Módosítanák a katonai nyilvántartás rendszerét

2020. június 3., 10:59 , 1009. szám

A katonai nyilvántartás rendszerét átalakító, a szabálysértőket jelentős bírságokkal sújtó törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentnek Volodimir Zelenszkij elnök.

A tervezet egyik újdonsága, hogy elfogadása esetén a jövőben a munkavállalónak elhelyezkedéskor szüksége lesz a katonai nyilvántartási okmányára: a katonakönyvére vagy a sorkötelesnek kiadott katonai nyilvántartási igazolásra. Ezek nélkül ugyanis a munkaadóknak nem lesz joga alkalmazni a jelentkezőket.

További nóvum, hogy a jelenlegi hadkiegészítő parancsnokságok bázisán létrehoznák a területi személyzeti (feltöltési) és szociális támogatási központokat. A központok a miniszteri kabinet hatáskörébe tartoznának.

Módosítanák a hadköteles személyek kategóriáinak megnevezését. Ezentúl megkülönböztetnék a sorköteleseket (akik 18 éves koruktól 27 éves korukig bármikor behívhatók sorkatonai szolgálatra), a tulajdonképpeni hadköteleseket (ők mozgósítás esetén hívhatók be katonai szolgálatra) és a tartalékosokat, akik az ukrán fegyveres erők és más fegyveres testületek állományának operatív feltöltése céljából lennének behívhatók, különleges jogrend idején akár mozgósítás bejelentése nélkül is – ők képeznék a katonai műveleti tartalék első ütemét. Ukrajna esetében ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen bármikor elrendelhető a behívásuk, hiszen nálunk 2014 óta senki nem törölte el a különleges jogrendet. A törvény kimondaná, hogy a tartalékosok behívására személyesen az elnök, azaz Volodimir Zelenszkij kapna felhatalmazást a különleges jogrend idején. Ezzel tulajdonképpen egy harmadik, új szolgálati forma jönne létre az országban a szerződéses és a sorkatonai szolgálat mellett.

A tartalékosok önálló kategóriaként jelentkeznének a törvény szövegében minden vonatkozásban. Mostantól rendszeresen szándékoznak behívni őket képzés és ellenőrzés céljából, ami korábban nem minősült kötelezőnek.

A tartalékosok legfeljebb hat hónapra hívhatók be. A behívottak feladatait szintén az elnök szabja meg. Ugyanazon esetekben mentesülnek a szolgálat alól, mint a többi hadköteles személy. Az egyetlen eltérés, hogy akkor sem kellene szolgálatot teljesíteniük, ha közeli hozzátartozóik Ukrajnáért harcolva estek el, vagy lettek eltűntté nyilvánítva az ATO-ban.

A tartalékosok a katonai szolgálat idejére mentesülnének az egységes társadalombiztosítási járulék megfizetése alól a bérük után.

A törvényjavaslat egyben jelentősen megemelné a katonai nyilvántartás rendjének megsértéséért kiróható bírságokat. Elfogadása esetén a nyilvántartás szabályainak megsértéséért fizetendő bírság 510–850 hrivnya lesz (jelenleg 85–119 hr), az ismételt jogsértések 850–1700 hr bírságot vonnának maguk után (szemben a jelenlegi 170–255 hrivnyával).

A mozgósítási felkészülés szabályainak megsértéséért kiszabható bírság összegét a polgárok esetében 1700 hrivnyáról 3400 hrivnyára, a tisztviselőknél 3400 hrivnyáról 5100 hrivnyára emelnék. Ismételt szabálysértéskor a bírságok összege az első esetben 3400 hrivnyáról 5100 hrivnyára, illetve a másodikban 5100 hrivnyáról 8500 hrivnyára nőne.

A katonai nyilvántartási okmányok elvesztéséért vagy szándékos rongálásáért fizetendő bírságot 510–850 hrivnyában, ismételt esetben 850–1700 hr-ban állapítanák meg.

Korábban jelentették, hogy június–július folyamán Ukrajnában mintegy 500 tiszt behívását tervezik azok közül akik eddig nem teljesítettek katonai szolgálatot. A behívottak először elméleti felkészítésen esnek át, majd alakulataikhoz vezénylik őket. Ukrajnában 2017 óta hívnak be tartalékos tiszteket katonai szolgálatra.

 (hk)