatott a család kb. 50 évvel ezelőtt; a benei temetőben álló kereszt, amely évekig misézőhelyként is szolgált a benei katolikus hívek számára, amíg a ’30-as években felépült új templomuk. Végül, de nem utolsósorban megújult a Beregszászi Köztemető egykori katolikus sírkertként funkcionáló részén álló kereszt.

Köszönet Magyarország Kormányának és a Bethlen Gábor Alapnak, hogy ezekben a nehéz időkben is támogatnak olyan dolgokat, amelyek segíthetik a hívek lelki megújulását.  

jn