Az ajándékozási szerződés visszavonásáról

2020. május 31., 09:55 , 1008. szám

„Visszavonhatom az ajándékozási szerződést, amivel a fiamra hagytam a házamat?”

– Az ajándékozási szerződés visszavonására csak speciális, a törvény által tételesen felsorolt esetekben van lehetőség. Így az ajándékozási szerződés kötelezheti a kedvezményezettet egy bizonyos vagyoni jellegű cselekmény harmadik fél javára történő végrehajtására – vagy éppenséggel e cselekedettől való tartózkodásra. Ha a kedvezményezett nem tesz eleget a kötelezettségnek, az ajándékozó kezdeményezheti a szerződés felbontását és az ajándék visszatérítését, ha pedig a visszatérítés nem lehetséges, az ára megtérítését.

Az ajándékozónak ugyancsak joga van kezdeményezni az ingatlan vagy más különösen értékes vagyontárgy ajándékozására vonatkozó szerződés megszüntetését, ha a kedvezményezett előre megfontolt szándékkal bűncselekményt követett el az ajándékozó, a szülei, a felesége (férje) vagy a gyermekei élete, egészsége, tulajdona ellen. Ehhez kezdeményezni kell a büntetőeljárás megindítását az érintett ellen, s a bíróságnak ítéletet kell hirdetnie az ügyben.

Ha a kedvezményezett előre megfontolt szándékkal gyilkosságot követett el az ajándékozó ellen, akkor az adományozó örököseinek joguk van követelni az ajándékszerződés megszüntetését.

Az ajándékozónak akkor is joga van az ajándékszerződés megszüntetését követelni, ha a kedvezményezett miatt elveszhet egy olyan ajándék, amely az ajándékozó szemében nagy eszmei (nem anyagi) értéket képvisel.

Az ajándékozónak joga van az ajándékozási szerződés megszüntetését követelni, ha a kedvezményezett gondatlansága miatt fennáll a veszélye, hogy a kulturális értéket képviselő vagyontárgy megsemmisülhet vagy jelentősen megsérülhet.

Az elévülési idő az ilyen ügyekben egy év.

Elvben lehetőség van arra is, hogy az ajándékozó a bíróságon követelje az ajándékozási szerződés érvénytelenné nyilvánítását, ez azonban bonyolult eljárás és a kimenetele általában megjósolhatatlan.

hk