Távoktatás az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karán

Sikeres, de nem helyettesíti a személyes tanár-diák kapcsolatot

2020. június 3., 15:40 , 1009. szám

A kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatási rendszer egyik alappillére az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete, azaz az UNE magyar kara, mely nagyon fontos szerepet játszik a jövő kárpátaljai magyar értelmiségének a képzésében. A koronavírus-járvány miatt bevezetett karantén következtében azonban ennek az intézménynek is teljes egészében át kellett állnia az online oktatásra.

Azért szükséges a „teljes egészében” kifejezés használata, mivel – mint az oktatási-tudományos intézet dékáni hivatalától megtudom – már eddig is működött a távoktatás, mely az Oktatási és Tudományos Minisztérium megfelelő direktívái alapján, a tanintézmény Moodle elektronikus távoktatási rendszerében, az e-learn.uzhnu.edu.ua oldalon valósul meg, mely oktatási felület már több mint 2 éve működik. Eddig csak a külföldi és a levelező tagozatos diákok használták, azonban a karantén miatt a nappali tagozatos hallgatóknak is szükségessé vált a regisztráció a rendszerbe, amely az első héten zökkenőmentesen megtörtént. Ezzel párhuzamosan a tanárok kialakított oktatási felületekre feltöltötték a második félévi tanévi tananyagot: jegyzeteket, tanmenetet, szemináriumok anyagait, térképeket, segédanyagokat, a felhasznált irodalom jegyzékeit, a referátumtémákat és a tananyaghoz kapcsolódó videókat is, illetve a szigorlatok és a vizsgák kérdéseit. A teljes átállás, persze, nem ment zökkenőmentesen. Kezdetben az anyagok feltöltése jelentett némi gondot a pedagógusok számára, azonban az első hét végére sikerült kiküszöbölni a nehézségeket, és minden tanár megismerkedett az oktatási felülettel. A távoktatás eleinte mindenki számára nehéz volt, hiszen a Moodle kezelése kicsit bonyolult, azonban mind az egyetem IT-szakemberei, mind pedig a karonként, illetve tanszékenként kijelölt szakemberek segítséget nyújtottak a felvetődő problémák kiküszöbölésére. A tanárok munkája viszont megduplázódott, hiszen a feltöltéseken túl mindent pótlólagosan is dokumentálni kellett.

S miként is zajlik a távoktatás? A dékáni hivatal tájékoztatása szerint a rendszeren kívül zárt Facebook- és Viber-csoportokon keresztül, Zoom, Google Classroom alkalmazást használva történt a tananyag átadása. A tanárok egyik remek ötlete volt a videokonferencia, hiszen ezek jobban ösztönzik a diákokat a tanulásra, könnyebben megteremthető vele a hagyományos tanítási folyamat. Jelenleg már túl vannak a második modulidőszakon (amelyet szintén a fent nevezett Moodle-rendszeren keresztül bonyolítottak le különböző feladatlapokkal), emellett kollokviumokat tartanak, a diákok pedig megadott témákból referátumokat, beszámolókat készítettek. A moduldolgozatok minden diák esetében személyre szólóak, a rendszeren belül csak ő férhet hozzá, illetve a megoldásnak is időkorlátai vannak, akárcsak az „élőben” zajló moduldolgozatoknak.

Mint megtudom, az egyetem vezetése a maga részéről egyrészt ellenőrizte a rendszer megfelelő működését, mind a tanárok, mind a diákok részéről bekérte a javaslatokat annak esetleges módosításával, korrekciójával kapcsolatban. A modulidőszak során a diákok anonim kérdőívekben értékelhették a tanárok munkáját. Előtérbe került a tudományos tevékenység: a cikkek, a szakdolgozatok, az évfolyammunkák megírása. A járvány miatt sok könyvtár adatbázisa vált elérhetővé online módon, ami nagyban elősegíti egy hallgató fejlődését, hozzájárul tudományos munkája elkészítéséhez. A személyes konzultációkat a dolgozatokkal kapcsolatban felváltotta az online beszélgetés, illetve a diákok a kialakított csatornákon küldhették meg dolgozataikat témavezető tanáraiknak. Természetesen a humán tudományok esetében sokkal könnyebb volt a gyakorlati foglalkozások megszervezése, mivel a laboratóriumi foglalkozásokhoz mindenképpen szükséges a személyes jelenlét. Ez utóbbiak, sajnos, elmaradnak, illetve a rendelkezések értelmében egy későbbi időszakban pótolandók.

S mennyire lehet eredményesnek nevezni a távoktatást? A dékáni hivatal közlése szerint, bár eleinte voltak kisebb technikai fennakadások, az online oktatás rendszere jól működik. A pedagógusok napi kapcsolatban vannak egymással, illetve a diákokkal, aktív és eredményes az együttműködés. A kialakított Viber-csoportokban napi tanári értekezlet zajlik a tanszékek, illetve az intézet oktatói között, megosztják egymással tapasztalataikat, illetve a felvetett új módszereket és technikai lehetőségeket. Így a tanári-előadói és a tudományos kutatói munka mellett a módszertani munka is jól halad. S miként fognak lezajlani a vizsgák, valamint a szakdolgozatok védései? Mint megtudom, a múlt héten a minisztérium megfelelő ajánlásokat dolgozott ki a vizsgák és a szakdolgozatok védésének online módon történő fogadására. A június elején induló vizsgaidőszak során ezekből fognak kiindulni a vizsgák megszervezése és lebonyolítása során. Összességében – mint a dékáni hivatal tájékoztatott róla – a távoktatás sikeresnek mondható, azonban a személyes tanár-diák kapcsolatot egyelőre ez a rendszer nem helyettesíti.

Lajos Mihály