Vasárnapi üzenet: 2020. május 24.

Amikor Isten a nevére vesz

2020. május 24., 08:37 , 1007. szám

„És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.”          (Mózes I. 17:5)

Isten Ábrahámot megkereste, kiragadta régi életéből, és elkezdte vonzani önmaga felé. Ábrahám életében van bukás is, de Isten ennek ellenére nem vonja vissza neki adott ígéreteit. Élete most új ponthoz ér, most már elmondhatja: „Az Úrtól kaptam a nevemet.” Isten szövetségre lép Ábrahámmal, aki kész megragadni a lehetőséget.

Isten először bemutatkozik Ábrahámnak: „Én vagyok a mindenható Isten.” Nem mintha eddig Ábrahám nem hallott volna Istenről, de Isten azt akarta, hogy jól a szívébe vésse, hogy Ő mindenható. Jó lenne, ha a mindennapokban mi is így tudnánk Istenre nézni, mint aki mindent meg tud tenni, nem csupán egy kicsivel van több ereje. Isten szövetséget köt Ábrahámmal, neki és utódainak ígéri a földet, melyen most még jövevény. Mintha csak azt mondaná: vedd már észre, hogy Én tudom megadni, amire neked és családodnak szüksége van. Isten velünk is kész szövetségre lépni, sőt az első lépést is megtette már, amikor a legdrágábbat, egyszülött fiát adta értünk. Vedd komolyan az Ő kegyelmét! De hogyan kell válaszolni erre a szövetségre? „Járj a színem előtt, és légy feddhetetlen!” Ez azt jelenti, hogy egy pillanatra se feledd el, hogy Isten mindenható, légy mindig a jelenlétében. Ábrahámnak fel kell venni a körülmetélkedés szövetségét, egy elrejthetetlen jelet az Istenhez való tartozásáról. Jó lenne, ha Isten népének nem a testén, de a lelkén eltakarhatatlanul ott lenne, hogy kihez tartozik.

Istennek veled is vannak tervei, valami újat akar veled kezdeni, ahogy Ábrahámmal is. De míg megvannak a magad tervei, saját utad, addig ez nem megy.

Ábrám jelentése dicsőséges atya, míg az Ábrahám név sokaság atyját jelenti. Az eredeti szövegben csak egyetlen betű a különbség, a jelentésében azonban hatalmas különbség van.

Kedves testvérem, van új neved? Engeded, hogy Isten megszólítson? Amikor Zákeus élete megváltozik, már azt nézi, hogy mit tudna másoknak adni, hogyan tudna szolgálni. Ez ismétlődik meg mindannyiunk életében is, akik befogadjuk az Urat, nem maradunk olyanok, amilyenek voltunk. Adja Isten, hogy mindezt átéld!

Barta Ferenc barkaszói és rafajnaújfalui református lelkész
(szerk. Tóth János)